close
متخصص ارتودنسی
نامهای اصیل ایرانی دختر و پسر
loading...

سرگرمی

,نامهای اصیل ایرانی,نامهای,انتخاب اسم برای پسر,انتخاب اسم برای دختر,انتخاب اسم,راهنمای انتخاب اسم برای پسر,راهنمای انتخاب اسم برای دختر,لیست اسم پسر,لیست اسم دختر,نامهای اصیل دخترانه ایرانی,نامهای اصیل پسرانه ایرانی    نامهای ایرانی برای فرزندان شما در ادام مطلب ..نامهای…

نرم افزار کارت ملی هوشمند

,نامهای اصیل ایرانی,نامهای,انتخاب اسم برای پسر,انتخاب اسم برای دختر,انتخاب اسم,راهنمای انتخاب اسم برای پسر,راهنمای انتخاب اسم برای دختر,لیست اسم پسر,لیست اسم دختر,نامهای اصیل دخترانه ایرانی,نامهای اصیل پسرانه ایرانی

 

 نامهای ایرانی برای فرزندان شما در ادام مطلب ..

نامهای اصیل ایرانی,نامهای,انتخاب اسم برای پسر,انتخاب اسم برای دختر,انتخاب اسم,راهنمای انتخاب اسم برای پسر,راهنمای انتخاب اسم برای دختر,لیست اسم پسر,لیست اسم دختر,نامهای اصیل دخترانه ایرانی,نامهای اصیل پسرانه ایرانی

 

یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدونآبـتین
آتـشآتـش
نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین، تـزیـین و آرایشآذین
نام فرشته ایآراد
ساکتآرام
نام پدر زن داریوش کبـیرآرتان
یکی از پهـلوانان سنـتی ایرانآرش
بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبـیرآرشام
هـدفآرمان
یکی از شخـصیت های شاهـنامهآرمین
نام باستانی ایرانآریا
دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوشآریامنش
منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریاییآریانا
مربوط به نژاد آریاآرین
آزادآزاد
خاص و خالص،پاک و پاکیزهآویژه
پاره آتشاخـگر
یکی از شخـصیتهای شاهـنامهاردشیر
 اردلان
یکی از شخـصیت های شاهـنامهاردوان
یکی از شخـصیت های شاهـنامهارژنگ
شیرارسلان
تخـتارشیا
یکی از شخصیتهای شاهنامهاسفندیار
بنیانگذار سلسله اشکانیاناشکان
شریک، معاون، رفیقافشار
نام سردار ایرانیافشین
آرزوامید
شاهامیر
جاودانانوش
نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیانانوشیروان
ادراکاورنگ
نام یکی از شخصیتهای شاهنامهایرج
یکی از شخصیت های شاهنامهبابک
نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویزباربد
آغاز صبحبامداد
نام نوازنده نامی دوران ساسانیانبامشاد
 بامین
نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ربردیا
یکی از سرداران یزدگرد ساسانیبرسام
جوانبرنا
بلند بالا، نام پسر سهراببروز
نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسببرزن
یکی از شخصیتهای شاهنامهبزرگمهر
به دینبه آئین
نگهبانبهبد
 بهراد
مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامهبهرام
رنگ نیکبهرنگ
روز خوب و نیکبهروز
کسی که به نیکی زاده شدهبهزاد
یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامهبهمن
دارای مش و کردار شایستهبهمنش
مشهوربهنام
نام شاهان هندبهنود
یکی از شخصیتهای شاهنامهبیژن
ایرانی، مقدسپارسا
نامی آذری به معنای پروردگارپاشا
رزمجوپرشان
یکی از شخصیت های شاهنامهپرویز
نام یک پیامبرپرهام
 پژمان
 پوریا
جستجو، جویاپویا
آرزوپوژمان
نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقبادپولاد
آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانیپهلبد
پیامپیام
یکی از شخصیتهای شاهنامهپیروز
نام برادر شاپور اولپیروزان
قبولپیمان
یکی از شخصیت های شاهنامهتورج
یکی از شخصیت های شاهنامهتهماسب
نام یکی از شاهان ایرانیتهمورث
 تیرداد
 تیمور
ابدیجاوید
نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامهجمشید
دارنده جهانجهاندار
شاه جهانجهانشاه
فاتح جهانجهانگیر
مدافعحامی
هدیه ای از طرف خداخداداد
یکی از شخصیتهای شاهنامهخسرو
نام یکی از شاهان هخامنشیخشایار
 دادیه
ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامهدارا
یکی از شخصیتهای شاهنامهداراب
نام یکی از شاهان هخامنشیداریوش
 دانوش
 رامبد
 رامین
نوازنده معروف زمان ساسانیانرامتین
درخشانرخشان
یکی از شخصیت های شاهنامهرستان
 روزبه
یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )رزال
 زامیاد
نام یک پیامبرزرتشت
 زند
بنیانگذار عهد ساسانیساسان
رهبرسالار
یکی از شخصیتهای شاهنامهسام
خانه، سامانسامان
بالا مقامسامی
آسمانسپهر
 سروش
شاهزادهسنجر
یکی از شخصیت های شاهنامه ( فرزند رستم )رسهراب
مرد سیاه موسیامک
یکی از شخصیت های شاهنامهسیاوش
یکی از شخصیت های شاهنامهشاپور
صورت شاهشاهرخ
خواست شاهشاهکام
باز ( پرنده ای کوچکتر از عقاب )رشاهین
سزاوارشایا
سزاوارشایان
 شروین
ستاره دنباله دارشهاب
شاهین دربارشهباز
نام پادشاهیشهرام
هدیه شهرشهرداد
رودی بزرگشهروز
شاهشهریار
دوست شاهشهیار
اعتمادعماد
یکی از شخصیتهای شاهنامهفرامرز
راستفربد
عالیفرجاد
شادفرخ
شاد به دنیا آمدهفرخزاد
 فرداد
بهشتفردوس
 فردین
تولد باشکوهفرزاد
سزاوارفرزام
عاقلفرزان
دانافرزین
شادفرشاد
 فرشید
بالافرناز
یکی از شخصیت های شاهنامهفرود
جوهرفروهر
یکی از شخصیت های شاهنامهفرهاد
فرهنگفرهنگ
 فرهود
یکی از شحصیت های شاهنامهفریبرز
منحصر بفردفرید
یکی از شخصیت های شاهنامهفریدون
پیروز، پیروزیفیروز
موفقکامران
آرزوی شادکامشاد
موفقکامیار
یکی از شخصیت های شاهنامهکسرا
یکی از شخصیت های شاهنامهکاوه
یکی از شخصیت های شاهنامهکاووس
 کورس
بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایرانکورش
کوشنده، سخت کوشکوشا
شاه، مدافع، محافظکیا
شاهانکیان
 کیارش
یکی از شخصیت های شاهنامهکیانوش
یکی از شخصیت های شاهنامهکیخسرو
یکی از شخصیت های شاهنامهکیقباد
جهانکیوان
یکی از شخصیت های شاهنامهکیومرث
یکی از شخصیتهای شاهنامهگباد
یکی از شخصیتهای شاهنامهگشتاسب
یکی از شخصیتهای شاهنامهگودرز
یکی از شخصیتهای شاهنامهگیو
 مازیار
 ماکان
نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کردمانی
یکی از شخصیتهای شاهنامهمنوچهر
 مهبد
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهراب
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهران
هدیه آفتابمهرداد
نوزاد آفتابمهرزاد
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهرک
رنگ آفتابمهرنگ
یکی از شخصیتهای شاهنامهمهیار
تولدمیلاد
مشهورنامدار
مشهورنامور
یکی از شخصیتهای شاهنامهنریمان
روشنایینوری
بشادی زائیده شدهنوشزاد
خبر خوشنوید
کوچکنمیا
شنوندهنیوشا
یکی از شخصیتهای شاهنامههرمز
 هوتن
داناهوشمند
یکی از شخصیتهای شاهنامههوشنگ
داناهوشیار
یکی از شخصیتهای شاهنامههومان
نیک اندیشهومن
 ورشاسب
نامی آذری – بمعنی جاویدیاشار

