زمان دقیق واریز یارانه های نقدی دی 92  هنوز به طور قطع اعلام نشده اما طبق برنامه های قبلی به احتمال زیاد در هفته سوم و در تاریخ های ۱۷ الی ۲۰ دی واریز میگردد.

به محض اعلام دقیق تاریخ واریز یارانه های آذرماه خبر آن را در مختصر دانلود منتشر خواهیم کرد