close
دانلود آهنگ جدید
آموزش word 2007 (بخش دوم)
loading...

سرگرمی

  آموزش word 2007 X تغییر رنگ صفحه در نرم افزار X word 2007 تو رفتگی ها و فاصله ها در نرم افزار X word 2007 علامت یا نوشته پس زمینه در نرم افزار X word 2007 X word 2007 رسم نمودار در نرم افزار X word 2007 فرمول نویسی در X Word کاراکترهای ویژه X Symbols در نرم افزار word 2007 کپی کردن، بریدن و چسباندن در نرم افزار X word 2007 ویرایش در X word 2007 رسم جدول در نرم افزار X word 2007 جلد یا پوشش صفحه در X word 2007 درج تاریخ و زمان در…

نرم افزار کارت ملی هوشمند

  آموزش word 2007 X تغییر رنگ صفحه در نرم افزار X word 2007 تو رفتگی ها و فاصله ها در نرم افزار X word 2007 علامت یا نوشته پس زمینه در نرم افزار X word 2007 X word 2007 رسم نمودار در نرم افزار X word 2007 فرمول نویسی در X Word کاراکترهای ویژه X Symbols در نرم افزار word 2007 کپی کردن، بریدن و چسباندن در نرم افزار X word 2007 ویرایش در X word 2007 رسم جدول در نرم افزار X word 2007 جلد یا پوشش صفحه در X word 2007 درج تاریخ و زمان در X word 2007 درج اشیاء در X word 2007 ارتباط ها و پیوندها در X word 2007 خطایابی اسناد در X word 2007 پژوهش و جستجو در X word 2007 درج یادداشت در نرم افزار X word 2007 پاورقی و ته سندی در نرم افزار X word 2007 تنظیمات چاپ در نرم افزار word 2007

مواردی که در فصل دوم word 2007 آموزش داده خواهد شد :

       1-            تغییر رنگ صفحه در نرم افزار word 2007

      2-            تو رفتگی ها و فاصله ها در نرم افزار word 2007

      3-            علامت یا نوشته پس زمینه در نرم افزار word 2007

      4-            شکل های گرافیکی در نرم افزار word 2007

      5-            رسم نمودار در نرم افزار word 2007

      6-            فرمول نویسی در Word

      7-            کاراکترهای ویژه (Symbols) در نرم افزار word 2007

      8-            کپی کردن، بریدن و چسباندن در نرم افزار word 2007

      9-            ویرایش در word 2007

  10-            رسم جدول در نرم افزار word 2007

  11-            جلد یا پوشش صفحه در word 2007

  12-            درج تاریخ و زمان در word 2007

  13-            درج اشیاء در word 2007

  14-            ارتباط ها و پیوندها در word 2007

  15-            خطایابی اسناد در word 2007

  16-            پژوهش و جستجو در word 2007

  17-            درج یادداشت در نرم افزار word 2007

  18-            پاورقی و ته سندی در نرم افزار word 2007

  19-            تنظیمات چاپ در نرم افزار word 2007

  20-            ادغام پستی در نرم افزار word 2007

ادامه مطلب

 

  آموزش word 2007 X تغییر رنگ صفحه در نرم افزار X word 2007 تو رفتگی ها و فاصله ها در نرم افزار X word 2007 علامت یا نوشته پس زمینه در نرم افزار X word 2007 X word 2007 رسم نمودار در نرم افزار X word 2007 فرمول نویسی در X Word کاراکترهای ویژه X Symbols در نرم افزار word 2007 کپی کردن، بریدن و چسباندن در نرم افزار X word 2007 ویرایش در X word 2007 رسم جدول در نرم افزار X word 2007 جلد یا پوشش صفحه در X word 2007 درج تاریخ و زمان در X word 2007 درج اشیاء در X word 2007 ارتباط ها و پیوندها در X word 2007 خطایابی اسناد در X word 2007 پژوهش و جستجو در X word 2007 درج یادداشت در نرم افزار X word 2007 پاورقی و ته سندی در نرم افزار X word 2007 تنظیمات چاپ در نرم افزار word 2007

 

تغییر رنگ صفحه در نرم افزار word 2007

 
 

page-borderPage Layout -->  Page Background --> Page Color

پالت رنگی شامل تم­ های مختلف رنگی و رنگ­ های استاندارد که با قرارگرفتن روی هرکدام آن رنگ به صفحه داده می­ شود.

درصورتی که با گرفتن پیش نمایش مشاهده شود رنگ صفحه درچاپ تاثیر ندارد تنظیمات زیر انجام شود:

Office Button --> Word Options --> Display --> Printing Options --> Print background colors and images

3 گزینه درانتهای پالت رنگی مشاهده می­شود:

 1. No Color بدون رنگ.

 2. More Colors… رنگ­ های بیشتر.

 3. Fill Effect… جلوه­ های رنگی بیشتربرای پرکردن صفحه با 4 تب:

تب اول: Gradient افکت­های چند رنگ، حرکت ازیک رنگ به رنگ دیگر با 4 حالت:

 1. One Color حرکت ازتیره به روشن .Dark………Light

 2. Two Color انتخاب 2 رنگ.

 3. Preset چینش رنگ­ها ازقبل تعیین شده.

سایرگزینه­های این بخش:

 1. Transparency شفافیت از...........به

 2. Shading Styles سبک سایه زدن آن رنگ که در 3 گزینه فوق کاربرد دارد شامل:

 • Horizontal افقی

 • Vertical عمودی

 • Diagonal up قطری اصلی

 • Diagonal down قطری فرعی

 • From Corner از گوشه

 • From Center از مرکز

 1. Rotate fill effect with shape  این گزینه غیرفعال است.

تب دوم: Texture بافت­ های مختلف

انواع بافت­ های از پیش تعیین شده درزمینه­ های چوب ، آب ، کاشی و موزاییک درحالت­ های مختلف. با انتخاب هریک ازبافت­ ها و زدن OK صفحه ازآن بافت پوشیده می­ شود و با گرفتن صفحات جدید تمام صفحات آن حالت را می­ گیرند.

گزینه Other texture… بافت­ های دیگر ، پنجره Pictures بازشده با انتخاب تصویر ، عکس حالت بافت را به خود گرفته و صفحه را به شکل کاشی (تکرار) می­ پوشاند.

تب سوم: Pattern الگو با مدل­ های متعدد و رنگ­ های متفاوت.

الگوها، مدل­هایی به شکل شطرنجی، اریب و هاشورخورده هستند با 2 رنگ:

 • Foreground رنگ رو

 • Background رنگ زیر

با این 2 گزینه تغییررنگ انجام می­ شود. با انتخاب هر مدل نام آن در پایین مشاهده می­ شود.

همه نمونه­ های این قسمت جالب نیستند وهم برای مشاهده وهم برای چاپ مشکل ایجـــاد می ­کنند بیشتر در مواردی که رنگ فونت با رنگ زمینه متفاوت است کاربرد دارد.

تب چهارم: Picture انتخاب تصویرو وارد کردن درصفحه که چون جوهر زیادی مصرف می­کند در چاپ مقرون به صرفه نیست.

تفاوت این قسمت با تب دوم در این است که تصاویر در این تب تمام صفحه را اشغال می­کند ، ولی درتب دوم معمولا به حالت تکرار و کاشی کاشی می­ آید.

تب اول این بخش و انتخاب رنگ­های ساده درزمینه صفحات و برای شکل­ ها گزینه بهتری است ، درقسمت­ های گرافیکی ورد و به ویژه درپاورپونت برای ایجاد طرح­ های 3 بعدی کاربرد دارد.

 

تو رفتگی ها و فاصله ها در نرم افزار word 2007

 
 
 

ParagraphPage Layout --> Paragraph --> Indent

Page Layout --> Paragraph --> Spacing

تورفتگی­ ها با 2 گزینه:

 1. Indent Before میزان تورفتگی ازسمت راست پاراگراف (قبل ازپاراگراف) این میزان درسمت راست خط کش (فارسی) مشاهده می ­شود. اگر یک و نیم سانت تورفتگی ایجـــــــاد شود ، خط کش به همین میزان به داخل می­ آید. این تورفتگی با مستطیل پایین خط کش نیز انجام می­ شود.
 1. Indent After میزان تورفتگی ازسمت چپ پاراگراف (بعد ازپاراگراف) این میزان درسمت چپ خط کش (فارسی) مشاهده شده و نوشته به سمت راست حرکت می­ کند ، درصورت افزایش این میزان نوشته شکسته شده و به خط بعد می ­رود.

بهترین گزینه: تراز پاراگراف دروسط صفحه ، تورفتگی از راست و چپ کمتر. واحد تورفتـــگی سانتی متر و میزان 0 تا 3 سانتی متر برای امور اداری مناسب است.

فاصله­ ها با 2 گزینه:

 1. Spacing Before افزایش فاصله ازقبل ، فاصله پاراگراف از پاراگراف قبلی

 2. Spacing After افزایش فاصله ازبعد ، فاصله پاراگراف از پاراگراف بعدی

واحد فاصله پونت یاpt  است و هر 12 pt برابر یک سانتی متراست.

برای مشاهده بهتر 2 کلید End رفتن به آخر پاراگراف و Enter به پاراگراف بعد راهنــــمایی می­ کند این گزینه ­ها درفلش انتهایی پاراگراف هم هست.

 

علامت یا نوشته پس زمینه در نرم افزار word 2007

 
 
 
 
 

page-borderPage Layout --> Page Background--> Water Mark

علامت آب ، به لحاظ این که نوشته به صورت کم رنگ درپس زمینه صفحه قرار می­ گیرد و علت آن این است که نوشته پس زمینه مانعی برای نوشته­ های اصلی نباشد.

با بازشدن منو مدل­ های مختلف ازپیش تعیین شده با عنوان­ های: محرمانه ، کپی ممنوع ، فوری ، ضروری و ... درحالت های افقی و قطری ، با 2 نمونه چرک نویس و اصلی مشاهده می­ شود.

حالت قطری بهترین گزینه است چون تمام صفحه را پوشش می­دهد، حالت افقی به صورت یک خط و دروسط صفحه قرار می­ گیرد که چندان جالب نیست ، حالت عمودی هم برای صفحاتی که افقی چاپ می­ شوند مناسب است.

دربخش انتهایی منو 3 گزینه مشاهده می­شود:

 1. Custom Water Mark مدل­های سفارشی با 3 حالت:
 • No Water Mark بدون علامت.

 • Picture Water Mark درج تصویردرپس زمینه صفحات با 3 آیتم:

 • Select Picture انتخاب تصویر.

 • ScaleèAuto مقیاس تصویر.

 • Washout درج تصویربه حالت کم رنگ، اگراین گزینه غیرفعال شود تصویر پررنگ درج شده و مانع متن اصلی می­ شود.

         ازاین گزینه برای درج لوگوی شرکت­ها و موسسات استفاده می­شود وتصویردر وسط صفحه قرارمی­ گیرد.

        تفاوت این گزینه با Picture در Insert همین است که درگزینـــه اخیرتصویر تمام صفحه را می­پوشاند ولی دراین جا دروسط قرارمی­ گیرد.

 • Text Water Mark درج متن درپس زمینه صفحات با 7 آیتم:
 • Language انتخاب زبان

 

 • Text انتخاب متن

دراین قسمت نوشته­های پیش فرض شامل: اصلی ، پیش نویس ، شخصی ، فوری ، فوق العاده سری ، محرمانه ، نسخه ، نمونه و هرچه سریع تر مشاهده می­ شود که می­­­ توان انتخاب کرد ، هم چنین می­ توان نوشته مورد نظر را تایپ نمود.

 • Font تغییرقلم نوشته که درفارسی بهترین گزینه Titer است.

 • Size تغییراندازه نوشته که بهترین گزینه Auto است.

 • Color انتخاب رنگ نوشته.

 • Layout چیدمان با 2 حالت:

 • Diagonal قطری.

 • Horizontal افقی.

 • Semitransparent حالت شفاف و کم رنگ.

 1. Remove Water Mark حذف نوشته پس زمینه

 2. Save Selection to water mark Gallery… ذخیره پس زمینه انتخابی

 

شکل های گرافیکی در نرم افزار word 2007

ویرایش
 
 
 
 

Insert --> Illustrations

شکل­ های گرافیکی با 5 بخش:

 1. Picture وارد کردن تصویرازفایل.

 2. Clip Art عکس­های هنری به شکل انیمیشن ، نقاشی ، فیلم و بعضی صدا.

 3. Shapes اشکال متنوع.

 4. Smart Art هنرهای هوشمند ، جدید در ورد 2007 با بعضی گزینه­ های قبل.

 5. Chart نمودارهای آماری.

علاوه براین در:

Insert --> Text

با 2 بخش:

 1. Text Box جعبه متن ، کاربا متن ، اشکال و افکت­ ها.

 2. Word Art نوشته­ های هنری برای پس زمینه یا طرح روی جلد.

درج تصویرو عکس­ های هنری:

Insert --> Illustrations --> Picture

Insert --> Illustrations --> Clip Art

برای درج تصویر ، ورود به فایل Sample Picture با قرارگرفتن روی هر تصویر در تولتیف بازشده اطلاعاتی شامل:

 • Type نوع تصویر

 • Date Taken تاریخ و ساعت گرفتن تصویر

 • Rating امتیازاختصاص یافته به تصویر

 • Dimensions ابعاد تصویر

 • Size حجم تصویر

 • Title عنوان تصویر

 • Tags نشانه تصویر ، عبارتی که درجستجو کمک می­ کند ، نمایش داده می­ شود.

درقسمت پایین پنجره Sample Picture پسوندهای مهم برای پشتیبانی تصاویر به شرح زیر گنجانده شده:

 • All Files پشتیبانی تمام فایل­ ها و بهترین گزینه در این بخش.

 • All Pictures پشیبانی تمام تصاویر ورودی در ورد.

 • Windows Enhanced Metafile-WEM فایل­ های پیشرفته ویندوز.

 • Windows Metafile

 • JPEG File interchange format-JPG پسوند معروف در تصاویر که حالت فشرده دارد.

 • Portable Network Graphics-PNG پسوندی ازترکیب JPG و GIF

 • Windows Bitmap-BMP پسوند نقاشی­ ها با حجم زیاد.

 • Graphics interchange Format-GIF قالب تغییر یافته گرافیکی که حالت فشرده دارد و از 255 رنگ در تصویر پشتیبانی می­ کند.

 • Compressed Macintosh-PICT تصاویردرمکینتاش.

سایر پسوندها دراین قسمت حالت فشرده دارد.

4 پسوند با علامت متفاوت با دیگرپسوندها بیشترمورد استفاده­­ اند. با انتخاب هریک ازاین پسوندها ممکن است بعضی تصاویر دراین قسمت (Sample Picture) حذف شود و این یعنی دراین جا تصویری با آن پسوند نداریم. با 2 بار کلیک تصویر در صفحه بازمی­­­­ شود و درحالت انتخاب با Delete حذف می­ شود.

 یک سری دستگیره دراطراف تصویرمشاهده می ­­­­شود که درنسخه 2007 تغییرکرده است:

 1. درزاویه­ ها (گوشه­ ها) به شکل دایره است و با کشیدن آن زمانی که ماوس به شکل فلش 2 طرفه درآید تصویر کوچک می­ شود. هنگام کشیدن تصویراصلی ، تصویرکوچک شده با افکت جالبی دیده می­شود که می­ توان مقایسه کرد و به محض رها کردن ماوس تصویرکوچک جایگزین می­ شود.

 2. دراضلاع (لبه­ ها) به شکل مربع برای کوچک شدن تصویر زمانی که ماوس به شکل فلش 2 طرفه درآمده باشد. دراین حالت تناسب اضلاع حفظ نمی­ شود و فقط عرض تصویرکوچک می­ شود.

بنابراین بهترین حالت برای کوچک کردن تصویر استفاده ازدایره درگوشه­ هاست مخصوصا گوشه پایین، چون معمولا پس ازدرج تصویر در زیر آن نوشته می­ شود.

 1. درضلع بالایی عکس یک دایره سبزرنگ قراردارد که با قرارگرفتن ماوس روی آن به شکل دایره یا فلش در آمده و چرخش عکس انجام می­ شود.
 2. برای جابه جایی عکس زمانی که ماوس به شکل فلش 4 طرفه درآمده با درگ عکس­ ها به بالا و پایین جابه جا می­ شود و با چیدمان تصاویر جا به جایی درجهات مختلف انجام می­ شود.

با درج تصویردرحالت انتخاب تب جدید Picture Tools --> Format بازمی­ شود که قالب بندی تصاویر و کلیپ آرت­ ها ازاین قسمت انجام می­ شود.

برای درج تصاویرهنری با انتخاب گزینه Clip Art یک قاب درسمت راست بازمی­ شود که درنسخه­ های قبلی قاب وظیفه یا Task Pane گفته می­ شود ولی درنسخه 2007 Clip Art نام دارد ، با علامت ضربدر بسته می­ شود و باز شدن مجدد آن از Insert --> Clip Art

فلش کناری این قاب 3 گزینه دارد:

 1. Move حرکت دادن داخل پنجره
 2. Size تغییراندازه قاب که با درگ حداکثرتا نصف صفحه بزرگ می­ شود.
 3. Close قاب را می­ بندد.

برای پیدا کردن تصاویر 3 راه وجود دارد:

 1. Search for جستجو برای چه، نوشتن موضوع مورد نظرو GO تمام تصاویرمربوط به موضوع را نشان می ­دهد و اگر موضوع نوشته نشود تمام تصاویر کلیپ آرت را بیرون می ­ریزد که درپایین قاب مشاهده می­ شود.

درانتهای لیست تصاویربا مدل­های متنوع بالت­ها مواجه می­ شویم که قبلا دیدیم از طریق:

Home --> Paragraph --> Bullets --> Define New Bullets…

و بعد ازبالت­ها مدل­های گوناگون خط­های افقی وجود دارد که قبلا دیدیم ازطریق:

Home --> Paragraph --> Bottom Border --> Horizontal Line

که فقط خط ساده می­ کشد و مدل­ های متنوع خط­ های افقی را دیدیم ازطریق:

Home --> Paragraph --> Bottom Border --> Border and Shading --> Horizontal Line…

درج تصویر از کلیپ آرت با 2 روش انجام می­شود:

 1. کلیک روی هرتصویر ، درج آن تصویر در سند.

 2. با قرارگرفتن روی تصویر فلشی کنارآن ظاهرمی­شود با گزینه­ های Copy و Paste و درج تصویر ازاین طریق.

با درج تصویر دستگیره ­های دایره در زاویه­ ها ، مربع درلبه­ ها و دایــــره سبزدربالا برای چرخش مشاهده می ­شود.

 1. Search in محل جستجو با انتخاب گزینه Every Where شامل:
 • My Collections مجموعه من شامل علاقه­ مندی­ ها و کلیپ­ های دسته بندی نشده.

 • Office Collections مجموعه آفیس با کلیپ­ های دسته بندی شده که دسترسی به این قسمت ازOrganize clips…  درپایین قاب وجود دارد.

 • Web Collections مجموعه وب که درصورت دانلود از اینترنت مشاهده می­ شود.

نکته مهم:

اگر موضوع نوشته شود ولی یافت نشود ممکن است آن موضوع درمجموعه ­ها نباشد ویا درقسمت Search in --> Every Where و یا  Office collectionsانتخاب نشده باشد.

 1. Results should be نتایج چه باشد با گزینه All media file types شامل:
 • Clip Art عکس­ های هنری

 • Photographs عکس­ های واقعی

 • Movies فیلم­ ها

 • Sounds صداها

هریک ازاین گزینه ­ها زیر شاخه­ هایی دارند که با پسوندهای آنها لیست شده است.

3 گزینه پایین قاب شامل:

 1. Organize clip… شامل مجموعه­های آفیس با دسته بندی­های بهترتصاویر، دانشگاهی، کشاورزی، حیوانات اهلی و وحشی، شکل­های هنری، پس زمینه­ها، ساختمان ، تجارت، ارتباطات، محتویات، فانتزی، شکلک­ها، تغذیه، دولت، مراقبت و بهداشت، خانه داری ، صنعتی ، طبیعت ، افراد ، گیاهان ، مذهبی ، علمی ، فصل­ ها ، سایت­ ها ، ورزشی ، نمادها ، تکنولوژی ، ابزارها ، حمل و نقل ، مسافرت ، آب و هوا و ...
 2. Clip art on Office online کلیپ آرت­ های بیشتر در سایت آفیس به صورت آنلاین.
 3. Tips for finding dips بازشدن پنجره Help و نکات بیشتری دریافتن کلیپ­ ها.

قالب بندی تصاویرو کلیپ آرت­ها:

پس ازدرج تصویر و یا یک عکس هنری از کلیپ آرت و درحالت انتخاب ازروبان:

Insert --> Picture Tools --> Format

برای قالب بندی ظاهرمی­ شود و 4 بخش دارد:

بخش اول Adjust با 6 گزینه:

 1. Brightness روشنایی وتیرگی تصاویراز +40% تا -40% وبهترین گــزینه Normal یــا  0%
 2. Contrast شدت رنگ­ ها و کاهش و افزایش میزان آنها از +40% تا -40% و بهترین گزینه Normal یا 0%

با حرکت روی درصدهای این 2 گزینه تغییرات روشنایی و... و شدت رنگ مشاهده می­ شود.

گزینه Picture Corrections Options… درانتهای 2 گزینه فوق تنظیمات بیشتر شدت رنگ­ ها و روشنایی و تیرگی تصاویر با 8 آیتم:

 • Fill رنگ داخل

 • Line Color رنگ دور

 • Line Style سبک خط دورتصویر

 • Shadow سایه

 • 3-D Format قالب بندی 3 بعدی

 • 3-D Rotation چرخش 3 بعدی

 • Picture عکس

 • Text Box جعبه متن

با کلیک روی هریک ازاین آیتم­ ها ، گزینه­ های بیشتری برای انجام تنظیمات روی تصویر مشاهده می­ شود ، برای مثال در آیتم Picture 5 گزینه:

 • Recolor پاشیدن رنگ

 • Brightness روشنایی و تاریکی تصویراز منفی 100کاملا تیره  تا مثبت 100 کاملا روشن

 • Contrast شدت رنگ از منفی 100 تا مثبت 100

 • Reset Picture حذف تمام تغییرات و بازگشت تصویربه حالت و ابعـــاد اولیه

 • Set Transparent color حذف رنگ یک قسمت

این گزینه درانتهای گزینه سوم این بخش هم قراردارد. با انتخاب این گزینه و کلیک درقسمتی ازتصویر ، رنگ آن قسمت از بین می­ رود و البته این عمل فقط برای یک بارانجام می­ شود. دراین حالت اگر نوشته ­ای زیرآن باشد به راحتی دیده می­ شود.

کاربرد این گزینه بیشتر برای حذف رنگ از پس زمینه عکس­ های سیاه و سفید است که در این صورت یعنی تک رنگ بودن کیفیت بهتری خواهد داشت تا درمورد تصاویربا رنگ­ های متعدد و کیفیت بالا.

 1. Recolor رنگ آمیزی مجدد تصاویربا 6 آیتم:
 1. No Recolor عکس واقعی

 2. Color Modes مدل­ های رنگی ازسیاه و سفید با 255 سایه خاکستری تا سیاه و سفید کامل.

 3. Dark Variations تغییرات تیره از 1 تا 6 درجه.

 4. Light Variations تغییرات روشن از 1 تا 6 درجه.

 5. More Variations گزینه­های بیشتربا انتخاب تم­ های رنگی. با انتخاب هرگزینه رنگ ، روی تصویر پاشیده می­ شود.

 6. Set Transparent Color حذف رنگ یک قسمت.

 1. Compress Pictures فشرده سازی تصاویر که موجب کاهش حجم سند می­­ شود با 2 گزینه:
 • Compression Options… تنظیمات فشرده سازی با 2  آیتم:
 • Automatically Perform basic compression on save فشرده سازی اتوماتیک توسط ورد.
 • Delete cropped areas of pictures حذف محدوده کراپ (برش قسمت­های زاید عکس) با این گزینه قسمت­ های مانده از محدوده برش خورده حذف می­ شود و برگشتی درمحل کراپ نخواهد بود و لذا تصویر باید مجددا انتخاب و درج شود.

فعال بودن این 2 گزینه حجم فشرده سازی را بیشترو درنتیجه حجم سند را کاهش می­ دهد.

 • Target out put خروجی هدف با 3 روش:
 • Print (220 ppi) : excellent quality on most pictures and screens  حالت پرینت با کیفیت خیلی خوب، واحد کیفیت عکس 220 ppi   یعنی 220 پیکسل درهراینچ به جای dpi که نقطه دراینچ است.

فعال بودن ابن گزینه تصاویر را با کیفیت خیلی خوب فشرده می­ سازد.

 • Screen (150 ppi): good for web pages and projectors این گزینه با کیفیت 150 پیکسل در هر اینچ برای صفحات وب و ویدئو پروژکتورها خوب است.

 • E-mail (96 ppi): minimize document size for sharing این گزینه با کیفیت 96 پیکسل در هر اینچ برای ایمیل­ ها، نامه­ ها و کاهش حجم سندها برای به اشترک گذاری مناسب است.

انتخاب هریک ازاین 3 گزینه تصاویررا با هدف تعریف شده فشرده می­ سازد.

 1. Change Picture جابه جایی تصاویر

پس ازانتخاب یک تصویر و این که به هردلیلباید حذف شود به جای استفاده از Delete با این گزینه وارد فایل تصاویرشده ، تصویر مورد نظر را انتخاب کرده با تایید عکس جدید جایگزین عکس قبلی می­شود. درصورتی که رنگ خاصی روی تصویر قبلی پاشیده شده باشد و یا هرگونه تغییردرروشنایی و تیرگی و یا شدت رنگ ایجاد شده باشد درتصویردوم تاثیرندارد ، تصویر جدید درشکل واقعی خود فقط جایگزین ابعاد تصویر قبل می­شود. درکلیپ آرت­ ها هم تصویر از فایل می­ آید با همان ابعاد.

 1. Reset Picture بازگشت تصویربه حالت اولیه.

انجام هرگونه تغییراعم از ابعاد ، پاشیدن رنگ ، تغییرات درروشنایی و تیرگی و شدت رنگ با این گزینه حذف و تصویر حالت اولیه و واقعی خود رابه دست می­ آورد.

بخش دومPicture Styles  سبک­های متنوع و جالب برای تصویربا 5 گزینه:

 1. More… فلش انتهای سبک­­ ها و مشاهده تمام سبک­ ها ، با قرارگرفتن روی هرسبک تصویربه آن سبک درمی­ آید.

این سبک­­­ها شامل: فریم متال ، فریم ساده ، برجسته ، حالت دایره ، حالت بیضی ، فریم­ های دوبله ، فریم ضخیم ، فریم مشکی ، سایه دار ، لبه­ های نرم ، سایه پشت عکس ، حالت کج و افکت­ های جالب دیگرکه درکلیپ آرت هم تاثیردارد.

این گزینه که در ورد 2007 جدید است برای کارهای تبلیغی که جذب مخاطب را می­ طلبد کاربرد دارد.

 1. Picture Shape شکل تصویر شامل 7 آیتم:
 • Rectangles شکل­ های مستطیلی ، راست گوشه

 • Basic Shapes شکل­ های اصلی و اساسی

 • Block Arrows فلش ­های بسته

 • Equation Shapes شکل­ های معادله نویسی

 • Flowchart نمودارگردشی

 • Stars and Banners ستاره­ ها و آرم­ ها

 • Callouts شکل­ های دنباله دار

انتخاب هریک از شکل­ های موجود درآیتم­ های فوق تصویر را درقالب آن شکل قرار می­ دهد ، این گزینه در ورد 2007 جدید است.

 1. Picture Border قاب دور تصویر شامل تم­ های مختلف رنگی و خط­ های متعدد که با انتخاب هریک قاب تصویر به آن رنگ درمی­ آید با 4 آیتم:
 • No Outline بدون کادر

 • More Outlines Color… رنگ­ های بیشتر

 • Weight ضخامت کادراز 1.4 pt تا 6 pt برابر با 0.5 سانتی متر

 • More LinesèLine Style سبک­ های خط شامل:

 • Width ضخامت بیشترکادر

 • Compound type نوع خط ، مدل­ های چند جزیی 2 یا 3 تکه

 • Dash type مدل­ های نقطه چین و خط چین

 • Cap type مدل­ های انتهای خط: چهارگوش ، گرد ، مسطح

 • Join type نحوه اتصال خط: گرد، مورب ، برجسته

 • Arrow settings تنظیمات فلش­ ها: علامت ابتدایی و اندازه آن ، علامت انتهایی و اندازه آن

 1. Picture Effects جلوه­های ویژه سبک­ها با 7 آیتم:
 • Preset حالت­های آماده، پیش فرض
 • Shadow حالت­های سایه دار

Shadow options… تنظیمات سایه شامل:

 • Presets مدل ­های آماده سایه

 • Color رنگ سایه

 • Transparency شفافیت سایه

 • Size اندازه سایه

 • Blur محو شدن سایه

 • Angle زاویه سایه

 • Distance فاصله سایه

سایه هرچه محوترباشد جذاب تراست.

 • Reflection حالت­ های انعکاسی.

 • Glow حالت ­های تابشی ، هاله ­ای درتصویر.

 • Soft Edges حالت­ های لبه­ های نرم.

 • Bevel حالت­ های برجسته.

3-D Options… ساختار فرمت 3 بعدی شامل:

 • Top دیدن از بالا درعرض و ارتفاع.

 • Bottom دیدن از پایین درعرض و ارتفاع.

 • Depth اندازه سطح عمق و رنگ آن.

 • Contour اندازه نقش برجسته و رنگ آن.

 • Surface چگونگی درسطح شامل:

 • Material جنس ، ماده
 • Light ling تابش نور
 • Angle عمق ، زاویه
 • 3-D Rotation حالت­ های چرخش­ های 3 بعدی

3-D Rotation Options… تنظیمات چرخش ­های 3 بعدی شامل:

 • Presets مدل­ های آماده

 • Rotation چرخش درمحورهای X,Y,Z

 • Perspective چشم انداز

 • Keep text flat حالت متن

 • Distance from ground فاصله اصلی

 • Reset حذف تنظیمات و بازگشت به حالت اولیه

 1. فلش انتهایی این بخش (بخش دوم)Format Picture  شامل تنظیمات فوق

بخش سوم Arrange مرتب کردن با 7 گزینه:

 1. Position مکان تصویر در صفحه ، موقعیت تصویر در سند با 3 آیتم:
 2. In Line with Text دریک خط با نوشته

 3. With Text Wrapping داخل در نوشته با 3 حالت بالا ، وسط و پایین و هرکدام با 3 حالت چپ ، وسط و راست

 4. More Layout Options… تنظیمات چیدمان بیشتربا 2 تب:

تب اول:Picture Position  موقعیت تصویر در 2 حالت:

 • Horizontal -->Absolute Position موقعیت قطعی افقی با اندازه پیش فرض

 • Vertical --> Absolute Position موقعیت قطعی عمودی با اندازه پیش فرض

و دربخش تنظیمات Options 2 آیتم فعال:

 • Allow Overlap فعال بودن این گزینه امکان روی هم قرارگرفتن تصاویر را فراهم می­ سازد.

 • Layout in Table cell امکان چیدمان درسلول جدول.

تب دوم: Text Wrapping تصویرداخل درمتن با 7 گزینه:

 • Square حالت چهارگوش (مربع، مستطیل).
 • Tight با این گزینه امکان نوشتن میان 2 تصویرفراهم می­ شود ، بهترین گزینه برای قرارگرفتن تصویر در نوشته.
 • Through نوشته میان تصویر.
 • Top and Bottom نوشته دربالا و پایین تصویر.
 • Behind text تصویرپشت نوشته.
 • In Front text تصویر روی نوشته.
 • In line with text تصویردریک خط با نوشته.
 1. Bring to Front قرارگرفتن چند تصویر روی هم با 3 حالت:
 • Bring to Front قرارگرفتن تصویر انتخابی جلوترازبقیه

 • Bring Forward انتقال تصویرانتخابی به جلو به اندازه یک تصویر

 • In Front of Text قرارگرفتن روی نوشته

 1. Send to Back قرارگرفتن چند تصویر پشت هم با 3 حالت:
 • Send to Back قرارگرفتن تصویرانتخابی عقب ترازبقیه

 • Send Backward انتقال تصویرانتخابی به عقب به اندازه یک تصویر

 • Behind Text قراردادن پشت نوشته

 1. Text Wrapping نحوه چیدن تصویر با نوشته با 9 آیتم:
 • In Line with Text دریک خط با نوشته.
 • Square تصویردرمتن ، حالت چهارگوش (مربع ، مستطیل).
 • Tight حالت­ هایی غیرازمورد فوق.
 • Behind Text تصویرپشت نوشته.
 • In Front to Text تصویرروی نوشته.
 • Top and Bottom تصویردرمیان ، بالا و پایین نوشته.
 • Through گذرنوشته ازمیان تصویر.
 • Edit wrap points تعیین محل نوشته.
 • More Layout Options… تنظیمات بیشتر ، تب دوم درقسمت مکان تصویر گفته شد.
 1. Align نحوه قرارگرفتن خطوط با گزینه­های:
 • ترازازچپ ، مرکز ، راست ، بالا ، وسط و پایین

 • Distribute Horizontally ترازافقی عکس درسند بدون درنظرگرفتن حاشیه

 • Distribute Vertically ترازعمودی عکس درسندبدون درنظرگرفتن حاشیه

 • Align to Page  ترازنسبت به صفحه

 • Align to Margin ترازنسبت به حاشیه، بهترین گزینه این بخش

 • View Gridlines نشان دادن خطوط راهنما درصفحه

 • Grid Settings فعال یا غیرفعال کردن خطوط با 3 گزینه مهم و فعال:

 • Snap Objects to other Objects خاصیت جذب ، پرش و کشش یک شیء نسبت به اشیاء دیگر در عملیات گرافیکی

 • Use Margins استفاده ازحاشیه­ ها

 • Display Gridlines on Screen شکل­ ها درحالت کشش ، پرش و جذب

 1. Group گروه بندی کردن درجهات مختلف با گزینه Regroup که در اتوشیپ­­­­­ ها استفاده می ­شود.
 2. Rotate چرخش تصویربا درجات مختلف شامل:
 • Rotate Right 90 چرخش 90 درجه به راست

 • Rotate Left 90 چرخش 90 درجه به چپ

 • Flip Horizontal جهت افقی

 • Flip Vertical  جهت عمودی

 • More Rotation Options تنظیمات بیشترچرخش با گزینه­ های:

 • Size and rotate نسبت اندازه ارتفاع و عرض تصویر با میزان چرخش آن با اندازه پیش فرض ارتفاع 5 سانتی متر ، عرض 7.04 سانتی متر و چرخش صفر درجه
 • Scale مقیاس تصویر با 2 گزینه فعال:
 1. Lock aspect ratio

 2. Relative to Original Picture Size نزدیک به اندازه واقعی تصویر

 • Crop from برش تصویر از4 جهت: چپ ، راست ، بالا و پایین

گزینه­های این بخش با راست کلیک روی تصاویر هم دردسترس است.