 

 

دخترها

آ الف، ب پ ت ث، ج چ ح خ، د ذ ر ز ژ، س، ش، ص ض ط ظ ع غ، ف ق، ک گ ل، م، ن، و ه ی

 

آبگینهآبنوس
نام یک شاهزاده ایرانیآتوسا
آتش، نهمین ماه ایرانیآذر
نام پسر مهرنوش پسر اسفندیارآذرافروز
صاعقه، نام روز نهم از ماه آذرآذرخش
نام گلی است برنگ سرخآذرگون
پاکدینآذرنوش
 آرا
آرزوآرزو
آزاد، رهاآزاده
نام یک شاهزاده ایرانیآزیتا
زینت آلاتآزین
مانندآسا
تشویقآفرین
نام گلیآلاله
الهه آبآناهیتا
صداآوا
آویزآویزه
آهوآهو
ستاره، نام گلیاختر
سیاره ارانوسارانوس
نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهدارغوان
رنگ ارغوانی روشن، نام گلیارکیده
هدیهارمغان
تاجافسار
افسانهافسانه
طلسم و جادوافسون
پاشیدنافشان
 الناز
خوشبختانوشه
نام کشور ایرانایران
دختر ایرانایران دخت
خانم، متشخص، زن مجردبانو
کریستالبلور
گل بنفشهبنفشه
دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمانبوبک
بوس، بوسیدنبوسه
فصل بهاربهار
بهار کوچکبهارک
آورنده بهاربهاره
بهترین نازبهناز
بهترین صورتبهرخ
منحصر بفردبیتا
پدیده، چیز جدیدپدیده
اسم یک پرندهپرستو
ابریشمپرند
پریپری
دارای صورتی همچون پریپری رو
جمع پریپریا
دارای صورتی همچون پریپریچهر
زاده پریپریزاد
مانند پریپریسا
دارای صورتی همچون پریپریوش
پرتوپرتو
پروانهپروانه
نام یک صور فلکیپروین
سپیده دمپگاه
نوعی پرندهپوپک
موفقپوران
یکی از شخصیت های شاهنامهپوران دخت
موفقپوری
نام گلیپونه
جام شرابپیمانه
ارتباطپیوند
ستارهتارا
آهنگ، نغمهترانه
مسیحیترسا
نام کشور دشمن ایران در شاهنامهتوران
نوعی پرندهتوکا
یکی از شخصیتهای شاهنامهتهمینه
سفالتینا
نام یک صور فلکیثریا
جوان، گل جوانهجوانه
 چلیپا
یاد، یادگاریخاطره
خندانخندان
 خجسته
آفتابخورشید
ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشددری
آرام دلدلارام
ملیح، خوش قلبدلبر
جذابدلکش
دریادریا
جهاندنیا
آرامشرامش
پرمعنیرسا
روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کردرکسانه
روح، روانروان
یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستمرودابه
نور کوچکروشنک
آزادرها
 ریما
حریر، زربافتزری
طلاییزرین
دختر طلاییزرین دخت
 زویا
سیاره زهره(ونوس)رزهره
زیبا، قشنگزیبا
شبنمژاله
 ژیلا
 سارا
جام شرابساغر
 سالومه
نام گلیساناز
سایهسایه
نور اول صبحسپیده
ستارهستاره
زن زیبا، درخت سرونازسروناز
یاسمنسمن
 سمیلا
 سمیرا
 سنا
یکی از شخصیت های شاهنامهسودابه
رز قرمزسوری
شعله ور، درحال سوختنسوزان
نام گلیسوسن
قسم خوردنسوگند
 سپتا
صورت، رخسیما
نقره ایسیمین
شادشادان
شادی، خوشحالیشادی
سلطنتیشاهین
شبنم(ژاله)رشبنم
جرقهشراره
 شروین
شعله، آتششعله
شکوفهشکوفه
جلال، زرق و برقشکوه
نوعی آهوشوکا
بانوی شهرشهربانو
زاده شهرشهرزاد
عشق شهرشهرناز
شاهزادهشهزاده
زن سیاه چشمشهلا
عشق شاهشهناز
 شیدا
آفتاب، درخشانشیده
ظریف، شیرینشیرین
زن شیرین و حساسشیرین بانو
افسون شدهشیفته
 شیما
فریباشیوا
 صدف
شرابصهبا
پاک، خالصطاهره
طلاطلا
عسلعسل
آهوی کوهیغزال
آهوی کوهیغزاله
طنازیغمزه
غنچه گلغنچه
یکی از شخصیتهای شاهنامهفرانک
خوشیفرحناز
شادفرخنده
عاقلفرزانه
فرشته، پریفرشته
عشوه گرفرناز
یکی از شخصیت های شاهنامهفرنگیس
درخشانفروزان
درخشانفروزنده
روشنیفروغ
ملیحفریبا
پرارزشفریده
ستودهفرین
فیروزهفیروزه
عاشقفیلا
گل قاصدکقاصدک
مقدس، فرشتهقدسی
یکی از شخصیت های شاهنامهکتایون
ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کندکیمیا
یکی از شخصیت های شاهنامهگردآفرید
یکی از شخصیت های شاهنامهگردیا
چشمانگلاره
 گلبانو
گل فصل بهارگلبهار
 گلپری
باغ گلگلشن
گل انار، به زیبایی گلگلنار
 گلنسا
رنگ قرمز گل رزگلی
نوعی آهنگگیتا
جهان، دنیاگیتی
 گیسو
نام گلیلادن
گل لالهلاله
 لیدا
شبانهلیلا
نام گلیلیلی
مانندمانا
نام یک شاهزادهماندانا
نقاشی که خود را پیامبر معرفی کردمانی
وجوه ماهماهدخت
کسی که صورتش مانند ماه باشدماهرخ
مرجانمرجان
مرجانمرجانه
مرمرمرمر
ملکهملکه
یکی از شخصیتهای شاهنامهمنیژه
مرواریدمروارید
گل مریممریم
خبر خوشمژده
مژه هامژگان
مستمستانه
 میشا
نام یک الههمونا
مثال ماهمهتا
مثال ماهمهتاب
مهر انگیزمهر انگیز
نور آفتابمهرناز
 مهرنوش
خورشید، مهربانمهری
ماه، مهتابمهسا
درخت گل یاسمهستی
 مهشید
نور ماه، شکوه ماهمهناز
 مهنوش
مثال ماه، زیباییمهوش
دختر ماهمهین
نام یک الههمیترا
مینامینا
 مینو
شوق آفریننازآفرین
گل زیبانازگل
خوش قلبنازنین
زیبانازی
زیبانازیلا
نام یک درختناژین
ونوس، ستاره زهرهناهید
صداندا
نام گلینرگس
نام گلینسترن
رز وحشینسرین
ترانه، آهنگنغمه
خوش قلبنگار
نگاهنگاه
سنگ روی انگشتر و جواهراتنگین
نوانوا
شادی خلقنوش آفرین
شیریننوشین
نهالنهال
خوب، زیبانیکو
خوبینیکی
نام گلی(زنبق آبی)رنیلوفر
شنوندهنیوشا
آرزووندا
آشکارویدا
هدیههدیه
وجودهستی
پرنده ای افسانه ایهما
حیرت انگیزهنگامه
گل یاسیاس
گل یاسیاسمن
تنها، یگانهیکتا
تنها، یگانهیگانه
نام بلندترین شب سالیلدا

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری