close
دانلود آهنگ جدید
آموزش فعل
loading...

مختصر دانلود

در این درس با تعریف علم صرف ، تعریف کلمه ، و انواع آن ، تعریف لفظ ، اقسام لفظ ( مهمل و مستعمل ) ، تعریف فعل ، تعریف اسم ، حرف و مثال‌هایی در مورد هر یک آشنا می‌شوید .

نرم افزار کارت ملی هوشمند