close
دانلود آهنگ جدید
سایت ثبت نام عمره زوج های جوان
loading...

مختصر دانلود

زوجهای جوان حائز شرایط ذیل می توانند از امروز مورخ ۱۷/۹/۹۲ الی  ۳۰/۹/۹۲ جهت ثبت درخواست خود در سامانه زیارت به آدرس اینترنتی http://ziarat.haj.ir  اقدام نمایند. متقاضیان ثبت نام می بایست قبل از ارائه وثبت درخواست در سامانه به نکات ذیل عنایت نمایند: ۱-  با توجه به کثرت درخواست ها و متقاضیان  واز طرفی محدودیت های موجود در تخصیص وافزایش سهمیه ، قطعا اجابت کلیه درخواست ها میسر نمی باشد. ۲-  شرایط و اولویت هایی که برای ارائه درخواست وهمچنین دررسیدگی به آنها مدنظر خواهد…

نرم افزار کارت ملی هوشمند

زوجهای جوان حائز شرایط ذیل می توانند از امروز مورخ ۱۷/۹/۹۲ الی

 ۳۰/۹/۹۲ جهت ثبت درخواست خود در

سامانه زیارت به آدرس اینترنتی http://ziarat.haj.ir  اقدام نمایند.

متقاضیان ثبت نام می بایست قبل از ارائه وثبت درخواست در سامانه به نکات ذیل عنایت نمایند:

۱-  با توجه به کثرت درخواست ها و متقاضیان  واز طرفی محدودیت های موجود در تخصیص

وافزایش سهمیه ، قطعا اجابت کلیه درخواست ها میسر نمی باشد.

۲-  شرایط و اولویت هایی که برای ارائه درخواست وهمچنین دررسیدگی به آنها مدنظر خواهد

بود بشرح ذیل اعلام میگردد:

الف – کلیه متولیدین ۱۳۵۲ و ما بعد که محدوده تاریخ وقوع عقد رسمی ودائمی برای مشمولین فقط کلیه ازدواج های ثبت شده در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۱ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۲ می باشد.

ب- چنانچه زوجین یا احدی از آنان دارای کارت ثبت نامی عمره میباشند، حتما مراتب را در سامانه ثبت نمایند.بدیهی است  اولویت با افراد دارای کارت ثبت نامی می باشند.

ج- متقاضیان با توجه به محل سکونت ، استان اعزام را تعیین نمایند . بدیهی است اولویت با افراد بومی در هراستان می باشد.

۳-  تعیین مدت زمان برای قبول وارائه درخواست ها ، رسیدگی ، پاسخگوئی و اطلاع رسانی از

طریق سامانه ، مستقیما از سوی دفتر حج وزیارت استان خواهد بود

۴- کلیه درخواست ها به تفکیک هر استان از سوی مدیریت حج وزیارت استان مربوط رسیدگی ،

کنترل و برابر اولویت های مربوط تصمیم گیری و نحوه،چگونگی مراجعه وارائه مدارک برای افراد

پذیرفته شده از سوی استان به افراد اعلام خواهد شد.

۵-  برای پیگیری درخواست به هیچ وجه  به دفاتر حج و زیارت مراجعه ننمایید.

۶-  متقاضیان با شماره کد ثبتی و پیگیری میتوانند در همین سامانه از وضعیت درخواست خود

مطلع گردند.

۷-  تشرف پذیرفته شدگان در محدوده زمانی خواهد بود که مدیریت استان تعیین می نماید.

۸- ثبت درخواست در سامانه مطلقا تعهدی برای اعزام افراد در عمره جاری وحتی برای سنوات

بعد را نخواهد داشت.

احمد بازدید : 1196 سه شنبه 19 آذر 1392 زمان : 7:33 نظرات ()