close
دانلود آهنگ جدید
فرکانس رادیو ایران
loading...

سرگرمی

فرکانس رادیوهای ایران X فرکانس رادیو جوان X فرکانس رادیو کتاب X فرکانس رادیو ایران X فرکانس رادیو ورزش X فرکانس رادیو تهران X رادیو تهران X فرکانس رادیو آوا X فرکانس رادیو معارف X فرکانس رادیو عربی X فرکانس رادیو اقتصاد X فرکانس رادیو قرآن X فرکانس رادیو پیام X رادیو پیام X رادیو البرز X رادیو فصلی X فرکانسهای شبکه های رادیویی در تهران X سایت فرکانس شبکه های رادیویی X رادیو جوان فرکانسهای شبکه های رادیویی…

نرم افزار کارت ملی هوشمند

 فرکانس رادیوهای ایران X فرکانس رادیو جوان X فرکانس رادیو کتاب X فرکانس رادیو ایران X فرکانس رادیو ورزش X فرکانس رادیو تهران X رادیو تهران X فرکانس رادیو آوا X فرکانس رادیو معارف X فرکانس رادیو عربی X فرکانس رادیو اقتصاد X فرکانس رادیو قرآن X فرکانس رادیو پیام X رادیو پیام X رادیو البرز X رادیو فصلی X فرکانسهای شبکه های رادیویی در تهران X سایت فرکانس شبکه های رادیویی X رادیو جوان

فرکانسهای شبکه های رادیویی در تهران  (به ترتیب ردیف فرکانسی در موج اف ام)  به تدریج در تمام شهرهای مختلف کشور، شبکه های رادیویی در موج اف ام با 1MHz±  اختلاف فرکانس نسبت به تهران پخش خواهند شد.

جدول فرکانسها در ادامه مطلب

احمد بازدید : 1533 دوشنبه 30 دي 1392 زمان : 23:45 نظرات ()

 فرکانس رادیوهای ایران X فرکانس رادیو ایران X فرکانس رادیو پیام X فرکانس رادیو جوان X فرکانس رادیو ورزش X فرکانس رادیو فرهنگ X فرکانس رادیوهای فارسی زبان X فرکانس رادیوهای شهرستانها X رادیو آبادان X رادیو اردبیل X رادیو اصفهان X رادیو خراسان X رادیو قم X رادیو تهران

فركانس اصلی رادیوهای استانی، محلی و شهری  در امواج FM و AM

جدول فرکانسها در ادامه مطلب

احمد بازدید : 990 دوشنبه 30 دي 1392 زمان : 23:34 نظرات ()