بخش چهارم Size اندازه با 3 گزینه:

 1. Crop برش یا بریدن تصویر. با انتخاب این گزینه دستگیره­ های دور تصویر تغییر یافته و امکان برش یا سانسور عکس فراهم می­شود. با کشیدن دستگیره­ ها از 4  گوشه عکس به داخل می­توان نسبت به بریدن منطقه موردنظر اقدام نمود.

 2. Shape Height اندازه ارتفاع واقعی تصویربه سانتی متر.

 3. Shape Width اندازه عرض واقعی تصویربه سانتی متر.

ترسیم اشکال:

Insert --> Illustrations --> Shapes

مجموعه شکل­ ها با 7 گزینه:

 1. Recently Used Shapes شکل­ های اخیرا استفاده شده

 2. Lines خط ها

 3. Basic Shapes شکل­ه ای پایه

 4. Block Arrows فلش­ های بسته

 5. Flowchart نمودارگردشی

 6. Callouts دنباله دارها

 7. Stars and Banners ستاره­ ها و نشان­ ها

با کلیک روی هریک ازشکل­ها و درگ مــــاوس که به شکل + درآمده درصفحه ، شکل انتخـــــابی درج می­شود. دراین حالت 8 دستگیره دراطراف و یک دستگیره سبزرنگ دربالا برای چرخش شکل مشاهده می­ شود.

با درج شکل درصفحه و درحالت انتخاب درروبان:

Insert --> Drawing Tools --> Format

برای قالب بندی شکل­ ها ظاهر می­شود و 6 بخش دارد:

بخش اول: Insert Shapes انتخاب شکل­ ها ازمجموعه هفت گانه فوق

بخش دوم: Shapes Styles سبک­ های شکل­ ها با 3 گزینه:

 1. Shape Fill پرکردن رنگ ، با قرارگرفتن روی هررنگ از پالت رنگی ، آن رنگ درشکل پاشیده می­شود. این قسمت 6 آیتم دارد:
 • No Fill بدون رنگ
 • More Fill Colors رنگ­ های بیشتر
 • Picture وارد فایل تصاویرشده ، با انتخاب هرتصویر ، آن عکس داخل شکل را پر می­ کند.
 • Gradient طرح­ های شیب دار و مدرج (سایه روشن) که با قرارگرفتن روی هریک ، آن طرح به شکل داده می­­­­­ شود.
 • Texture بافت­ها که با انتخاب بافت مورد نظربه شکل منتقل می­ شود.
 • Pattern الگوها و مدل ­های مختلف مورب ، نقطه چین و ... که با انتخاب 2 رنگ برای الگو و پس زمینه آن و مدل مورد نظر ، آن مدل با رنگ­ های انتخابی به شکل داده می­ شود.
 1. Shapes Outline خط دورشکل­ ها با 6 آیتم:
 • No Outline بدون خط

 • More Outline Colors رنگ ­های بیشتر

 • Weight ضخامت­ های مختلف خط از 1/4pt تا 6pt و مدل­ های بیشتر

 • Dashes انواع نقطه چین و خط چین با ضخامت­ های مختلف و مدل­ های بیشتر

 • Arrows فلش­ ها

 • Pattern الگوها

فلش انتهایی سبک­ ها مجموعه ­ای از رنگ­ ها، خط­ ها و افکت­ های سایه دار را نشان می­ دهد که با قرارگرفتن روی هریک ازآنها ، آن مدل درشکل اعمال می­ شود.

 1. Change Shape تغییرشکل

این گزینه مجموعه اشکال را دردسترس قرارمی­ دهد تا درصورت نیاز ، شکل درج شده به شکل دیگر تغییر یابد. برای این منظور شکل درج شده را درحالت انتخاب قرارداده با کلیک روی شکل جدید ، آن شکل جایگزین شکل قبلی می­ شود.

فلش انتهایی این بخش گزینه های بیشتری از رنگ­ ها و خط­ ها دراندازه­ ها و چیدمان­ های مختلف را دردسترس قرارمی­ دهد.

بخش سوم: Shadow Effects جلوه­ های سایه دار

     این گزینه مدل­ های مختلفی از افکت­ های رنگی و سایه دار را درشکل اعمال می­ کند به طوری که با قرارگرفتن روی هریک از انواع سایه­ ها و رنگ­ها ، آن مدل به شکل داده می­ شود. گزینه­ های این بخش شامل:

 • Shadow On/Off روشن و خاموش کردن سایه

 • Nudge Shadow Up  سایه دربالا

 • Nudge Shadow Down سایه درپایین

 • Nudge Shadow Right سایه درسمت راست

 • Nudge Shadow Left سایه درسمت چپ

بخش چهارم: 3-D Effects جلوه­ های 3 بعدی

                        این گزینه انواع مدل­ های 3 بعدی را با رنگ­ های مختلف به شکل می دهد وگزینه­ هایی دارد:

 • 3-D Color رنگ افکت­های 3 بعدی

 • Depth ضخامت افکت از 0pt تا 288pt

 • Direction جهت با 2 آیتم: Perspective , Parallel

 • Lighting تابش نوربا 3 آیتم: Bright , Normal , Dim

 • Surface سطح، رویه با 4 ایتم: Matte , Plastic , Metal , Wire frame

سایر گزینه­ های این بخش:

 • 3-D On/Off روشن و خاموش کردن

 • Tilt Up تمایل به بالا

 • Tilt Down تمایل به پایین

 • Tilt Right تمایل به راست

 • Tilt Left تمایل به چپ

بخش پنجم: Arrange مرتب کردن با 7 گزینه مشابه آنچه درقسمت تصویر و کلیپ آرت توضیح داده شد.

بخش ششم: Size اندازه با 2 گزینه:

 • Shape Height ارتفاع شکل با اندازه پیش فرض 4.16 سانتی متر
 • Shape Width عرض شکل با اندازه پیش فرض 7.03 سانتی متر

فلش انتهایی این بخش برای تنظیم اندازه­ های بیشتر در دسترس است.

هنرهای هوشمند:

Insert --> Illustrations --> Smart Art

با انتخاب این گزینه 8 دسته ازهنرهای هوشمند مشاهده می­ شود که با انتخاب هریک ازمدل­ ها ، شکل ، نام و توضیحاتی درباره آن مدل در سمت راست نمایان می­­­­ شود شامل:

 1. All تمام انواع

 2. List لیست­ ها

 3. Process فرایندی­ ها

 4. Cycle چرخه­­ ها

 5. Hierarchy سلسله مراتبی­­­­­­­­ ها، چارت­ های سازمانی

 6. Relationship مناسبتی­ ها

 7. Matrix ماتریس ­ها

 8. Pyramid هرمی­ ها

با درج هریک ازاین انواع درصفحه، 2 تب درروبان:

Insert --> Smart Art Tools --> Design and Format

برای طراحی و قالب بندی اضافه می­شود:

تب اول: Design با 4 بخش:

بخش اول: Create Graphic ایجاد شکل با 7 گزینه:

 1. Add Shape اضافه کردن شکل با 5 آیتم:

 • Add Shape After اضافه کردن قبل ازشکل انتخاب شده

 • Add Shape Before اضافه کردن بعد ازشکل انتخاب شده

 • Add Shape Above اضافه کردن بالای شکل انتخاب شده

 • Add Shape Below اضافه کردن پایین شکل انتخاب شده

 • Add Assistant اضافه کردن منشی

 1. Add Bullet اضافه کردن علامت درصورتی که نیازبه بالت گذاری باشد.

 2. Right to Left تغییرجهت چارت از راست به چپ درفارسی و برعکس درانگلیسی

 3. Layout چیدمان با 4 حالت:

 • Standard حالت استاندارد ، پس از هر افزایش این گزینه به مــــرتب شدن چارت کمک می­ کند.

 • Both حالت 2 طرفه

 • Left Hagging به سمت چپ

 • Right Hagging به سمت راست

 1. Promote توضیح دادن ، ارجاع دادن به رده بالای سلسله مراتب

 2. Demote تنزل دادن ، ارجاع دادن به رده پایین سلسله مراتب

 3. Text Pane نمایش ساختار درختی نوشته­ ها درسمت چپ

بخش دوم: Layouts نمایش انواع مدل­ های هفتگانه

بخش سوم: Smart Art Styles سبک­ ها و رنگ­ های متعدد برای استفاده درچارت­ ها و...با یک گزینه: Change Colors شامل مدل­ ها با رنگ­ های مختلف که با قرارگرفتن روی هرکدام آن رنگ به مدل انتخابی داده می­ شود.

بخش چهارم: Reset Graphic بازگشت به مدل انتخابی اولیه

تب دوم:Format  با 5 بخش:

بخش اول: Shapes شکل­ ها با 3 گزینه:

 1. Change Shape ایجاد تغییر در شکل با توجه به مدل­ های مختلف درمنوی Shapes

 2. Larger بزرگ­تر کردن شکل

 3. Smaller کوچک­تر کردن شکل

بخش دوم: Shape Styles سبک­ های مختلف که با انتخاب هرکدام چارت به آن ســــــبک در می­ آید با 3 گزینه:

 1. Shape Fill پرکردن رنگ شکل

 2. Shape Outline رنگ دور ، قسمت خارجی شکل

 3. Shape Effects افکت­ های مختلف برای اعمال در شکل با 7 آیتم:

 • Preset مرتب شده به صورت پیش فرض

 • Shadow سایه دار

 • Reflection انعکاسی

 • Glow تابشی

 • Soft Edges لبه­های نرم

 • Bevel مورب

 • 3-D Rotation چرخشی 3 بعدی

با فلش انتهایی این بخش محاوره­ ای Format Shape باز می ­شود برای دسترسی به امکانات بیشتر تغییرات با 8 گزینه:

 • Fill

 • Line Color

 • Line Style

 • Shadow

 • 3-D Format

 • 3-D Rotation

 • Picture

 • Text Box

بخش سوم: WordArt Styles سبک­ های مختلف نوشته با 3 گزینه:

 1. Text Fill پرکردن رنگ نوشته

 2. Text Outline رنگ دور نوشته

 3. Text Effects افکت­ های مختلف برای اعمال در نوشته با 6 آیتم:

 • Shadow سایه دار

 • Reflection انعکاسی

 • Glow تابشی

 • Bevel مورب

 • 3-D Rotation چرخش 3 بعدی

 • Trans form تغییرشکل نوشته با توجه به مدل­ های موجود

با فلش انتهایی این بخش محاوره­ ای Format Text Effects برای دسترسی به امکانات بیشتر تغییرات باز می­ شود با 7 گزینه:

 • Text Fill

 • Text Outline

 • Outline Style

 • Shadow

 • 3-D Format

 • 3-D Rotation

 • Text Box

بخش چهارم: Arrange مرتب کردن با 7 گزینه مشابه آنچه درمورد تصاویر توضیح داده شد.

بخش پنجم: Size اندازه با 2 آیتم:

 • Height ارتفاع با پیش فرض 8.89 سانتی مترکه قابل تغییراست.

 • Width عرض با پیش فرض 15.24 سانتی مترکه قابل تغییراست.

 

رسم نمودار در نرم افزار word 2007

 
 
 

نمودارها (Chart):

Insert --> Illustrations --> Chart

چارت یا نمودار نشان دادن ارزش­ ها (شاخص­ ها) در طبقات مختلف با اشکال هندسی و آنالیز کردن داده­ هاست.

با استفاده ازنمودار می ­توان اطلاعات عددی را به صورت گرافیکی ارائه نمود ، به عبارت دیگر برای بیان بهتر و دقیق تر آمار و ارقام یک گزارش از نمودار استفاده می­ شود.

نمودارهایی که دربرنامه ورد درج می­ شود دربرنامه اکسل ساخته می­ شود ، بدین معنی که همراه با درج نمودار داده ­ه ای متن و عددی آن در یک کاربرگ اکسل درج می­ شود و امکان هرگونه تغییر ازاین قسمت را فراهم می­ سازد.

نمودارها به 2 شکل درج می­شوند:

 1. کلید طلایی F11 که با انتخاب تمام داده ­ها نمودار سریع از داده­ ها درج می­ شود.

 2. استفاده ازگزینه Chart که لیستی از انواع نمودارها نمایش داده می ­شود به شرح زیر:

 • Templates مدل­ های از پیش تعریف شده شامل:
 • Column ستونی

 • Line خطی

 • Pie دایره ­ای

 • Bar نواری

 • Area منطقه­ ای

 • XY (Scatter) محورمختصات ، پراکنده

 • Stock کنده­­ ای برای سهام و بورس که 2 محور ارزش دارد.

 • Surface سطحی برای مساحت و سطح

 • Doughnut حلقه ­ای

 • Bubble حبابی

 • Radar راداری

با انتخاب هریک ازانواع فوق می­ توان یکی از زیر شاخه­ ها را نیز انتخاب کرد.

برای مثال زیرشاخه­ های ستونی که کاربرد بیشتری دارد عبارتند از:

 1. Clustered Column جدا ازهم و 2 بعدی

 2. Stacked Column روی هم و 2 بعدی

 3. 100% Stacked Column موارد ثابت و 2 بعدی

 4. 3-D Clustered Column جدا ازهم و 3 بعدی

 5. Stacked Column in 3-D روی هم و 3 بعدی

 6. 100% Stacked Column in 3-D موارد ثابت و 3 بعدی

 7. 3-D Column عمقی

 8. Clustered Cylinder استوانه­ای جدا

 9. Stacked Cylinder استوانه­ای روی هم

 10. 100% Stacked Cylinder موارد ثابت استوانه­ای

 11. 3-D Cylinder استوانه­ ای

 12. Clustered Cone مخروطی جدا

 13. Stacked Cone مخروطی روی هم

 14. 100% Stacked Cone موارد ثابت مخروطی

 15. 3-D Column مخروطی 3 بعدی

 16. Clustered Pyramid هرمی جدا

 17. Stacked Pyramid هرمی روی هم

 18. 100% Stacked Pyramid موارد ثابت هرمی

 19. 3-D Pyramid هرمی عمقی

تفاوت مخروطی با هرمی دراین است که ، سطح مقطع مخروطی دایره و سطح مقطع هرمی چند ضلعی است.

سایرانواع نمودارها اعم از: خطی ، دایره ­ای ، نواری و ... زیرشاخه­ های 2 بعدی ، 3 بعدی و اقسام دیگر را با اندکی تفاوت دارند.

با درج یک نمودار در فضای آن نمودارقرار می­ گیریم که دارای اجزایی است شامل:

 • Chart Area فضای نمودار ، فضای پس زمینه­ ای که کل اجزای نمودار را دربر می­ گیرد (همه محوطه چارت).
 • Plot Area منطقه چاپ ، فضای مستطیل شکل که مقادیر در آن نمایش داده می­ شود (منطقه ارزشی عمودی).

 • Legend راهنما ، شاخص ­ها یا سری­ ها درکنار نمودار.

 • Horizontal (Category) Axis محورافقی ، محورطبقه بندی.

 • Vertical (Value) Axis محورعمودی ، محور مقادیر.

 • خطوط شبکه ­ای ، خطوطی که درنمودارکشیده می ­شود.

با قرارگرفتن اشاره گر ماوس روی هریک ازاجزای نمودار ، نام آن جزء درتولتیپ (کادر) ظاهر شده نمایش داده می­ شود.

با درج نمودار 3 تب درروبان:

Insert --> Chart Tools --> Design, Layout and Format

برای طراحی، چیدمان و قالب بندی نمودار اضافه می­ شود.

تب اول: Design طراحی با 4 بخش:

 بخش اول: Type شامل 2 گزینه:

 1. Change Chart Type دردسترس قرارگرفتن لیست انواع نمودارها برای تغییر و انتخاب مدل مورد نظر.

Manage Templates مدیریت قالب­ های ذخیره شده.

Set as Default Chart انتخاب قالب پیش فرض و ذخیره برای استفاده­ های بعدی.

 1. Save as Template ذخیره مدل­ها به صورت قالب ، پس ازذخیره درپنجره Charts درمدیریت قالب­­ ها قرار می­ گیرد.

بخش دوم: Data انواع داده­ ها با 3 گزینه:

 1. Switch Row/Column جا به جایی سطرو ستون ، جا به جایی محور مقادیر با محور طبقه بندی.

 2. Select Data درمحاوره­ای بازشده امکان اضافه کردن مقادیر ، ویرایش ، حذف و جا به جایی در نمایش سطری یا ستونی داده­ ها فراهم می­ شود.

 3. Edit Data با ورود به کاربرگ اکسل می­توان درمورد ویرایش داده­ ها وسایراطلاعات چارت اقدام نمود ، با هر تغییر تاثیر آن درنمودار ظاهرمی­ شود.

بخش سوم: Chart Layouts تغییرچیدمان چارت

     10 مدل مختلف چیدمان سریع با تنظیمات خاص پیش بینی شده که می­ توان نمونه مورد نظر را انتخاب نمود.

بخش چهارم: Chart Styles سبک­ های مختلف نمودار

با بازکردن فلش این قسمت طیف­ های مختلف رنگی ازتیره به روشن ، با مدل­ های مختلف مشاهده می­ شود که با انتخاب نمودار می ­توان سبک مورد نظر را به نموداراعمال نمود.

باید توجه داشت تغییرچیدمان و انتخاب سبک درمدل انتخابی از انواع نمودارهاست به طوری که با انتخاب نوع ستونی یا خطی ویا ... مدل ­ها و سبک­ های همان نوع برای تغییر در دسترس خواهد بود.

تب دوم: Layout چیدمان با 5 بخش:

بخش اول: Current Selection اجزای نمودار با 3 گزینه:

 1. با بازشدن فلش لیست تمام اجزای نمودارمشاهده می­ شود شامل:
 • Chart Area همه فضای نمودار

 • Back Wall دیوارپشت نمودار

 • Chart Title عنوان نمودار

 • Floor کف

 • Horizontal (Category) Axis محورافقی ، طبقه بندی

 • Legend راهنما

 • Plot Area منطقه چاپ

 • Side Wall دیوارکناری

 • Vertical(Value)Axis محورعمودی ، مقادیر

 • Vertical(Value)Axis Major Gridlines خطوط راهنمای محور مقادیر

 • Walls دیوارها

 • Series1,2,3 سطوح مختلف تعریف شده

 1. Format Selection قالب بندی آنچه انتخاب شده

با انتخاب هریک ازاجزای نمودار ، سپس انتخاب این گزینه امکان ایجاد تغییرات درآن جزء فراهم می­ شود.

برای مثال اگراولین جزء Chart Area انتخاب شود در محاوره­ ای بازشده (Format Chart Area) 6 آیتم مشاهده می­ شود:

 • Fill پرکردن رنگ

 • Border Color رنگ کادر

 • Border Styles سبک کادر

 • Shadow سایه زدن

 • 3-D Format قالب بندی 3 بعدی

 • 3-D Rotation چرخش 3 بعدی

و انتخاب آیتم اول ازاین قسمت Fill گزینه­ های دیگری مشاهده می­ شود شامل:

 • No fill بدون رنگ

 • Solid fill تک رنگ

 • Gradient fill رنگ سایه روشن

 • Picture or texture fill تصویرو رنگ بافت دار

 • Automatic اتوماتیک

با انتخاب هریک ازاین آیتم­ها منطقه چارت به آن رنگ درمی­ آید و درجــــه شفافیت رنگ با گزینه Transparency تنظیم می­ شود.

با انتخاب گزینه Picture می­ توان تصویری را درمنطقه چارت درج نمود. همین طورسایر تغییرات درکادرها و بهره گیری ازسبک­­­­­­ های مختلف و...

با انتخاب گزینه Gradient fill آیتم­ هایی به شرح زیردراختیارخواهیم داشت:

 • Type تنظیم نوع رنگ
 • Direction تنظیم جهت رنگ
 • Angle تنظیم زاویه
 • Gradient StopèStop Position محل توقف از Stop1 تا Stop6 یعنی ازصفردرصد تا 100 درصد.

اگریکی دیگراز اجزاء مثلا Legend انتخاب شود مهم ترین گزینه Legend Position محل راهنما است با آیتم­ های:

 • Top بالا.

 • Bottom پایین.

 • Left چپ.

 • Right راست که بهترین انتخاب است.

 • Top Right بالا سمت راست.

 • Show the legend without overlapping the chart legend راهنما داخل چارت باشد ، اگراین گزینه غیرفعال شود راهنما جدا ازنمودارقرار می­ گیرد.

انتخاب هریک ازاجزاء دیگرنمودارمراحل مشابه آنچه ذکرشد را خواهد داشت

 1. Reset to Match Style حذف تنظیمات و بازگشت به حالت اولیه

بخش دوم: Insert درج کردن با 3 گزینه:

 1. Picture استفاده ازتصاویردرنموداربه عنوان لوگو یا آرم شرکت و ...
 2. Shapes استفاده ازشکل­ها درنمودار.
 3. Draw Text Box ایجاد جعبه متن درنمودار برای نوشتن متن مورد نظر.

بخش سوم: Labels برچسب­ ها با 5 گزینه:

 1. Chart Title عنوان نموداربا 4 آیتم:
 • None نباشد.
 • Centered overlay title به شکل عنوان باشد.
 • Above chart بالای نمودارباشد.
 • More title Options… تنظیمات بیشتر ، Format chart title با 6 گزینه:
 • Fill پرکردن رنگ با آیتم­ های مشابه قبل.
 • Border color رنگ کادر با آیتم­ های مشابه قبل.
 • Border style سبک کادر با آیتم­ های مشابه قبل.
 • Shadow سایه زدن شامل: فاصله و رنگ سایه ، شفافیت ، میزان محو شدگی ، زاویه و...
 • 3-D Format قالب بندی 3 بعدی شامل: مورب ازبالا و پایین و هرکدام با اندازه مشخص درعرض و ارتفاع ، عمق ، میزان کج کردن و ...
 • Alignment ترازبندی شامل:
 • Vertical alignment ترازبندی عمودی.
 • Text direction جهت نوشته افقی باشد یا با چرخش 90 درجه و یا چرخش 270 درجه و یا به صورت تک حرف ازبالا به پایین که برای تایپ لاتین با توجه به جدا بودن حروف مناسب است.
 1. Axis Title عناوین محورها با 3 آیتم:
 1. Primary Horizontal Axis Title محورافقی شامل:
 • None بدون محور.

 • Title Below Axis درپایین.

 • More Primary Horizontal Axis Title Options… تنظیمات بیشتر ،  Format Axis Title با سرفصل­ های مشابه قبل.

Primary Vertical Axis Title محورعمودی شامل:

 • None بدون محور.

 • Rotated Title چرخش عنوان.

 • Vertical Title عنوان عمودی.

 • Horizontal Title عنوان افقی که جای زیادی اشغال می­­­کند و مناسب نیست.

 • More Primary Vertical Axis Title… تنظیمات بیشتر مشابه محور افقی.

Depth Axis Title با آیتم­­­­­­های مشابه محورعمودی

 1. Legend راهنما ، شرح ، علائم و اختصارات با 8 آیتم:
 • None بدون راهنما.

 • Show Legend at Right نمایش راهنما درسمت راست.

 • Show Legend at Top نمایش راهنما دربالا.

 • Show Legend at Left نمایش راهنما درسمت چپ.

 • Show Legend at Bottom نمایش راهنما درپایین.

 • Overlay Legend at Right  روی نمودارسمت راست.

 • Overlay Legend at Left روی نمودارسمت چپ.

 • More Legend Options… تنظیمات بیشتر ، Format Legend با 5 آیتم مشابه Format های قبل.

 1. Data Labels برچسب داده­ ها با 3 آیتم:
 • None نشان داده نشود.

 • Show نشان داده شود.

 • More Data Label Options… تنظیمات بیشتر ، Format Data Labels با 2 گزینه مهم:

 • Label Contains شامل:
 • Series Name نام رده ، ردیف.

 • Category Name نام طبقه بندی.

 • Value درصد ارزش ، گزینه مهم این قسمت که باید فعال باشد.

 • Include Legend Key in Label  فعال بودن این گزینه یعنی رنگ ستون در کنار درصد نمایش داده شود.

 • Separator علامت جدا کننده چه باشد: کاما ، ویرگول و ...

 • Number شامل:
 • Category طبقه بندی

با توجه به این که مقادیرچه باشد؟ پول ، درصد ، تاریخ ، زمان و ... طبقه بندی انتخاب می­ شود.

          سایرگزینه­ های این قالب بندی مشابه قالب بندی­ های قبلی است.  

 1. Data Table خواندن بهتر داده­ ها با 4 آیتم:
 • None نشان داده نشود.
 • Show Data Table درزیرداده­ها نشان داده شود.
 • Show Data Table with Legend Key همراه با رنگ شاخص­ ها در زیر نمودار نشان داده شود.
 • More Data Table Options… تنظیمات بیشتر، Format Data Table شامل:
 • Table Borders کادرجدول: افقی ، عمودی وبا خط دورباشد. این 3 آیتم باید فعال باشد.

 • Fill

 • Border Color

 • Border Styles

 • Shadow

 • 3-D Format

 • Alignment

بخش چهارم: Axes محورها با 2 گزینه:

 1. Axes با 3 آیتم:

Primary Horizontal Axis محورافقی با 5 آیتم:

 • None نشان داده نشود.

 • Show Left to Right Axis نمایش ازچپ به راست.

 • Show Axis without Labeling نمایش بدون برچسب.

 • Show Right to Left Axis نمایش ازراست به چپ.

 • More Primary Horizontal Options… تنظیمات بیشتر ، Format Axis شامل:

 • Axis Options فاصله میان علائم ، فاصله میان برچسب­ ها و فاصله برچسب ازمحور

 • Axis Type نوع محورچه باشد؟ اتوماتیک با انتخاب نرم افزار ، متن و یا تاریخ

 • Major خطوط اصلی

 • Minor خطوط فرعی

 • Vertical Axis Crosses محورعمودی شامل:

 • Automatic

 • At Category Number

 • At Maximum Category با این گزینه اعداد و عنوان محور عمودی به سمت چپ نمودار منتقل می­ شود.

 1. Primary Vertical Axis محورعمودی با 7 آیتم:
 • None نشان داده نشود.

 • Show Axis in Thousands نمایش با هزار.

 • Show Axis in Millions نمایش با میلیون.

 • Show Axis in Billions به صورت عدد علمی نشان می­دهد که درریاضی و فیزیک کاربرد دارد.

 • Show Axis with Log scale نمایش با لگاریتم.

 • More Primary Vertical Axis Options… تنظیمات بیشترشامل:

 • Minimum فیکس منفی 10

 • Maximum فیکس 100

 • Major حالت 10 تایی مقادیربا گزینه Out side مدرج شدن نمودار

 • Minor

 • Values in reverse order فعال بودن این گزینه نموداررا برعکس می­کند از منفی به مثبت

 • Floor Crosses at با 3 گزینه:

 • Automatic اتوماتیک

 • Axis Value یکدیگررا قطع کنند Major… درچه عددی

 • Maximum axis value ماکزیمم را قطع کنند.

 1. Depth Axis عمق محوربا 5 آیتم:
 • None

 • Show Default Axis

 • Show Axis without tabling

 • Show Reverse Axis

 • More Depth Axis Options…

 1. Gridlines خطوط راهنما با 3 گزینه:
 • Primary Horizontal Gridlines خطوط افقی با 5 آیتم:
 • None خطوط راهنما نباشد.

 • Major Gridlines خطوط اصلی باشد.

 • Minor Gridlines خطوط فرعی باشد.

 • Major & Minor Gridlines خطوط اصلی و فرعی باشند.

 • More Primary Horizontal Gridlines Options… تنظیمات بیشتر ، Format Major Gridlines با گزینه­­ های:

 • Line Color

 • Line Style

 • Shadow

 • Primary Vertical Gridlines خطوط عمودی با آیتم­های مشابه خطوط افقی

 • Depth Gridlines خطوط عمقی با گزینه­ های مشابه خطوط افقی

 بخش پنجم: Background پس زمینه با 4 گزینه:

 1. Plot Area منطقه چاپ با 3 آیتم:
 • None نشان داده نشود.

 • Show Plot Area نشان داده شود.

 • More Plot Area Options… تنظیمات بیشتر ، Format Plot Area با گزینه­ های:

 • Fill

 • Border Color

 • Border Styles

 • 3-D Format

 1. Chart Wall دیوارچارت با 3 گزینه:
 • None نشان داده نشود.
 • Show Chart Wall نشان داده شود.
 • More Walls Options… تنظیمات بیشتر ، Format Walls با 5 آیتم:
 • Fill

 • Border Color

 • Border Styles

 • 3-D Format

 • 3-D Rotation

 1. Chart Floor با 3 گزینه:
 • None نشان داده نشود.

 • Show Chart Floor نشان داده شود.

 • More Floor Options… تنظیمات بیشتر ، Format Floor با آیتم­ های فوق.

 1. 3-D Rotation چرخش 3 بعدی، Format Chart Areaè3-D Rotation

تب سوم: Former قالب بندی با 5 بخش:

 

 

بخش اول: Current Selection اجزای نمودار مشابه Layout

بخش دوم: Shape Styles سبک­ های اشکال با 4 گزینه:

 1. Shape Fill

 2. Shape Outline

 3. Shape Effects

 4. فلش انتهای بخش ، Format Chart Area

بخش سوم: WordArt Styles سبک­ های نوشته با 4 گزینه:

 1. Text Fill

 2. Text Outline

 3. Text Effects افکت­ های مختلف نوشته شامل: سایه دار ، انعکاسی ، تابشی ، مورب و...

بخش چهارم: Arrange مرتب کردن با 7 گزینه:

 1. Position

 2. Bring to Front

 3. Send to Back

 4. Text Wrapping

 5. Align

 6. Group

 7. Rotate

بخش پنجم: Size با 2 گزینه:

 1. Shape Height

 2. Shape Width

 

فرمول نویسی در Word

 
 

Insert --> Symbols --> Equation

لیستی ازفرمول­ های معروف و ثبت شده ریاضی مشاهده می­ شود ، علاوه براین 2 گزینه:

 1. Insert New Equation ثبت فرمول جدید.

 2. Save Selection to Equation Gallery… ذخیره فرمول جدید درمجموعه با ثبت مشخصات: نام فرمول ، نام مجموعه ، طبقه بندی فرمول شامل عمومی و ...

با انتخاب فرمول ، آن فرمول درصفحه درج می­ شود و امکان هرگونه تغییر را دارد. فلش کناری فرمول 5 گزینه دارد:

 1. Save as New Equation… ذخیره فرمول جدید

 2. Professional حرفه ­ای

 3. Linear خطی ، طولی

 4. Change to Display تغییر در اجرا

 5. Justification دلیل آوری ، توجیه

با درج فرمول تب Design درروبان:

Insert --> Equation Tools --> Design

برای طراحی اضافه می­ شود و 3 بخش دارد:

بخش اول: Tools با 4 گزینه:

 1. Equation لیست فرمول­ ها

 2. Professional حرفه ­ای

 3. Linear خطی ، طولی

 4. Normal Text نوشته عادی

بخش دوم: Symbols نمادهای اساسی در ریاضی شامل: حروف یونانی ، فلش ­ها ، عملگرها ، پیکان­ ها ، رابطه­ های منفی ، حروف لاتین (خوشنویسی و...) جغرافی­ ها (موازی ، کمان) استراکچرها ، اسکریپ­ت ها (توان ، اندیس) رادیکال ، عملگرهای بزرگ (زیگما و...) پرانتزها ، کروشه­ ها ، آکولادها ، توابع ، علائم ریاضی ، لوگاریتم­ ها ، ماتریس ­ها (مربعی ، نقطه­ ای) و...

بخش سوم: Structures ساختارها

 

کاراکترهای ویژه (Symbols) در نرم افزار word 2007

 
 

کاراکترهای ویژه

Insert --> Symbols --> Symbol

نمادها و علائم ویژه با 1 گزینه:

 • More Symbols… با 2 تب:

تب اول: Symbols شامل لیستی از نمادها و علائم دردسته­ های موضوعی مختلف با گزینه­ های:

 1. Recently used symbols اخیرا استفاده شده­ ها.

 2. Character code کد کاراکتر که با انتخاب هر کاراکتر درج می­ شود.

 3. Autocorrect… علائمی با کلیدهای خاص درج شده و می­ توان برای علامت خاص کلید تعریف نمود.

 4. Shortcut Key… اختصاص کلید میانبر برای یک علامت خاص.

پس ازانتخاب علامت مورد نظربا فشردن این دکمه ، انتخاب کلید و در انتها فشردن دکمه Assign و برای اجرا در محل اشاره گر با فشردن کلید ، علامت درج می­ شود.

تب دوم: Special Characters شامل لیستی ازکلیدهای میانبر.

برای تنظیم فاصله زیاد میان کلمات مثل می شود ، می رود و انتخاب .. No-width Optional Break ازتب دوم ، سپس فشردن دکمه Shortcut Key و تعریف کلید مورد نظرمثلctrl + space  و تایید. برای اجرا درسند تایپ "می" زدن کلید میانبرو تایپ "شود" مـــــــــــــی­­­­­­­­ شود. Ctrl + - هم همین خــــاصیت را دارد.

Symbols

 

کپی کردن، بریدن و چسباندن در نرم افزار word 2007

 

کپی کردن، بریدن و چسباندن:

Home --> Clipboard --> Cut --> ctrl + x

Home --> Clipboard --> Cope --> ctrl + c

Home --> Clipboard --> Paste --> ctrl + v

تنظیمات Paste با 4 گزینه:

 1. قالب منبع

 2. قالب مقصد (پیش فرض)

 3. قالب خودش

 4. متن به شکل ساده

اطلاعات بعد ازمراحل فوق به داخلClipboard  انتقال می­ یابد. حداکثرتعدادی که می توان در Clipboard قرارداد 24 مورد است.

کپی کردن قالب یک نوشته و دادن آن قالب به دیگر نوشته ها ازطریق:

Home --> Clipboard --> Format Painter

 

 

ویرایش در word 2007


ویرایش:

Home --> Editing --> Find

Home --> Editing --> Replace

Home --> Editing --> Go to

ویرایش با 3 گزینه:

 1. جستجو

 2. جابه جایی

 3. رفتن به

برای هر یک از این سه قسمت پنجره‌ای باز می ­شود.

پنجره جستجو با 2 گزینه:

 1. Find What بخشی که کاراکتر مورد نظر برای جستجو درآن نوشته می­ شود.
 2. More تنظیمات بیشترشامل:
 • Search --> All ' Up and Down
 • Match Case حروف بزرگ و کوچک.
 • Find Whole Word Only فقط حروفی که جدا از کلمات باشند.
 • Use Wild Cards بخشی از علامت A*

در صورت استفاده از علامت سئوال حروف بعدی کاراکتر مورد نظرانتخاب می شود و با استفاده از دو علامت سئوال دو حرف بعدی انتخاب می­ شود.

 • Sounds Like از لحاظ صدا یکسان باشند.

 • All Word Forms تمام فرم های کلمات اعم از اسم ، قید ، صفت و ...

این دو آیتم خاص انگلیسی است.

گزینه هایی که اختصاص به فارسی و عربی دارند:

 • Match Kashia

 • Match diacritics

 • Match alef hamza

 • Match control characters

 • Match prefix پیش فرض

 • Match suffix پس فرض

سایرگزینه­ ها:

 •  format شامل:
 • Font…

 • Paragraph…

 • Tabs…

 • Language…

 • Frame…

 • Highlight

 • special برای موارد ویژه

 • No formatting حذف همه فرم ها

 • گزینه‌های Find in وFind Nextبرای مرور و یافتن کلمات

Home --> Editing --> Replace

پنجره جا به جایی با 3 گزینه:

 1. Find What نوشتن کلمه ای که باید جا به جا شود.

 2. Replace With نوشتن کلمه ای که باید جایگزین شود.

 3. More تنظیمات بیشتر مشابه .Find

گزینه‌های Find ، Replace و All Replace برای مرور و یافتن کلمات.

Home --> Editing --> Go to

پنجره رفتن به جای خاص شامل: Go to What انتخاب کاراکترمورد نظرشامل:

 • Page صفحه

 • Line خط

 • Book Mark علامت

 • Comment توضیحات

 • Foot Note پاورقی

 • End Note ته سندی

 • Field بخش

 • Table جدول

 • Graphic گرافیک

 • Object شیء

 • Heading تیتر

 • Equation فرمول

از گزینه های فوق صفحه و خط کاربرد بیشتری دارد.

اگر 3+ نوشته شود به سه صفحه بعد از صفحه 3 می رود و اگر  3- نوشته شود به سه صفحه قبل از صفحه 3 می­رود.

برای رفتن به خط موردنظرازسند و نوشتن شماره خط یا سطرازطریق:

Home --> Editing --> Find --> Go to --> Line

انتخاب:

Home --> Editing --> Select

منوی انتخاب با 3 گزینه:

 1. Select All انتخاب تمام.

 2. Select Objects انتخاب اشیاء.

 3. Select Text with Similar Formatting انتخاب نوشته با فرمت یکسان.

 

رسم جدول در نرم افزار word 2007

 
 

جدول:

Insert --> Tables --> Table

با انتخاب این گزینه و باز شدن منو با 3 روش انتخاب جدول روبه رو می‌شویم:

روش اول: Insert Table با درگ روی سلول های آماده به تعداد مورد نظر.

روش دوم: Insert Table در قسمت پایین منو ، باز شدن پنجره و نوشتن تعدادسطرو ستون مورد نظر، تایید و درج جدول.   

روش سوم:Draw Table  باکلیک روی این گزینه ، نمایش مداد و کشیدن جدول.

درادامه گزینه های:

 • Convert Text to Table تبدیل نوشته به جدول.

 • Excel Spreadsheet بازشدن صفحه اکسل برای انجام کارهای اکسل در ورد.

 • Quick Tables مدل­های مختلف جدول­های سریع که برای تقویم مناسب است با 1 گزینه:

 • Save Selection to Quick Table Gallery ذخیره مدل­های طراحی شده درگالری با کشیدن جدول 2 تب جدید Design  و Layout به عنوان Table Tools به نوار عنوان اضافه می­ شود.

تب Design دارای 3 بخش است:

 

Design --> Table Style Options

Design --> Table Styles

Design --> Draw Borders

 

بخش اول: Table Style Options با 6 گزینه: 

 1. Header Row بالاترین سطر ، تغییردرسرتیتراول

 2. Total Row آخرین سطر ، قالب خاص سطر آخر

 3. Banded Row سطر های شطرنجی ، یکی درمیان

 4. First Column ستون اول ، تغییردراولین ستون

 5. Last Column ستون قبل ، قالب ستون آخر

 6. Banded Column ستون های شطرنجی ، یکی در میان

انتخاب سطراول (عناوین) و دادن مدل به این سطر از قسمت Shading

مشاهده خطوط راهنما (شطرنجی) ازتب View --> Gridlines

برای جمع بندی مطالب درستون و سطرآخربا انتخاب گزینه هایBanded Column and Banded Row می توان آخرجدول رابه شکل ویژه درآورد.

بخش دوم: Table Styles با 3 گزینه:

 1. Table Styles مدل های آماده طراحی شده وپنجره این بخش شامل:
 • Modify Table Styles تنظیم سبک.

 • Clear پاک کردن.

 • New Table Style باز شدن پنجره Create New style from ایجاد سبک.

جدول جدید شامل: نام سبک، نوع تایپ ( جدول )، مبنای سبک ( نرمال )، اجرای قالب بندی روی تمام جدول: سطراول ، سطرآخر ، اولین ستون ، آخرین ستون ، ســـطرهای فرد و زوج ، ستون­ های فرد و زوج ، سلول گوشه بالا چپ و...

 • Only in this document انتخاب طرح جدید برای این سند.

 • New documents based on this template انتخاب طرح جدید برای اسناد جدید.                     

 • Format شامل:

 • Table Properties خصوصیات جدول.

 • Borders and Shading کادرکشی و رنگ آمیزی.

 • Banding کادر دورسطرها و ستون ها.

 • Font تغییرات قلم.

 • Paragraph پاراگراف.

 • Tabs پرش­ ها.

 1. Shading رنگ داخل سلول‌های جدول

 2. Borders قاب دورجدول

بخش سوم: Draw Borders با 5 گزینه:  

 1. Line Styleانواع خطوط

 2. Line Weight تعیین ضخامت خطوط

 3. Pen Color رنگ مداد

 4. Draw Table کشیدن بامداد

 5. Eraser پاک کن

فلش انتهای این بخش پنجره Borders and Shading برای تنظیمات بیشتر بازمی­ شود.

میانبرهای مهم جدول:

 • قبل از کشیدن جدول ابتدا Ctrl و Shift راست، سپس درج جدول انجام شود.

 • با بزرگ شدن اندازه نوشته(Font)سلول جدول هم بزرگ می ­شود.

 • با کلیدهای جهتی Arrow Key))درسلول‌ها حرکت می­ کنیم.

 • با Tab درسلول ها به جلو حرکت می­ کنیم.

 • با Tab و Shift درسلول ها به عقب حرکت می­ کنیم.

 • اگردرسلول آخرباشیم با فشردن دکمه Tab یک سطراضافه می­ شود.

 • با فشردن دکمه Enter ارتفاع سلول بزرگ ترمی شود و با Back Space به عقـــــــــب برمی­ گردد.

 • بادرگ روی مربعی که درپایین و آخرجدول ظاهر می شود، جدول کوچک تر یا بـــــــزرگ می­ شود.

 • با قرارگرفتن روی علامت + (با چهارفلش) درسمت راست و بالای جدول و درگ،جابه جایی کل جدول انجام می شود. با یک بارکلیک روی این علامت جدول انتخاب می­ شود.

 • برای تغییراندازه سطر‌ها و ستون‌ها روی خط قرارمی گیریم و با ظاهر شدن علامات = (با 2 فلش دربالا و پایین) و 11 (با 2 فلش در دو طرف) درگ می‌کنیم.

 • اگر روی شیارها (مرزها و خطوط جدول) دو بارکلیک کنیم عرض سلول به اندازه کل نوشته می­ شود (fit کردن عرض جدول با نوشته ها).

انتخاب­ها:

 • انتخاب یک سلول: کلیک داخل آن سلول.

 • انتخاب چند سلول: درگ سلول ها به تعداد مورد نظر.

 • انتخاب یک ستون: قرارگرفتن دربالای ستون، ظاهرشدن فلش سیاه رنگ و کلیک و یا درگ تا انتهای ستون.

 • انتخاب یک سطر: قرار گرفتن درحاشیه سطر ( اگرجدول ازسمت چپ باشد ، فلش مـــــاوس برعکس حالت عادی است ) و کلیک. گزینه بهتر برای انتخاب یک سطر ، درگ روی همـــــان سطر است.

 • انتخاب کل جدول: Layout --> Select

 • انتخاب کل جدول و Delete حذف محتویات داخل جدول.

 • انتخاب کل جدول و Back Space حذف کل جدول.

 • انتخاب کل جدول با یک خط ازبالا به پایین و Delete حذف کل جدول.

تبLayout  دارای 6 بخش است:

Layout --> Table

Layout --> Rows & Columns

Layout --> Merge

Layout --> Cell Size

Layout --> Alignment

Layout --> Dat

بخش اول: Table با 3 آیتم:   

 • Select انتخاب کردن با 4 گزینه:
 1. Select Cell انتخاب سلول

 2. Select Column انتخاب ستون

 3. Select Row انتخاب سطر

 4. Select Table انتخاب جدول

تنظیم فونت و رنگ و ... از تب Home انجام می­ شود. وسط چین کردن نوشته پس از انتخاب آن از تب Home انجام می­ شود. اگر کل جدول انتخاب شود وسط چیـــن برای  کل نوشته های جدول اعمال می­ شود.

 • View Gridlines مشاهده خطوط راهنما ، خط های کناری و دور جدول یا مرز جدول. انتخاب مرز جدول با نقطه چین در چاپ مشاهده نمی­ شود.

 • Properties باز شدن پنجره Table Properties دارای 4 تب:

تب اول Table با 6 آیتم: 

 • Size  اندازه به سانتی متریا درصد

 • Alignment ترازبندی،موقعیت جدول درصفحه

 • Text Wrapping با2 گزینه :

 1. None

 2. Around با انتخاب این گزینه Positioning با 4 آیتم فعال می­ شود:

 • Horizontal موقعیت مکانی افقی جدول.

 • Vertical موقعیت مکانی عمودی جدول.

 • Distance from surrounding text فاصله جدول ازمتن دورآن.

 • Options --> Move with text این گزینه معمولا فعال است.

Table Direction با 2 گزینه:
 

 1. Right-to-Left

 2. Left-to-Right این گزینه معمولا فعال است.

 • Borders and Shading

 • Options

برای نوشتن عنوان جدول ، راست کلیک روی علامــــت + سمت راست بالای جــــــدول سپس انتخـــــاب Insert Caption با 5 آیتم:

 • Caption نوشتن عنوان مورد نظر

 • Labe انتخاب علامت مورد نظرو Position موقعیت علامت دربالا و  پایین

 • New Label ساخت علامت جدید

 • Numbering انتخاب نوع شماره

 • Auto Caption اضافه کردن                                                

تب دوم: Row با 4 آیتم:

 • Size اندازه به سانتی متر یا درصد 

 • Options با 2 گزینه:

 1. Allow row to break across pages معمولا فعال است.

 2. Repeat as header row at the top of each page تکرارسطر هدر در تمام صفــحات.

 • Previous Row سطر قبل

 • Next Row سطر بعد

تب سوم: Column با 4 آیتم:   

 • Size اندازه                                                 

 • Previous Column ستون قبل

 • Next Column ستون بعد

 • Preferred width عریض کردن ستون ها

تب چهارم: Cell با 4 آیتم:         

 • Size اندازه به سانتی متر یا درصد                        

 • Preferred width عریض کردن سلول ها

 • Vertical alignment موقعیت عمودی نوشته

 •  Optionsباز شدن پنجره Cell Margins با3 گزینه:
 1. Same as the whole table جهت های چهارگانه.

 2. Wrap Text فعال است.

 3. Fit Text مناسب کردن نوشته درسلول.

با راست کلیک روی علامت + سمت راست بالای جدول و انتخابTable Properties  گزینه های فوق دردسترس است.

بخش دوم: Rows & Columns با 5 آیتم:   

 • Delete حذف کردن با 4 گزینه:
 1. Delete Cell حذف سلول ، باز شدن پنجره شامل 4 آیتم:
 • Shift Cells Right حذف یک خانه و به راست کشیده شدن سایرخانه­­­­ ها  (تو رفتگی)
 • Shift Cells Up بالا رفتن خانه های پایین

 • Delete entire row حذف سطر

 • Delete entire column حذف ستون

با گرفتن دکمه Alt و درگ تورفتگی اصلاح می شود.

 1. Delete Columns حذف ستون محل قرار گرفتن مکان نما

 2. Delete Rows حذف سطر محل قرار گرفتن مکان نما

 3. Delete Table حذف جدول

 • Insert Above  اضافه شدن سطر بالای مکان نما

 • Insert Below  اضافه شدن سطر پایین مکان نما

 • Insert Left اضافه شدن سطر سمت چپ مکان نما

 • Insert Right  اضافه شدن سطر سمت راست مکان نما

فلش انتهای این بخش محاوره­ای Insert Cells  با 4 گزینه:

 1. Shift Cells Left

 2. Shift Cells Down

 3. Insert entire row

 4. Insert entire column

بخش سوم: Merge ادغام با 3 آیتم:

 • Merge Cells یکی کردن خانه هابرای نشان دادن نتیجه.

 • Split Cells خرد کردن یک سلول به چند سلول و بازشدن پنــجره برای تعیین ستون و سطر.

 • Split Table خرد کردن جدول.

کلیک در بخشی از جدول، جدول را از همان قسمت دو تکه می کند. به بیان دیگر جدا کردن جدول در سطری که اشاره گر در آن است.

برای برگشت به حالت قبل با کلیک در سطر اول جدول جدید و Delete .

با راست کلیک روی علامت + (با 4 فلش در 4 طرف) در گوشه بالای جدول نیزگزینـــــه‌های فوق را داریم.

بخش چهارم: Cell Size اندازه­ سلول­ها با 3 آیتم: 

 • Table Row Height اضافه شدن به ارتفاع ستون ها

 • Table Column Width اضافه شدن به عرض سطرها

بهتر است تغییر دراندازه جدول با انتخاب کل جدول و در تمام سطرها و ستون ها اعمال شود ، درغیـر این صورت جدول به هم می‌ریزد.

 • Auto Fit وفق دادن جدول با محتویات آن از 3 طریق:
 1. Auto Fit Contents وفق دادن عرض جدول با نوشته‌های داخل آن.

 2. Auto Fit Window ثابت ماندن عرض پنجره­ها. این گزینه پیش فرض است و عرض سلول­ها را تا جایی که پنجره جا دارد می­کشد.

 3. Fixed Column Width شکسته شدن نوشته درانتهای ستون و رفتن به ســطربعد.

تغییرات Auto Fill برای تمام جدول اعمال می­ شود.

بخش پنجم: Alignment ترازبندی با 3 آیتم: 

 • Alignment چیدمان نوشته­ ها درجدول ازلحاظ افقی وعمودی. با 9 آیتم :
 1. Align Top Left

 2. Align Top Center

 3. Align Top Right

 4. Align Center Left

 5. Align Center بهترین گزینه

 6. Align Center Right

 7. Align Bottom Left

 8. Align Bottom Center

 9. Align Bottom Right

 • Text Direction جهت نوشته­ ها را تغییرمی­دهد: ازبالا به پایین ، ازپایین به بالا ، افقی و عمـــــودی                         

     این گزینه در Text Box نیز هست.

 • Cell Margins تنظیم حاشیه سلول­ ها ،  با 3 گزینه:                           
 1. Default cell margins فضابا حاشیه جدول از راست، چپ، بالا و پایین.

 2. Allow Spacing between cells مشبک شدن سلول ها.

 3. Automatically resize to contents این گزینه فعال است.

با غیر فعال شدن Allow Spacing … و Automatically resize … فاصله سلول‌ها از بیـــــن می ­رود و به هم می­­­­­­­­­ چسبد.

بخش ششم: Data داده با 3 آیتم:  

 • Sort مرتب کردن ، بازشدن پنجره با 5 گزینه:
 1. Sort by اولویت اول برای مرتب کردن.

 2. Then by اولویت دوم در صورت تکراری بودن اولویت اول.

 3. Then by اولویت سوم در صورت تکراری بودن اولویت دوم.

مرتب کردن در مورد متن ، شماره و تاریخ با دو حالت Ascending (صعودی) و Descending (نزولی) انجام می­ شود.

 1. My list has با 2 آیتم:
 • Header Row برای انتخاب تیتر باید فعال باشد.

 • No Header Row

 1. Options تنظیمات بیشتر

اگر در جدولی نوشته ها هم فارسی باشد و هم انگلیسی در ستون اول حرف اول بزرگ و درستون بعــد همه حروف کوچک نوشته می‌شود.

 • Repeat Header Rows   تکرارشدن تیتر وقتی جدول طولانی است و به صفحات بعد کشـیده می­ شود.

اگرسطرخالی داشته باشیم درصعودی صفردرنظرمی‌گیرد و اول می‌آید ودرنزولی برعکس.

 • Convert To Text تبدیل کردن متن به 3 گزینه:
 1. Paragraph marks به شکل یک خط و زیرهم درآوردن آیتم ها ، که جالب نیست.

 2. Tabs فاصله بندی آیتم ها بدون کادر ، آیتم ها با ویرگول جدا می‌شوند. 

 3. Other تغییر ویرگول به علامتی دیکر مثل ستاره.     

 Convert nested tables این گزینه باید فعال باشد.

Insert --> Table --> Convert text to table

بردن نوشته­ها داخل جدول با 3 گزینه:

 1. Number of Column and Number of Row تعداد ستون و سطر به صورت پیــــش فرض.
 2. Fixed Column Width این گزینه باید فعال باشد فعال باشد.
 3. Separate Text to... جدا کننده متن چه علامتی باشد. علامت را تشخیص می‌دهد. پس ازنوشتن  آیتم ها درستون‌ های مورد نظر ، اگر علامت جدا کننده را صحیح انتخاب کرده باشیم ، تعداد سطر‌ها و ستون­ ها را اعلام می­ کند.
 • Formula فرمول نویسی ، با 3 گزینه:
 1. Formula محل نوشتن فرمول

فرمول با (=) شروع و با انتخاب یکی ازجهت­ های بالا، پایین، راست یا چپ ادامه مسیر تعیین می­­­ شود.

 1. Number Formula انتخاب قالب های عددی مثل درصد

 2. Paste Function انتخاب تابع مورد نظر

کاربردی ترین توابع: جمع ، ماکزیمم ، مینیمم ، میانگین ، تعداد و ...

 

جلد یا پوشش صفحه در word 2007

 

جلد یا پوشش صفحه:

Insert --> Pages --> cover page

مدل های پیش فرض با امکان نوشتن اطلاعات مختلف شامل: عنوان سند ، نام نویسنده ، نام شرکت و تاریخ. درصورت ثبت اطلاعات دریک مدل ، با تغییر مدل اطلاعات در مدل جدید ثبت مـی­ شود.

بعــضی ازمدل­ ها توضیحات بیشتردارند مثل آدرس شرکت با 2 گزینه:

 1. Remove Current Cover Page حذف مدل.

 2. Save selection to cover page Gallery… ذخیره مدل های جدید.

Insert --> Pages --> Blank page

گرفتن صفحه خالی درجایی که مکان نما قراردارد وآن صفحه جلد نیست.

Insert --> Pages --> Page Break

صفحه را می‌شکند و ازصفحه بعد شروع می‌کند.

سربرگ و ته برگ:

Insert --> Header & Footer --> Header and Footer

مدل های آماده برای سربرگ و ته برگ صفحات که با انتخاب هر مدل می توان مشخصات مـــورد نظر را درمحل تعیین شده نوشت.

با انتخاب مدل و درج سربرگ و ته برگ درصفحه تب Design فعال می‌شود شامل 6 بخش:

Header & Footer

Insert

Navigation

Options

Position

Close

بخش اول: Header & Footer با 3 آیتم:

 • Header انتخاب مدل های آماده سربرگ

 • Footer انتخاب مدل های آماده ته برگ

درانتهای منوی دو گزینه فوق 3 گزینه مشترک وجود دارد به شرح زیر:

 1. Edit Header & Footer برای تغییرسربرگ و ته برگ. درصورتی که مدل های مختلف داشته باشیم، مرور مدل های قبل از طریق این گزینه انجام می شود.

 2. Remove Header & Footer برای حذف سربرگ و ته برگ.

 3. Save selection to Header & Footer Gallery… ذخیره مدل‌ های جدید سـربـرگ و ته برگ در گالری.

 

Page Number شماره گذاری صفحات با 5 آیتم:

 

 • Top of Page مدل های آماده برای درج شماره بالای صفحه.

 • Bottom of Page مدل های آماده برای درج شماره پایین صفحه.

 • Page Margins درج شماره درحاشیه ها، حالت مورب.

 • Current Position درج شماره درمکان جاری،انتخاب این گزینه قبل از انتخاب شماره.

 • Format Page Numbers… قالب بندی شماره ها با 2 گزینه:

 • Number Format   مدل های مختلف شماره، اعداد و حروف.

 • Include Chapter Number برای فصل بندی کتاب ها: شروع بخش با چــه سبکی، علامت جدا کننده چه باشد و شروع با چه شماره خاصی باشد.

 • Remove Page Numbers حذف شماره.

 • Continue from pervious section فعال باشد.

بخش دوم: Insert با 4 آیتم:  

 • Data & Time درج تاریخ و زمان در سمت چپ.

 • Quick Parts بخش های سریع ، باز شدن منو.

 • Picture درج تصویر با دو بارکلیک در سمت چپ.

 • Clip Art درج برش های هنری با دو بار کلیک در سمت راست.

بخش سوم: Navigation با 5 آیتم:

 • Go to Header رفتن به بالای صفحه

 • Go to Footer رفتن به پایین صفحه

برای درج خط افقی بالای نوشته ها از تبHome --> Bottom Border  و برای انتخاب مدل­ های مختلف خط افقی:

Home --> Bottom Border --> Borders and Shadings

 • Previous Section بخش قبلی.

 • Next Previous بخش بعدی.

 • Link to Previous پیوند به قبلی.

بخش چهارم: Options 3 آیتم:

 • Different First Page صفحه اول.

 • Page Different old & Even صفحات زوج و فرد.

 • Show Document Text نشان دادن سند.

فعال بودن گزینه­ های اول و دوم این بخش 3 مدل سربرگ و ته برگ شامل سربرگ صفحه اول ، سربرگ صفحات زوج و صفحات فرد ایجاد می‌کند که برای کتاب مناسب است.

بخش پنجم:Position با 3 آیتم:

 • Header from Top فاصله سربرگ ازبالا با اندازه پیش فرض 1.27سانتی متر

 • Header from Bottom فاصله سربرگ ازپایین با اندازه پیش فرض 1.27سانتی متر

 • Insert Alignment tab

بخش ششم:Close  با 1 گزینه:

 • Close Header and Footer بستن سربرگ و ته برگ

برای طراحی سربرگ و ته برگ یک شرکت از Insert --> Header --> Edit Header

انتخاب لوگوی شرکت از Clip Art و درج آن درسمت راست سربرگ. سپس درج نام شرکت و موضوع آن درکنار لوگو.

برای ایجاد موقعیت مناسب در قرارگرفتن آرم و اسم شرکت کنار هم از تب :

Page Layout --> Arrange --> Text Wrapping --> Tight

این حالت امکان حرکت دادن تصویر و نوشتن درکنار آن را فراهم می‌کند.

نام شرکت را می توان در پس زمینه صفحه قرار داد برای این منظور از تب:

Insert --> Text --> Word Art

بعد از انتخاب مدل ، نوشتن نام شرکت و تایید ، نوشته به صفحه منتقل می شــــــود ، سپس ازتب جدیدFormat --> Arrange --> Position --> Center  نوشته دروسط صفحه قرارمی­ گیرد.

درمرحله بعد تنظیم رنگ از Format --> Word Art Styles --> Shape Fill وبرداشتن رنــــگ دور نوشته از همین قسمت No Color با فشردن دکمه های کنترل و اینتر پس زمینه در صفحات بعدی درج می‌شود.

راه دوم برای انداختن آرم یا نام شرکت درپس زمینه صفحات از:

Page Lay Out --> Page Background --> Water Mark

 

درج تاریخ و زمان در word 2007

 

تاریخ و زمان:

Insert --> Text --> Data & Time

درج تاریخ و ساعت در سند با 5 آیتم:

 • Available formats مدل های در دسترس.

 • Language انتخاب زبان با 3 گزینه:

 • Persian

 • English (Canada)

 • English (U.S.)

 • Calendar type انتخاب سال تاریخی با 2 گزینه:
 • Western میلادی.

 • Arabic Hijri هجری قمری.

 • Update Automatically به روز کردن اتوماتیک.

 • Default ذخیره مدل انتخاب شده به عنوان پیش فرض برای بعد.

تاریخ و ساعت را داخل جدول نیز می توان درج کرد.

 

درج اشیاء در word 2007

درج اشیاء

Insert --> Text --> Object --> Object

باز شدن محاوره­­­ای با 2 تب:

تب اول: Create New

ایجاد سند جدید باتوجه به فایل های موجود درکامپیوتر، انتخاب فایل نقاشی Bitmap Image ورود به صفحه و انجام طراحی، ویراستاری نقاشی با 2 بار کلیک روی آن انجام می­ شود.

 • Display as Icon انتخاب آیکون و تغییرآن

تب دوم: Create from file

دسترسی به سند­های قبلی ازطریق جستجو برای یافتن فایل مورد نظر Browse)) داکیومنت بازمی­­­ شود.

 • Link to file ارتباط با فایل

 • Display as Icon انتخاب آیکون و تغییرآن از طریق:

Display Icon --> Change Icon --> Brows-->System 32

این گزینه دسترسی ما به برنامه­ های کامپیوتر را میسر می‌سازد.

از منوی Object گزینه Text from file  سندهای ساخته قبلی انتخاب و در word درج می‌شود.

 

ارتباط ها و پیوندها در word 2007

 

ارتباط­ ها و پیوندها:

Insert --> Links --> Hyperlink

بازشدن پنجره با 3 گزینه:

 1. Text to display محل نوشته مورد نظر.

 2. Look in انتخاب سند مقصد ازگزینه­ های موجود وپس از تایید ، لینک شدن نوشته در سند مقصد.

 3. Link to فعال بودن گزینه اول از این بخش: Existing File or Web Page   .

درسند مقصد با قرارگرفتن اشاره­ گر ماوس روی نوشته آدرس را نشان می‌دهد و با نگه داشتن دکمــــه کنترل و کلیک سند باز می­ شود. اگرکنترل را رها کنیم ، نوشته یک سند معمولی است. تنــظیم این بخش ازطریق:

Office Button --> Word Options --> Advanced --> Use Ctrl + Click of Follow Hyperlink

درصورت فعال بودن این گزینه سند با کنترل و کلیک بازمی شود، اگرغیرفعال باشد برای بازشـــدن سند نیازبه گرفتن دکمه کنترل نیست.

تصویر ، صوت و فیلم نیز به همین ترتیب انجام می­ شود ، انتـــخاب هریک از این­ها از پنجره هایپرلینک وتایید ، منتقل شدن به سند و بازشدن سند با یکی از روش­ های فوق.

ارتباط با سایت: هایپرلینک > اسم سایت در بخش نوشته > آدرس سایت در پایین و تایید.

ارتباط با آدرس ایمیل: با انتخاب گزینه چهارم ازLink To (E-mail Address)  و بعد از نوشتن آدرس با کنترل کلیک (یا فقط کلیک با توجه به تنظیمات ) نرم افزارOut  Look بــاز می­ شود.

 

خطایابی اسناد در word 2007

خطایابی دراسناد:

2 نوع خطا در اسناد word 2007 دیده می‌شود:

 1. خطاهای املایی با مشخصه زیکزاک قرمز درزیرکلمه.

 2. خطاهای گرامری با مشخصه زیکزاک سبز درزیرکلمه.

دیکشنری اصلی در word تعریف شده، کلمات با دیکشنری تطبیق داده می‌شود و خطاها اعلام می‌گردد.

در صورت نصب خطایاب فارسی،word 2007 می تواند خطاهای فارسی را نیز مشخص کند.

درنواروضعیت (پایین پنجره) آیکون کتاب با ضربدر قرمز نشان دهنده خطا درمتن است ، که درصــورت رفع خطا تبدیل به تیک قرمز می‌شود.

خطایابی و رفع اشکال با 4 روش انجام می‌شود:

قبل ازبیان روش ها ، تنظیم برنامه خطایابی از طریق:

Office Button --> Word Options --> Proofing --> when correcting spelling and grammar in Word

این بخش شامل 5 گزینه است:

 1. Check Spelling as you type  چک کردن املایی.

 2. Use contextual spelling  استفاده از اسپلینگ وابسته به متن.

 3. Mark grammar errors as you type  علامت گذاری خطاهای دستوری.

 4. Check grammar with spelling  چک کردن دستوری.

 5. Show readability statistics  نمایش آمار قابل خواندن.

گزینه های اول تا چهارم باید فعال باشد

در ادامه این بخش Writing style  با2 آیتم:

 • Grammar only فقط گرامر
 • Grammar and style گرامر و سبک ها

در انتهای این بخش SettingsèRequire سبک گرامر با 3 آیتم:

 • Always همیشه رعایت شود.

 • Never هرگز رعایت نشود.

 • Don't check کنترل نشود.

در ادامه این بخش انواع خطاهای گرامری شامل: بزرگ نوشتن ، جدا جدا نوشتن ، اســـم­­ ها ، سئوالات ، جملات سببی ، موضوع ، کلمه و فصل که همه این گزینه ها فعال اند.

در بخش سبک ها نیز در صورتی که گرامر و سبک ها انتخاب شوند همه گزینه ها فعال اند از جمله: ساختار جمله و نحوه نوشتن اعداد و بالاخره گزینه Recheck Document  خطاها را دوباره چک می‌کند.

Office Button --> Word Options --> Proofing --> Exceptions for

این بخش شامل 2 گزینه است:

 • Hide spelling errors in this document only مخفی کردن خطــای املایی در این سند.

 • Hide grammar errors in this document only مخفی کردن خطای گرامــری دراین سند.

فعال کردن این دو گزینه تمام خطاها را مخفی می‌کند.

روش های خطا یابی:

 1. راست کلیک روی کلمه دارای خطا.

 2. کلیک روی آیکون کتاب در نوار وضعیت.

 3. تب Review --> Proofing --> Spelling & Grammar .

 4. دکمه F7 روی صفحه کی بورد.

در روش­ های اول و دوم یک منو باز می­ شود با گزینه­­­­ های:

 • ارائه یک سری پیشنهادات که با انتخاب هرکدام کلمه خطا به آن پیشنهاد تبدیل می­ شود.

پیشنهادات برای کلمات کوچکتر که دردیکشنری اصلی ویراستار متنی ورد وجود دارد بیشتر است ، برای کلمه­ های طولانی پیشنهاد کمترو یا وجود ندارد.

 • Ignore ازاین خطا صرف نظرکن.این گزینه فقط ازکلمه­ای که روی آن راست کلیک شده صرف نظر می­ کنـد.

 • Ignore All ازاین خطا درتمام سند به تعدادی که تکرارشده صرف نظرکن.

 • Add to Dictionary اضافه شدن کلمه خطا به دیکشنری که درصورت تکرار،خطا گرفته نشود.

 کلمه باید ازلحاظ بزرگ و کوچک بودن حروف به همان شکل که به دیکشنری اضافه شده نوشته شـــود تا خطا تلقی نشود.

 • Auto correct تبدیل اتومایتک کلمه خطا به یک پیشنهاد توسط ورد که معمولا" پیشنهاد اول جایگزین می­ شود.
 • Auto correct Options تنظیمات بیشتر تبدیل اتوماتیک.
 • Language زبان که زبان پیش فرض انگلیسی است و آفیس خطــــــــــاهای این زبان را می­ شناسد.
 • Set Language اضافه کردن زبان­های مختلف که درتب Review --> Proofing هم هست.

 • Spelling با علامت ABC تیک دارپنجره خطایاب رابازمی­ کند.

 • Look Up قاب سمت راست Research (پژوهش) رابازمی­ کندکه درتب Review هم هست.

در روش­ های سوم و چهارم پنجره  Spelling & Grammar  بازمی­ شود با 2 بخش:

 • Not in Dictionary   آنچه که دردیکشنری نیست راخطا می­ گیرد وخط قرمز زیرکلمه می­ کشد.

 • Suggestions   پیشنهادات دراین قسمت مشاهده می­ گردد.

دکمه­ های کناری این پنجره شامل:

 • Ignore Once   صرفنظر از خطا برای یک بار.

 • Ignore All   صرفنظر از تمام کلمات مشابه در متن.

 • Add to Dictionary   اضافه کردن به دیکشنری.

 • Change   تبدیل خطا به یکی از پیشنهادات.

 • Change All   تبدیل تمام کلمات مشابه در متن.

 • Auto Correct   تبدیل اتوماتیک که معمولا پیشنهاد اول را می‌پذیرد.

سایرگزینه های پنجره Spelling and Grammar :

 • Dictionary Language انتخاب یکی از زبان ها.

 • Check Grammar این گزینه باید فعال باشد تا خطایابی گرامری انجام شود.

 • Options باز شدن بخش تنظیمات در Office Button .

 • Undo بازگشت درصورت اشتباه.

درپایان کارپنجره اعلام عدم وجود خطا ظاهرمی‌شود.

درخطایابی گرامری هم به همین ترتیب انجام می شود و در پنجره باز شده امـــــــکان صرف نظرکردن وتبدیل دردسترس است.

دو گزینه Explain  و Next sentence  پنجره Word Help  باز می‌شود و در مــــورد رعایت کردن فاصله ها و کوچک نوشتن حرف بزرگ توضیح می‌دهد.

گاهی ممکن است غلط های املایی از نظر ما صحیح باشد ، ولی خطا با خط قرمزاعلام شـــــود ، این درصورتی است که کلمه دو بار تکرار شده باشد بنابراین:

یکی از دو گزینه  Ignore (از خطا بگذر) یا Delete ( حذف یکی از آن ها ) انتخاب شود.

 

پژوهش و جستجو در word 2007

 
 
 

پژوهش:

Review --> Proofing --> Research

 قاب وظیفه در سمت راست باز می شود برای معرفی کتاب های رفرنس. کلمه مورد نظر در سند قابل جستجو است و تمام حالت های یک کلمه را با رفرنس انگلیسی وترجمه آن به دیگر زبان های تعریــف شده درنرم افزارهمراه با توضیح ارائه می­ گردد. کلید میانبر تعریف شده برای این بخش آلت و کلیک است.

فرهنگ جامع:

Review --> Proofing --> Thesaurus

فرهنگ جامع یا گنجینه. در این بخش قاب وظیفه درسمت راست باز می شود و کلمات هم معنی را نشان می­ دهد. کلید میانبر تعریف شده برای این بخش Shift + F7 است.

ترجمه:

Review --> Proofing --> Translate

در نرم افزار word سه زبان انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی تعریف شده و لذا ترجمه به زبــــــــان‌ های  تعریف شده انجام می‌شود.

با باز شدن قاب وظیفه در سمت راست، کلمه مورد نظر در بالای پنجره نوشته می‌شود و با فشــــردن دکمه Enter در قسمت پایین توضیحات ارائه می‌شود.

Review --> Proofing --> Translation Screen Tip

ترجمه به چند زبان با5 گزینه:

 • Arabic (Saudi Arabic)

 • English (U.S.)

 • French (France)

 • Spanish (International sort)

 • Turn off Translation Screen Tip این گزینه فعال است

مجموعه زبان:

Review --> Proofing --> Set Language

باز شدن پنجره دارای لیستی از زبان های مختلف که انتخاب زبان برای چک کردن اسناد ازاین قسمت انجام می­ شود شامــل 3 گزینه:

 • Do not check spelling or grammar   این گزینه غیر فعال است. اگر فعـــــال باشد روی آن زبان خطا یابی انجام نمی­­­­ شود.

 • Detect language automatically   این گزینه فعال است و به صورت اتوماتیک روی زبان کار می­ کند.

 • Default   برای ذخیره تنظیمات به طور پیش فرض.

زبان­ های متعددی دراین قسمت مشاهده می­ شود که برخی تیک ABC دارند و لذا قابل انتخاب برای کار روی اسناد هستند ، لکن زبان­ هایی که این علامت را ندارند نمی­ توان انتخاب کرد و قابلیت کــــار ندارند چون در word تعریف نشده اند.

تعداد کلمات:

Review --> Proofing --> Word Count

با باز شدن پنجره آمار خوبی از سند شامل : تعداد صفحات ، تعداد کلمات ، تعـــــداد کاراکترها بـــــدون احتساب فاصله ، تعداد کاراکترها با احتساب فاصله ، تعداد پاراگراف ها و تعداد خطوط را نشان می‌دهد.

گزینه Include textboxes ,footnotes and endnotes  اگر فعال باشد آمار ارائه شده شـامل: تکس باکس ها ، پاورقی ها و ته سندی ها هم می‌ شود.

تعداد صفحات و تعداد کلمات در سمت چپ نوار وضعیت نیز نشان داده می‌شود. با کلیک راســت روی نوار وضعیت برخی آیتم­ ها مثل شماره خط و شماره صفحه را می­­­­ توان روی نوار فعال کرد که البته آمار صفحه­ ای را که درآن هستیم نشان می­ دهد نه آمار کلی سند را. با کلیک روی کلمه word نوار وضعیت نیز پنجره word count باز می­ شود.

 

درج یادداشت در نرم افزار word 2007

 
 
 

برای درج یادداشت، توضیح و یا شرح از دستور Comment استفاده می‌کنیم.

Review --> Comments --> New Comment

ابتدا کلمه مورد نظررا انتخاب کرده، سپس New Commentرا کلیک می‌کنیم ، کلمه انتخابی به رنگ صورتی درآمده و با یک خط در حاشیه یک بالن صورتی باز می­ شود که می­ توان یادداشـت را در محدوده آن نوشت. در صورتی که کلمه ­انتخاب نشود به جای آن خط تیره کشیده می ­شود و در حاشیه امـکان درج یادداشت فراهم می­ گردد.

با قرار گرفتن رویComment  نام کاربر، ساعت و تاریخ یادداشت را نشان می‌دهد.

کامنت ها در چاپ هم می‌آیند والبته تنظیماتی برای حذفشان هست.

کامنت 3 گزینه دارد:

 • Previous ارجاع به کامنت قبل

 • Next ارجاع به کامنت بعد

 • Delete پاک کردن کامنت با 2 گزینه:

 1. Delete All Comments Shown پاک کردن آنچه دیده می­شود و مخفی نیست.

 2. Delete All Comments in Document پاک کردن توضیحات درتمام سند.

برای حذف یادداشت با قرارگرفتن روی آن با کلیک و یا از طریق ارجاع کامنت قبل و بعد کامنـــت پر رنگ ترشده با دیلیت (Delete) حذف می­ شود.

برای مخفی کردن کامنت ها از طریق:

Review --> Tracking --> Show Mark Up

 

 

پنجره ای باز می­ شود که با غیر فعال کردن گزینه اول آن کامنت ها مخفی می­ شوند و با فعال نمودن ظـاهر می­ شود.

 

پاورقی و ته سندی در نرم افزار word 2007

 

پاورقی و ته سندی:

Reference --> Footnotes --> Insert Footnote

 

مکان نما را در انتهای کلمه مورد نظـــــــر قرار داده روی Insert Footnote کلیک می‌کنیم ، هم زمان درپایین صفحـــه خطی کشیده شده و شماره (1) کنار کلمه و درپایین زیرخط درج می­ شود که می­ توان توضیح مربوط به کلمه را نوشت.

Reference --> Footnotes --> Insert Endnote

ته سندی مشابه پاورقی است با این تفاوت که خط به جای پایین صفحه درزیر مطلب درج می‌شود.

تنظیمات پیشرفته پاورقی و ته سندی از طریق فلش انتهای بخش انجام می­ شود ، با باز شدن فلش پنـــجرهFootnote and Endnote  ظاهر می­­­­ شود با 4 گزینه:

 • Location مکان و موقعیت پاورقی و ته سندی با 4 آیتم:
 1. Footnote --> Bottom of Page    پاورقی درپایین صفحه درج می­ شود.

 2. Footnote --> Below text   پاورقی زیر متن درج می­ شود.

 3. Endnote --> End of Section    ته سندی در آخرآن بخش درج می­ شود.

 4. Endnote --> End of Document    ته سندی درانتهای سند درج می ­شود.

            بهترین انتخاب Bottom of Page و End of Document است.

 اگر کار با گزینه 1 شروع و در اواسط کار گزینه 2 انتخاب شود تمام کاربا گزینه 2 منطبق می­ گـــــردد.

 • Format قالب بندی و نحوه شماره گذاری پاورقی و ته سندی با 2 روش:
 1. Number Format مدل های مختلف شماره و حروف اعم از حروف الفبا ، حروف لاتین و حروف یونانی.

 2. Custom mark انتخاب یک علامت ، یک چک مارک خاص مثلا"ستاره یا استفاده از یــــــک Symbol خاص برای هر پاورقی با استفاده از فونت­ های Webding و Windings درصورت انتخاب علامت ، Format Numbering غیرفعال می­شود و Start at شروع ازچه شماره­ ای باشد.

 3. Numbering نحوه شماره گذاری از 3 طریق:

 1. Continuous پیوسته و پشت سر هم ازیک تا بی نهایت.

با انتخاب این گزینه شماره پاورقی صفحه بعد درادامه صفحه قبل درج می­ شود.

 1. Restart each section شروع ازاول هربخش، با انتخاب این گزینه هربخش ازشماره 1 درج می­ شود.

 2. Restart each page شروع ازابتدای هرصفحه، با انتخاب این گزینه شماره پاورقی صفحه بــعد ازشماره 1 درج می­ شود.

 • Apply Changes تغییرات اجرا
 • Apply Changes to:   انتخاب برای کجا؟
 • Whole Document انتخاب برای سراسر سند، درصورت بخش بندی سند برای کدام بخش مطـــرح می­ شود.

اگر Apply انتخاب شود ، باید Insert Footnote در نوار روبان هم انتخــاب شود ، ولی اگرInsert Footnote  انتخاب شود برنامه اجرا می­ شود یعنی شماره در انتهای جمله و درپایین صفحه زیر خط درج می­ شود.

اگر قبل از انتهای جمله، کلمه ای مشخص شود و Insert Footnote انتخاب شود با همان تنظیمــــات پاورقی جدید ایجاد می­ شود و پاورقی قبلی که در انتهای جمله بوده بعد از پاورقی جدید قرار می‌گیرد.

برای حذف پاورقی کافی است شماره کنارجمله یا کلمه را انتخاب وحذف کنیم ، توضیح پاورقی هم حذف می‌شود. نیاز به انتخاب کلمه نیست.

 • Convert… تبدیل پاورقی به ته سندی، باز شدن پنجره با 3 گزینه:
 1. Convert all Footnotes to Endnotes   تبدیل تمام پاورقی ها به ته سندی.

 2. Convert all Endnotes to Footnotes   تبدیل تمام ته سندی ها به پاورقی.

 3. Swap Footnotes and Endnotes   جابه جایی پاورقی‌هاوته سندی‌ها که در این صـورت پاورقی­ها به عنوان ته سندی به زیرمتن منتقل می­ شود.

References --> Next Footnote

 مرور پاورقی و ته سندی با 4 گزینه:

 1. Next Footnote پاورقی بعدی

 2. Previous Footnote پاورقی قبلی

 3. Next Endnote ته سندی بعدی

 4. Previous Endnote ته سندی قبلی

References --> Show Notes

نشان دادن موقعیت مکانی پاورقی­ ها و ته سندی­ ها از بالا به پایین ، با کلیک در بالای سند این آیتم روشــــن می ­شود.

 

تنظیمات چاپ در نرم افزار word 2007

 
 

تنظیمات چاپ (آماده سازی سند برای چاپ):

Page Layout --> Page Setup

باز شدن فلش و پنجره Page Setup  با 3 تب:

تب اول Margins با 7 آیتم:

 • Margins حاشیه ها از بالا ، پایین ، راست و چپ.

 • Gutter عمق ، شیرازه از راست ، چپ و بالا.

 • Orientation جهت کاغذ ، افقی یا عمودی.

 • Multiple Pages صفحات چندتایی با 5 گزینه:

 1. Normal   عادی.

 2. Mirror Margins   آینه ای، قرینه ای. با فاصله یکسان بین دو صفحه ازخارج (Out side) و داخل .(In side)

 3. 2 Pages per Sheet    دو صفحه دریک برگه برای زمانی که چاپ ریزترمورد نـظراست.     

 4. Book Fold   دو صفحه کنار هم مانند کتاب.

 5. Reveres book fold  .

  دو حالت نرمال و قرینه ای بهترین گزینه اند.

 • Apply to کجا اجرا شود ؟ با 2 گزینه:
 1. Whole Document   تمام سند.

 2. This Point Forward   از این قسمت سند به بعد.

 • Preview پیش نمایش تنظیمات.

 • Default ذخیره قالب با تنظیمات انجام شده به صورت پیش فرض برای استفاده در اسناد بعدی.

تب دوم Paper با 6 آیتم:

 • Paper size اندازه کاغذ با 5 گزینه:
 1. A4 

 2. Letter   نامه

 3. Tabloid   چکیده

 4. Legal   قانونی

 5. A3 

  با مشخص شدن Width عرض بااندازه پیش فرض 21 سانتی متر و Height ارتفاع با اندازه پیش فرض 29.7 سانتی متر.

 • Paper Source منبع کاغذ برای مقالات یا مجلاتی که جنس کاغذ داخل صفحـــات آن با جنس کاغذ جلد متفاوت است با 2 گزینه:
 1. First Page   اولین صفحه، جلد.

 2. Other Pages   سایر صفحات.

 • Preview پیش نمایش.

 • Apply to کجا اجرا شود؟ با 2 گزینه:

 1. Whole Document    تمام سند.

 2. This point forward    از این قسمت سند به بعد.

 • Print Option پنجره تنظیمات Office Bottom --> Word Option --> Display .

 • Default ذخیره قالب.

تب سومLayout  با 8 آیتم:

 • Section بخش، فصل با 3 گزینه:
 1. Section Start شروع بخش به چه صورت باشد شامل:
 • Continuous    پشت سر هم.

 • New Column    هر ستون یک بخش باشد.

 • New Page    هر صفحه یک بخش در نظر گرفته شود.

 • Even Page    صفحات زوج.

 • Odd Page    صفحات فرد.

 1. Section direction جهت هر بخش چگونه باشد:
 • Right-to-Left    راست به چپ

 • Left-to-Right    چپ به راست

 1. Suppress end notes این گزینه غیر فعال است.
 • Headers and Footers سربرگ­ ها و ته برگ­ ها با 3 گزینه:
 1. Different odd and even   تفاوت سربرگ صفحات زوج و فرد با یکدیگر.

 2. Different First page    تفاوت سربرگ صفحه اول با سایر صفحات.

با فعال بودن این دو گزینه 3 نوع صفحه خواهیم داشت.

 1. From edge   فاصله سربرگ و ته برگ از حاشیه کاغذ با 2 گزینه:
 • Header سربرگ.

 • Footer ته برگ.

 • Page با 1 گزینه:
 1. Vertical alignment ترازبندی عمودی صفحه شامل 4 آیتم:
 • Top  شروع تایپ از بالای صفحه.

 • Center  شروع تایپ از وسط صفحه و ادامه به سمت بالا.

 • Justified ترازکردن نوشته­ها با فاصله انداختن بین پاراگراف­ها که با هرEnter فاصله کم می­­­­ شود.

 • Bottom  شروع تایپ از پایین صفحه و ادامه به سمت بالا.

 بهترین گزینه در این قسمت Top است.

 • Preview پیش نمایش.

 • Apply to تنظیمات اجرا با 2 گزینه:

 1. Whole Document    تمام سند.

 2. This point forward    از این قسمت سند به بعد.

 • Borders تنظیمات کادرکشی، بازشدن پنجره Borders and Shading

 • Line Number درج شماره درکنارخط ها برای رجوع دادن کاربر، بازشدن محاوره­ ای وانتخاب  Add Line Numbering  با 4 گزینه:

 1. Start at    با چه شماره­ای شروع شود.

 2. From Text    میزان فاصله شماره از متن چقدرباشد ، به صورت پیش فرض اتوماتیک تنظیم شده ولی قابل تغییراست.

 3. Count by    تعداد شمارش، خط­ها چند تا چند تا شمارش شود ، زمانی که شماره گذاری برای هرخط نیازنباشد.

 4. Numbering شماره گذاری به چه شکل انجام شود با 3 گزینه:

 • Restart each page    شروع شماره گذاری ازهرصفحه.

 • Restart each section    شروع شماره گذاری ازهربخش.

 • Continuous    پشت سرهم.

 • Default ذخیره قالب

Page Layout --> Page Setup --> Margeins

Page Layout --> Page Set up --> Orientation

Page Layout --> Page Setup --> Size

Page Layout --> Page Setup --> Columns

 

 

4 گزینه فوق شامل: حاشیه­ ها ، جهت کاغذ ، اندازه کاغذ و ستون بندی قبل ازشروع به تایپ باید تنظیم شوند که درمورد آنها توضیح داده شد.

ادامه تنظیمات چاپ با گزینه­های روبان:

Page Layout --> Page Setup --> Breaks

بازکردن فلش، نمایش منو با7 آیتم:

 • Page شکستن صفحه با کلید میانبرCtrl + Enter .

 • Column شکستن ستون از یک محل مشخص با کلید میانبرCtrl + Shift + Enter مناسب برای مجلات و روزنامه ها.

 • Text Wrapping گرفتن خط، جدا کردن متن از یک Object در صفحه با کلید میانبرShift + Enter .

 • Next Page گرفتن بخش، شروع از بخش جدید در صفحه بعد.

 • Continuous شروع بخش جدید در برخی صفحات.

 • Even Page شروع بخش جدید در صفحات زوج.

 • Old Page شروع بخش جدید در صفحات فرد.

Page Layout --> Page Setup --> Line Numbers

 

 

درج شماره خط ها،بازشدن منو با 6 آیتم:

 • None بدون عدد.

 • Continuous پشت سر هم.

 • Restart Each Page شروع درهرصفحه از ابتدا.

 • Restart Each Section شروع ازهربخش.

 • Suppress for Current Paragraph فقط برای پاراگراف جاری، همراه با انتخاب این گزینه یکی از گزینه­ های قبل از آن نیز باید انتخاب شود تا پاراگراف جاری راشماره بزند.

 • Line Numbering Options باز شدن پنجره Page Setup   که قبل ازاین توضیح داده شد.

Page Layout --> Page Setup --> Hyphenation

درج خط پیوند با 4 آیتم:

 • None بدون خط.

 • Automatic اتوماتیک.

 • Manual دستی.

 • Hyphenation Options باز شدن محاوره­ای با 5 گزینه:

 1. Automatically Hyphenate Document   خط گذاری اتوماتیک سند.

 2. Hyphenate Words in CAPS   خط گذاری کلمات با حروف بزرگ.

 3. Hyphenation Zone   منطقه خط گذاری.

 4. Limit Consecutive Hyphens to   اندازه ناحیه خط گذاری پی در پی.

 5. Manual   خط گذاری دستی.

پیش نمایش چاپ از 2 طریق:

Quick Access Toolbar --> Print Preview

Office Button --> Print --> Print Preview

 

ظاهر شدن روبان با 5 بخش:

بخش اول: Print با 2 گزینه:

 1. Print باز شدن محاوره ­ای برای انجام تنظیمات چاپ با کلید میانبر Ctrl + p
 2. Options   باز شدن پنجره Word Options --> Display

بخش دوم: Page Setup با 3 گزینه:

 1. Margins   ظاهر شدن منوی حاشیه ها.
 2. Orientation   ظاهر شدن منوی تعیین جهت کاغذ.
 3. Size   ظاهر شدن منوی اندازه کاغذ.

بخش سوم: Zoom با 4 گزینه:

 1. Zoom 100%   زوم 100 درصد.

 2. One Page   زوم 1 صفحه.

 3. Two Page   زوم 2 صفحه.

 4. Page Width   تمام عرض صفحه که برای تایپ بهترین است.

بخش چهارم: Preview با 6 گزینه:

 1. Show Ruler   نمایش خط کش.

 2. Magnifier   ذره بین ، برای انجام کار روی متن باید خاموش باشد.

 3. Shrink one page   جای دادن متن در یک صفحه.

 4. Next Page   صفحه بعد.

 5. Preview Page   صفحه قبل.

 6. Close Print Preview بستن صفحه پیش نمایش.

مجموعه تنظیمات چاپ از 2 تب Insert  و Page Layout  انجام می­ شود.

برای چاپ سریع ازگزینه Office Button --> Print --> Quick Print استفاده می­ شود ، برای دسترسی سریع می­توان این گزینه را در نوار دسترسی سریع قرار داد.

بررسی تنظیمات چاپ از 2 طریق:

Office ButtonèWord Options --> Display --> Printing Options

Print Preview --> Print --> Options --> Display --> Printing Options

 

 

این بخش 6 گزینه دارد:

 1. Print drawings created in word اگر این گزینه خاموش باشد نقاشی­ ها ، گرافیکی­ ها و تکس باکس ­های موجود درسند درچاپ دیده نمی­ شود.

 2. Print background colors and images غیرفعال بودن این گزینه موجب می­شود تا پس زمینه صفحه اعم ازرنگ و تصویردرچاپ دیده نشود.

 3. Print document properties فعال بودن این گزینه موجب می­ شود خصوصیات سند شامل مکان ، اندازه ، حجم ، مولف ، مترجم و ...در چاپ نشان داده شود.

 4. Print hidden text با فعال بودن این گزینه متن­های مخفی با درج نقطه چین درزیرآنها درچاپ نمایان می­ شوند.

 5. Update fields before printing فعال بودن این گزینه موجب چاپ فیلدها می­ شود.

 6. Update linked data before printing فعال بودن این گزینه موجب چاپ داده­های لینکی و پیوندی می­ شود.

Office Button --> Print --> Print --> ctrl + p

 تنظیمات چاپ با 7 آیتم:

 • Printer مشخصات چاپگر با 9 گزینه:
 1. Name انتخاب نوع چاپگرکه اگر انتخاب نشود با چاپگرپیش فرض اجرا می­ شود.

 2. Status وضعیت چاپ، تعداد سند­های درانتظارچاپ.

 3. Type مارک چاپگر.

 4. Where محل اتصال چاپگر.

 5. Comment توضیحات درمورد چاپگراصلی،این توضیحات درControl Panel تعریف می­ شود.

 6. Properties خصوصیات بیشترشامل: جهت کاغذ، ترتیب صفحات ، تعداد چاپ درهرصفحه ، جنس کاغذ و تنظیمات بیشتر مثل اندازه کاغذ ، تعداد کپی­ ها و کیفیت چاپ.

 7. Find Printer جستجو برای شناسایی چاپگر.

 8. Print to file اضافه شدن سند آماده چاپ به فایل با پسوند prm.

 9. Manual duplex صفحات آماده دوتایی برای چاپ.

چاپگر پیش فرض با تیک سبزمشخص می­ شود.

 • Page range دامنه صفحات با 4 گزینه:
 1. All   چاپ تمام صفحات.

 2. Current Page   چاپ صفحه جاری.

 3. Selection   انتخاب صفحات موردنظر.

 4. Pages   درج شماره صفحات انتخابی.

توضیح:

علامت کاما به معنی "و" و خط تیره به معنی "تا" است.برای مثال "5 -12" یعنی صفحــــات پنج تا دوازده ،p1s1""یعنی صفحه یک از بخش یک ،p1s3-p8s3"" یعنی صفحه سه تا هشت از بخش سه ، 1,3""یعنی صفحات یک و سه. بنابراین p علامت صفحه و s علامت بخش است.

 • Copies تعداد کپی­ های مورد نیاز با 2 گزینه:
 1. Number of Copies درج شماره کپی ها. این عددبه طور پیش فرض یک سری اســـت و به هر تعداد می­ توان درج کرد.
 2. Collate نحوه کپی گرفتن. اگر این گزینه فعال باشد یعنی یک سری کپی بگیرد و بعد یک سری دیگر و... غیر فعال بودن این گزینه یعنی از هر صفحه به تعدادی.
 • Print What مورد چاپ ، چه چیزی چاپ شود با 7 گزینه:
 1. Document   چاپ کل سند.

 2. Document Properties   خصوصیات سند.

 3. Document Showing markup   علائم نشان داده شده درسند.

 4. List of mark up   لیست علائم، کامنت ­ها که در Review می­ توان دید.

 5. Styles   سبک ها که درتب Home مشاهده می­ شود.

 6. Building Block entries   ورودی­ های ساخته شده.

 7. Key assignments   میانبرهای تخصیص یافته ازطریق Short cut.

 • Print چاپ با 3 گزینه:
 1. All Pages in range چاپ صفحات به صورت یک رو.

 2. Odd Pages چاپ صفحات فرد.

 3. Even Pages چاپ صفحات زوج پشت صفحات فرد.

دقت شود با توجه به مارک Printer صفحات از رو یا از پشت گذاشته شود. به جای این گزینه می‌توان در بخشPages  شماره صفحات فرد را نوشت که وقت گیر است ، لذا انتخاب گزینه ­های فوق که حاکی از قابلیت نرم افزار ورد در تشخیص صفحات می­ باشد بهتر است.

 •  Zoomبا 2 گزینه:
 1. Pages Per sheet   چه تعداد صفحه در یک برگ چاپ شود: 1 ،2 ،4 ،6 ،8 ،16

 2. Scale to paper size   اندازه و مقیاس کاغذ با 6 آیتم:

 • No Scaling   بدون مقیاس

 • Letter   نامه

 • Tabloid   چکیده

 • Legal   قانونی

 • A3 

 • A4 

این ابعاد کاغذ درچاپ است وبا A4 در Page Setup محیط word که کاردر نرم افزار است تفاوت دارد ، اگر هر دو انتخاب یکسان باشد بهتر است. اگر در تایپ اندازه A4 و درچاپ A3 انتخاب شود نوشته­ ها در چاپ کشیده شده و Fit می­ شود.

 • Options تنظیمات Office Button --> Word Options --> Display که توضیح داده شد.
 

ادغام پستی در نرم افزار word 2007

 
 

ادغام پستی روش نوینی است برای آماده سازی سند و جمع آوری اطلاعات از یک بانک اطلاعاتی و ارسال برای گیرندگان مختلف اعم ازافراد ، شرکت­­­ ها و ... بدون وابستگی سند­ها به ورد.

Mailings --> Create --> Envelopes

 

 

پاکت ها با 10 آیتم:

 • Delivery address محل درج آدرس گیرنده.

 • Add electronic postage آدرس الکترونیکی که باید تعریف شود.

 • Return address محل درج آدرس فرستنده.

علامت کتاب ، درصورت تعریف شدن در کامپیوتر می ­تواند برای انتخاب آدرس مورد استفاده قرار گیرد.

 • Omit اگر فعال باشد آدرس فرستنده حذف می‌شود.

 • Preview باز شدن پنجره Envelope Options با 1 گزینه:

 1.  Envelope size اندازه پاکت ، اندازه­ های مختلف پاکت باسایز پیش فرض 10 و در انتــها Custom size   برای انتخاب اندازه دلخواه.

در دو بخش آدرس گیرنده و فرستنده با باز شدن پنجره Font امکان تغییرات قلم و ... در دسترس است.

گزینه‌های From left و From top فاصله قرارگرفتن آدرس ازچپ و بالای پاکت را تعیین می­ کند و گزینه پیش فرض اتوماتیک بهترین گزینه است.

 • Feed تغذیه کاغذ ، نحوه قرارگرفتن کاغذ داخل چاپگر با 4 گزینه:
 1. Feed method حالت­ های مختلف تعریف شده پاکت و نوشته.

 2. Clockwise Rotation چرخش ساعت گر.

 3. Feed from تنظیم اتوماتیک یا دستی.

 4. Reset برگشت تنظیمات به حالت اولیه.

 • Print پس ازانجام تنظیمات این گزینه مستقیم برای چاپ می­ فرستد.

 • Add Document برای چاپ به سند اضافه می­کند و دربالای سند قرارمی­ گیرد.

 • Options باز شدن پنجره Feed.

 • E – Postage properties خصوصیات پست الکترونیکی که بایددرسایت مایکروسافت تعریف شود.

Mailings --> Create --> Labels

بر چسب‌ها با 11 آیتم:

 • Address محل درج آدرس گیرنده.

 • Use return address این گزینه اگر فعال باشد آدرس فرستنده جایگزین می‌شود.

برچسب‌ها فقط آدرس نیستند ، مواردی مثل شماره گذاری اجناس را نیز شامل می‌شوند.

 • Print با 2 گزینه:
 1. Full page of the same label پر شدن صفحه از برچسب.

 2. Single label مشخص کردن تعداد سطر و ستون.

 • Options باز شدن پنجره و ارائه اطلاعات چاپگربا 6 گزینه:
 1. Continuous- Feed Printers تغذیه پشت سرهم.

 2. Page Printer جنس کاغذ به طور پیش فرض.

 3. Label vendors معرفه‌های برچسب با مدل‌های مختلف و مدل پیش فرض Microsoft .

 4. Product number انواع کاغذ‌های تعریف شده نظیر: نامه دراندازه‌ های مختلف ، تجــــــاری شاخص گذاری و ... باانتخاب هرکاغذخصوصیات آن شامل عرض ، ارتفاع و ... درمقابل ذکر می‌شود.

 1. Details تنظیمات حاشــیه از چپ ، ازبالا ، ارتفاع و عرض برچسب ، درجهت افقی وعمـــودی ، اندازه کاغذ ، ارتفاع و عرض کاغذ و ...

 2. New label بازشدن پنجره Details

Mailings --> Start Mail Merge

 

شروع ادغام پستی با 7 آیتم:

 • Letters نامه‌ها

 • E-Mail Messages پیام‌های الکترونیکی

 • Envelopes پاکت‌ها

 • Labels برچسب‌ها

 • Directory فهرست

 • Normal Word Document سند عادی ورد

 • Step by Step Mail Merge Wizard قدم به قدم با ادغام پستی، بازشدن پنجره یا قاب وظیفه درسمت راست سند و طی 6 مرحله:

مرحله اول:

 • What Type of Document are you working on? انتخاب نوع سند با 5 گزینه:
 1. Letters نامه­ ها

 2. E-Mail Massage ایمیل­ ها

 3. Envelopes پاکت­ ها

 4. Labels برچسب­ ها

 5. Directory فهرست

انتخاب سند اول ( نامه ) و Next ورود به مرحله دوم

مرحله دوم:

 • How do you want to setup your letters? اطمینان ازنوع سندانتخابی با 3 گزینه:
 1. Use the current document استفاده ازسند جاری.

 2. Start from a template استفاده ازمدل­­­­­ های آماده.

با انتخاب گزینه دوم Select Template برای انتخاب مدل مورد نظر ازمدل‌های موجود درسیســـتم ظاهر می‌شود.

 1. Start from existing document استفاده ازیک سند موجود.

با انتخاب گزینه سوم پنجره More Files  برای هدایت به My Document  و انتخاب سند مـــورد نظربازمی‌شود.

انتخاب گزینه اول ( سند جاری ) و Next ورود به مرحله سوم.

مرحله سوم:

 • Select Recipients انتخاب گیرندگان با 3 گزینه:
 1. Use an existing استفاده از لیست موجود.

با انتخاب این گزینه ازطریق Browse پنجره Select Data Source  برای انتخاب مـورد نظر بازمی­ شود.

 1. Select from Outlook contacts استفاده از لیست Outlook ازطریقChoose Contacts Folder

 2. Type a new list ایجاد لیست جدید ازطریق گزینه Create

            Create طراحی جدول‌ها و فرم‌ها با 1 گزینه:

 1. New Address list عنوان‌های لیست با 13 آیتم:
 • Title عنوان.

 • First Name نام کوچک.

 • Last Name نام خانوادگی.

 • Company Name نام شرکت.

 • Address line 1 آدرس خط 1.

 • Address line 2 آدرس خط 2.

 • City  شهر.

 • State  استان.

 • Zip Code کد پستی.

 • Country or Re… کشور.

 • Home Phone تلفن منزل.

 • Work Phone تلفن محل کار.

 • E-mail Address آدرس ایمیل.

و گزینه Customize columns  برای افزودن آیتم‌های دیگرمثل Cell Phone شماره موبایل  جابه جایی عنوان­­­های فوق با 2 گزینه Move Up و Move Down انجام می شود.

این پنجره دارای فیلد‌ها ( رکوردها ) است با 3 گزینه:

 1. New Entry ایجاد فیلد جدید برای وارد کردن اطلاعات.

 2. Delete Entry حذف فیلد اخیر.

 3. Find Entry جستجو در فیلدها با نوشتن کلمه موردنظر.

با باز کردن فلش هر فیلد Sort & Filter مرتب کردن و فیلترکردن روی اطلاعات همان فیلد انجام می‌شود و 6 گزینه دارد:

 1. Sort Ascending مرتب کردن صعودی.

 2. Sort Descending مرتب کردن نزولی.

 3. All فیلتر تمام ردیف.

 4. Blanks فیلتر بخش­ های خالی‌.

 5. NO blanks فیلتر بخش­ های پر.

 6. Advanced فیلتر پیشرفته ، بازشدن پنجره Filter & Sort با 2 تب:

تب اول Filter Records با 3 آیتم:

 • Field انتخاب یک فیلد.

 • Comparison مقایسه و تطبیق: مساوی باشد یا نباشد، شامل باشد یا نباشد، کوچک تر ، بزرگ تر ، پر ، خالی ، کوچک تر یا مساوی و بزرگ تر یا مساوی.

با انتخاب هر یک از گزینه‌های فوق در قسمت Compare to مقصد ثبت می‌شود.

 • 2 گزینه And  و Or دراین تب، اولی برای برقراری دو شرط باهم و دومی برقراری یک شرط، شرط اول یا شرط دوم.

تب دوم  Sort Records با 3 آیتم:

 • Sort by انتخاب اول برای مرتب کردن.

 • Then by انتخاب دوم برای مرتب کردن.

 • Then by انتخاب سوم برای مرتب و هریک ازاین انتخاب‌ها صعودی و نزولی.

پس از تکمیل اطلاعات در فیلدها و تایید ، پنجره My Data Source باز می‌شود برای تایپ عنــــوان لیست و Save پس ازاین مرحله گزینه­ های:

 • Mail Merge Recipients نشان دادن اطلاعات.

 • mdb پسوند بانک اطلاعاتی.

 • Refine recipient list نحوه مرتب کردن لیست.

 • Sort مرتب کردن.

 • Filter استخراج کردن.

 • Find duplicates پیداکردن تکراری­ ها.

 • Find recipient پیداکردن گیرنده دراین فیلد یا تمام فیلدها.

 • Validate Addresses ارزش گذاری آدرس‌ها و ok پایان مرحله سوم و Next ورود به مرحلـــه چهارم.

درپایان مرحله سوم 2 گزینه‌ اضافه می­­­­شود:

 1. Select a different list بازشدن پنجره Select Data Source برای انتخاب یکی از لیست­ ها.

 2. Edit recipient list باز شدن پنجره فیلد­ها برای انجام تغییرات.

مرحله چهارم:

 • Address block بلوک‌ های آدرس با 3 گزینه:
 1. Insert recipients name in this format انتخاب یک فرمت­ های موجود برای اسم.

 2. Insert company name انتخاب نام شرکت ، این گزینه فعال است.

 3. Insert postal address انتخاب آدرس پستی با 3 آیتم:

 • Never include the country/region in the address منطقه و کشور درج نشود.

 • Always include the country/region in the address منطقه و کشور درج شود.

 • Only this include country/region in the address فقط دراین منطقه درج شود ، این گزینه فعال است.

قالب بندی آدرس‌ها براساس کشور: انتخاب Iran

Format address according to the destination country/region این گزینه فعال است.

Preview پیش نمایش فیلد­­ها با پیمایش روی فیلد­های قبل و بعد.

Match Fields باز شدن پنجره و نمایش چگونگی ترتیب فیلدها.

 • Greeting line format ایجاد خط فرمت با علامت جدا کننده.

 • Electronic Postage ارسال پست الکترونیکی.

 • More Items با 1 گزینه:

 1. Data base Fields انتخاب آیتم مورد نظر با قراردادن مکان نما درانتهای هریک از آیتم­ های موجود درلیست مثل نام شرکت ، نام مدیرعامل و ... سپس انتخاب همان آیتم ازگزینه Data base Fields و فشردن دکمه Insert و ثبت آیتم­­ ها درلیست. پایان مرحله چهارم و Next.

مرحله پنجم:

 • Preview your letters پیش نمایش نامه‌ها با 4 آیتم:
 • Recipient پیمایش روی فیلد­­­های قبل و بعد.

 • Auto check for Errors با انتخاب این گزینه اطلاعات درصفحات پیاپی اعلام می‌شود.

 • Find a recipientèFind Entry بازشدن پنجره جستجو برای جستجوی کلمه مورد نظر.

 • Edit recipient list بازشدن پنجره لیست­ ها برای ایجاد تغییرات. پایان مرحله پنجم و Next.

مرحله ششم:

 • Print چاپ با 1 آیتم:
 • Merge to printer با 3 گزینه:
 1. All انتخاب تمام سند.

 2. Current Record انتخاب کدام فیلد.

 3. From…to انتخاب از کجا تا کجا.

Edit individual letters باز شدن پنجره برای ایجاد تغییرات ، انتخاب گزینه اول و پایان مرحله ششم.

درانتهای پنجره مرحله ششم گزینه:

Previous (preview wizard step) بازگشت به مراحل قبل

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی