close
دانلود آهنگ جدید
آموزش word 2007 (بخش اول)
loading...

مختصر دانلود

  آموزش word 2007 X آموزش word 2013 X Microsoft Office word X نصب برنامه Office 2007 X اجرای برنامه word 2007 X کلیدهای میانبر word 2007 X شروع کار در Word X پرینت در word 2007 X قالب بندی در word 2007 X تنظیمات Font X کادر بندی صفحه word 2007 X Tabs در word 2007 X ستون بندی در word 2007 X Word2007 آﻣﻮزش X آموزش word 2007 فارسی X فیلم آموزش word 2007 فارسی مواردی که در این فصل آموزش داده خواهد شد : 1.     …

نرم افزار کارت ملی هوشمند

  آموزش word 2007 X آموزش word 2013 X Microsoft Office word X نصب برنامه Office 2007 X اجرای برنامه word 2007 X کلیدهای میانبر word 2007 X شروع کار در Word X پرینت در word 2007 X قالب بندی در word 2007 X تنظیمات Font X کادر بندی صفحه word 2007 X Tabs در word 2007 X ستون بندی در word 2007 X Word2007 آﻣﻮزش X آموزش word 2007 فارسی X فیلم آموزش word 2007 فارسی

مواردی که در این فصل آموزش داده خواهد شد :

1.      آشنایی با معنا و محیط نرم افزار word 2007

2.      نسخه های نرم افزار Word

3.      کاربردهای نرم افزار word

4.      نصب برنامه Office 2007

5.      روش های اجرای برنامه word 2007

6.      اجزاء برنامه و کلیدهای میانبر word 2007

7.      کارهای اساسی دربرنامه word

8.      روال شروع کاردر Word

9.      کلید های میان بر word 2007

10.  روش های پیمایش و حرکت درسند با کیبورد

11.  روش های انتخاب نوشته

12.  قالب بندی در word 2007

13.  تنظیمات Font

14.  پاراگراف

15.  تنظیمات کادرکشی و رنگ آمیزی در ورد

16.  فاصله بندی دقیق با Tabs در word 2007

 در ادامه مطلب

 


 

 آموزش word 2007 X آموزش word 2013 X Microsoft Office word X نصب برنامه Office 2007 X اجرای برنامه word 2007 X کلیدهای میانبر word 2007 X شروع کار در Word X پرینت در word 2007 X قالب بندی در word 2007 X تنظیمات Font X کادر بندی صفحه word 2007 X Tabs در word 2007 X ستون بندی در word 2007 X Word2007 آﻣﻮزش X آموزش word 2007 فارسی X فیلم آموزش word 2007 فارسی

کاربردهای نرم افزار word

 معنای لغوی:

کلمه ، لغت ، لفظ ، گفتار ، واژه، سخن ، حرف ، عبارت و پیغام.

این برنامه معروف به Word Processing یعنی واژه­ پرداز و برنامه ویراستار متنی است زیرا روی کلمات و واژه­ ها کارمی­ کند.

برنامه­ های مشابه:

برنامه­ های مشابه Word درزمینه ویراستار متنی Note Pad دفترچه یادداشت با پسوند txt وWord Pad  با پسوند rtf درخود ویندوز XP و  Vista می باشد.

 

نسخه های نرم افزار Word 
 

نرم افزار ورد (word 2007) در مجموعه­­­ ای با نام Microsoft Office  قراردارد و دارای نسخه­ های زیر است: /

 • نسخه 95

 • نسخه 97

 • نسخه 2000

 • نسخه 2002 تا XP یا 10 که بعد ازویندوز XP ارائه شد.

 • نسخه 2003 یا 11 که هنوز بسیاری ازشرکت­ ها ازآن استفاده می­ کنند.

 • نسخه 2007 یا 12 نسخه موجود.

 • نسخه 2010 یا 14 که درسال 2010 ارائه شد.

 
 
کاربردهای نرم افزار word عبارت اند از:

تایپ هرنوع نامه ، سند ، نوشته ، کتاب، مقاله ، جدول بندی، سربرگ و ته برگ ، پاورقی ، ستون بندی ، صفحه بندی ، قالب بندی ، ویرایش و چاپ هرنوع سند ، طراحی صفحات وب ، ادغام پستی ، تهیه پاکت نامه و برچسب ، درج انواع عناصر مثل: تصاویر ، شکل­ ها ، فرمول­­ ها ، نمودارهای آماری ، چارت­ های سازمانی و ...

نصب برنامه Office 2007 
 روش نصب برنامه Office 2007 به شکل زیر می باشد./
 • استفاده ازسی دی به شکل Auto Run یا داخل My Computer و اجرای فایل Setup
 • اجرای فایل اجرایی Setup
 • وارد کردن شماره سریال
 • Enter your Product Key وارد کردن کلید محصول

پس ازتایید مرحله فوق 3 گزینه:

 • Install Now شروع نصب
 • Customize با این گزینه می­توان نسخه­ های قبلی را نگه داشت با فعال کردن گزینه Keep Previous version
 • Up great با این گزینه نسخه 2003 به 2007 تبدیل می­شود.
 • Installation Options انجام تنظیمات نصب

با بازکردن فلش مجموعه نرم افزارهای آفیس به عنوان زیرشاخه مشاهده می­شود و یک سری ابزارها که باید نصب شود.

حجم اطلاعاتی که باید نصب شود یا حجم مورد نیازبرای نصب مجموعه همراه با حجم کلی درایو درپایین درج می­ شود ، باید تناسب لازم میان این دو اندازه حفظ شود.

 • Don’t install از این گزینه برای عدم نصب هر یک ازنرم افزارهای زیرشاخه آفیس استفاده می­ شود ، اما بهتراست همه زیرشاخه­ ها نصب شود.
 • File Location مکان فایل دردرایو پیش فرض :

C: / --> Programs File --> Microsoft Office --> Office 12 بهتراست برنامه درهمین آدرس پیشنهادی نصب شود ، درپایان این قسمت فضای کلی و فضای کاری   Programs File   مشاهده می ­شود.

 • User Information وارد کردن اطلاعات کاربردی شامل :
 • Full Name نام کامل
 • Initials حرف اول نام کوچک
 • Organization شرکت یا سازمان

پس ازتکمیل اطلاعات با فشردن دکمه Install Now نصب شروع می­شود و با پرشدن نوارProgress  (فرآیند) نصب خاتمه می­یابد و پیغام اتمام نصب مشاهده می­شود.

 

روش های اجرای برنامه word 2007

 روش های اجرای برنامه ورد 2007 به شکل زیر می باشد.
 1. آیکون Word (W) روی صفحه اصلی
 2. Start --> All Programs --> Microsoft Office --> Microsoft Office Word 2007

برای ساختن Short Cut راست کلیک روی: Word --> Sent to --> Desktop قرارگرفتن میانبربرنامه روی صفحه اصلی

 1. اجرای فایل اجرایی Word باپسوند exe در: Start--> Run--> WinWord --> OK
 2. محل نصب برنامه: C:/--> Programs File--> Microsoft Office--> Office 12

نام فایل­ های اجرایی آفیس دراین بخش مشاهده می­شود.

 1. اسناد ازقبل ذخیره شده که معمولا در My Document هستند.

درروش­های قبلی فایل خالی بازمی­شود ولی ذراین روش فایل پر، برای اجرای فایل خالی باید از New صفحه جدید گرفت.

 1. درمحلی که می­خواهیم فایل Word ساخته شود راست کلیک کرده از :

New-->Microsoft Office Word Document انتخاب شود که دراین صورت آیکون ایجاد شده یک صفحه از سند است همراه با آیکون Word

تفاوت این روش با روش­ های قبل دراین است که مکان یا محل ذخیره فایل از ابتدا مشخص می­شود.

 1. ازطریق جستجو: Start --> Search --> Document -->*.docx

Start --> Search--> All File -->*.docx  

          این روش هم ، فایل­ های پررا پیدا می­کند. درمجموع 3 روش اولیه ازسایر روش­ ها بهتراست.

 

اجزاء برنامه و کلیدهای میانبر word 2007

 
 1. Title Bar نوارعنوان دربالا. نام برنامه و نام سند که به صورت پیش فرض Document1 است دروسط این نوارو دکمه­های کنترلی بستن، کمینه و بیشینه کردن و کوچــــک کردن پنجره درسمت راست این نوارباکلید میانبر: دکمه پنجره + D

word2007

Office Button .2      دربالای سمت چپ نوارعنوان(ضلع شمال غربی) با کلید میانبر:Alt + F  مجموعه­ای ازکارهای اساسی برنامه ازاین قسمت انجام می­شود.

Office-Button

Quick Access .3       نواردسترسی سریع درسمت چپ نوارعنوان

Quick-Access

گزینه­ های پیش فرض این نوار شامل:

 • Save با کلید میانبر ctrl + s ذخیره کردن.
 • Undo با کلید میانبر ctrl + z خنثی کردن آخرین کارانجام شده.
 • Redo با کلید میانبر ctrl + y بازگشت به آخرین کارانجام شده.

        فلش انتهای این نوار با 3 گزینه مهم:

 • Customize Quick Access Toolbar اضافه کردن آیتم­های دیگربه نوار.
 • Show Below the Ribbon نمایش نواردسترسی سریع زیرروبان­ها.
 • Minimize the Ribbon کوچک کردن روبان­ها برای ایجاد فضای بیشتر.
 1. Ribbons روبان­ ها با 7 گزینه مهم:

Ribbons word 2007

 • Home خانه ، انجام کارهای اساسی شامل:
 • Clipboard محل ذخیره موقت

 • Font قلم

 • Paragraph پاراگراف

 • Styles سبک­ها

 • Editing ویرایش

 • Insert درج کردن یا وارد کردن عناصرمختلف شامل:
 • Pages صفحات

 • Tables جدول­ها

 • Pictures تصاویر

 • Charts نمودارها

 • Header & Footer سربرگ و ته برگ

 • Symbols نمادها

 • Page Layout چیدمان صفحه شامل:

 • Themes تم­ها

 • Page Setup تنظیمات صفحه

 • Page Background پس زمینه

 • Paragraph پاراگراف

 • Arrange طبقه بندی کردن تصاویر و اشکال

 • References رجوع کردن شامل:

 • Table of Contents جدول محتویات، فهرست بندی

 • Footnotes پاورقی­ها

 • Citations & Bibliography گزینه­های مدیریت

 • Captions عنوان بندی

 • Index شاخص گذاری

 • Mailings پست شامل:

 • Envelopes ایجاد پاکت­ها

 • Labels ایجاد برچسب­ها

 • Mail Merge ادغام پستی

 • Write & Insert Fields نوشتن و درج کردن فیلدها

 • Preview Results نتایج

 • Review مرورکردن شامل:

 • Spelling & Grammar غلط گیری املایی و گرامری

 • Comments توضیحات

 • Tracking پی­جویی، پیگیری، پیگردی

 • Changes تغییرات

 • Compare مقایسه

 • Protect محافظت

 • View نما، نمایش شامل:

 • Document Views نحوه نمایش سند­ها

 • Show/Hide نشان دادن یا مخفی کردن با گزینه­ های:

 • Ruler خط کش که با فعال کردن گزینه Ruler ظاهرمی­­­­­شود.

      خط کش برای ترازبندی ، حاشیه بندی ، اندازه گیری ، صـــــــــفحه بندی و کارهایی که نیاز به اندازه­­­­ های دقیق دارند استفاده می­­­­­شود.     

      واحد خط کش اینچ است که می­توان تغییرداد. قسمت سفید دروســـــــط خط کش محدوده نوشتن است و قسمت­­­­­ های رنگی دوطــــــرف حاشیه­­­­­­­­­ ها              هستند که نمی­­­­­­­­­­­­توان روی آنها نوشت، لذا به محض اتمام منـــــطقه سفید بقیه نوشته­­ ها به خط بعد منتقل می­شود.

 • Document Map نمایش طرح سند درسمت چپ پنجره

این گزینه برای هدایت و راهنمایی به ساختارسند و مشاهده تیترهای سند   کاربرد دارد. این قسمت مشابه لینک عمل می­کند و با کلیک روی هرتیتر به سند منتقل می­شود.

 • Thumbnails پیش نمایش کوچک از صفحات سند درقاب ســـمت چپ دراین قاب و ازفلش بالای قاب می­توان روی هرکدام ســــوئیچ کرد وباکلیک روی هرصفحه، پیمایش انجام می­شود. این قاب با علامت ضربدر درهمین قسمت ویا غیرفعال کردن ازروبان بسته می­شود.
 • Gridlines   خطوط راهنما، با فعال کردن گزینه صفحه شطرنجی می­شود و کمک می­کند درج اشیاء درصفحه بهتر تراز شود. این گزینه غیرفعال است مگردرمواقع ضرورت برای چیدمان بهترصفحه
 • Zoom زوم کردن روی سند

 • Window کارروی پنجره­ ها

 • Macros ماکروها

قسمت­ های مختلف برنامه به خصوص روبان­ ها سفارشی هستند و بسته به کارآنها تغییر می­ یابند.

با اضافه کردن هرآیتم به سند روبان­های مرتبط با آن اضافه می­شود، مثلا با کشیدن جدول 2 روبان Design (طراحی) و Layout (چیدمان) تحت عنوان Table Tools (نوارابزارجدول) اضافه می­­­­­­­­شود.

با فشردن دکمه Alt روی کی بورد میانبرهای روبان­ها  ظاهرمی­شوند و با فشردن مجدد مخفی می­شوند:

 • Home -->Ctrl + H
 • Insert-->Ctrl + N
 • Page layout -->Ctrl + P
 • References -->Ctrl + S
 • Mailings -->Ctrl + M
 • Review -->Ctrl + R
 • View -->Ctrl + W

 

 • Page صفحه که معمولا سفید رنگ و به اندازه A4 است.

 با نوشتن روی صفحه و رسیدن به انتها به طوراتوماتیک صفحه جدید ایجاد شده و نوشته به صفحه بعد می­رود. ولی اگرقبل ازرسیدن به انتها نیازبه گرفتن صفحه جدید باشد با کلید میانبرCtrl + Enter صفحه جدید ایجاد می­شود.

     کاراکتردرصفحه میتواند حروف، ارقام، علائم و فاصله باشد.

     شماره صفحات سند درسمت چپ نوارپایین (نواروضعیت) مشاهده می­شود و روی هرصفحه که باشیم آن صفحه ازکل صفحات نشان داده می­ شود.

 • Status Bar نواروضعیت درپایین پنجره شامل چند بخش:
 • نمایش صفحه جاری ازصفحه کل درسمت چپ نوار، با کلیک دراین بخش پنجره Co To برای ورود به قسمت­های مختلف Word بازمی­­­­­­ شود.
 • نمایش تعداد کلمات که درنسخه 2007 جدید است، با کلیک دراین قسمت پنجره Statistics بازمی­شود که می­توان جزییات آمارسند را مشاهده کرد.
 • زبان برنامه که درقسمت فارسی Persian ودرانگلیسی English است، با کلیک دراین قسمت پنجره Language بازمی­ شود.
 • مشاهده 5 حالت نمایشی Word درسمت راست.

نوارشامل:

 • Print Layout
 • Full Screen Reading
 • Web Layout
 • Outline
 • Draft

با کلیک روی هریک ازاین گزینه­ ها نحوه نمایش صفحه تغییر می­­­­­­­­­­­­­یابد. معمولا گزینه اول فعال است.

 • Zoom زوم کردن روی سند: نوارچرخشی این قسمت، زوم صفحه را از 10 تا 500 کوچک و بزرگ می­کند اندازه مناسب 100 درصد است.
 • Scroll Bar نوارپیمایش درسمت راست یا چپ و پایین پنجره: با درگ مستطیل روی نوار، چرخ ماوس، کلیک روی فلش­ها و کلیک درجای خالی نوارهم پیمایش انجام می­شود. درانتهای بالای سمت راست این نوار گزینه­ای برای حذف خط کش است که در Word جدید است. درپایین این نوار هم گزینه­هایی برای پیمایش قسمت­های مختلف در Word وجود دارد.
 

کارهای اساسی دربرنامه word

 
 • New گرفتن سند جدید از3 طریق :
 1. Office Button-->New-->Templates-->Blank and recent سند خالی  وسندهایی که اخیرا بازشده­­­ اند.

     تعداد فایل­های اخیرا بازشده را درآدرس زیر می­توان یافت:

Office Button-->Word Options-->Advanced-->Display-->Show this Number of Recent Documents

مدل­ های دیگردراین قسمت :

 • Installed Templates مدل­های مختلف سندهای آماده.

 • My Templates… قالب­ هایی که می­سازیم.

 • New from Existing Document جدید گرفتن ازسند موجود و قالب­ های آماده که می­ توان ازاینترنت دانلود نمود مثل: بروشورها ، کارت­ های تجاری ، تقویم­ ها ، پاکت­ ها ، فاکس­ ها ، فرم­ ها ، مدارک تهیه ، کارت دعوت ، فاکتورها ، برچسب­ها ، نامه­ ها ، لیست­ ها ، کارت پستال ، رزومه ، گاه برگ برای زمان­ ها و ...

 1. Quick Access Toolbar-->New نواردسترسی سریع به شرط آوردن New روی نوار

 2. کلید میانبر Ctrl + N به شرط انگلیسی بودن زبان

2 روش اخیربهترند.

 1. Open بازکردن سند از3 طریق:
 1. Office Button-->Open-->Documents انتخاب سند مورد نظر.

 2. Quick Access Toolbar-->Open نواردسترسی سریع.

 3. کلید میانبر Ctrl + O

 1. Save ذخیره کردن از3 طریق:
 1. Office Button-->Save

 2. Quick Access-->Save

 3. کلید میانبر Ctrl + S

Save ذخیره، اطلاعات را ازحافظه موقت مثل RAM به حافظه­ های دائم ومانا مثل هارددیسک­ ها ، فلش مموری و ... انتقال می­ دهد.

 1. Save AS ذخیره مجدد سند از طریق:

Office Button-->Save As بازشدن پنجره برای تکمیل اطلاعات شامل:

 • File name نام فایل

 • Save as type نوع فایل یا پسوند

 • Author نویسنده

 • Tags نشانه برای پیدا شدن بهتر و سریع ­ترسند درجستجو

 • Save thumbnail درصورت فعال بودن پیش نمایش سند را ذخیره می­کند.

 • Hide folders و Brows folder مخفی و بازکردن پنجره بالا

 • Tools ابزارها شامل:

 • Map Network Drive …

 • Save Options … تنظیمات ذخیره درOffice Buttonè

 • Web Option … تنظیمات اینترنتی

 • Compress Pictures … فشرده سازی تصویر

ذخیره مجدد در5  بخش انجام می­ شود:

 1. Word Document ذخیره سند به صورت اولیه، به عنوان سند Word 2007

 2. Word Template به صورت یک قالب یا طرح برای استفاده­های بعدی

 3. Word 97-2003 Document ذخیره و بازکردن اسناد با پسوندهای قبلی

 4. Find add-ins for other file formats ذخیره و پیدا کردن چیزهای جانبی دیگر

 5. Other formats قالب­های دیگر

تفاوت Save  و Save as:

درذخیره باراول تفاوتی بین این دو نیست ، ولی دفعات بعد Save ادامه فایل قبل را ذخیره می­کند و Save as فایل دیگری با نام و آدرس دیگری را ذخیره می­کند.

 • Close بستن سند، خارج شدن ازسند جاری از 3 طریق:
 1. علامت ضربدر دربالای سمت راست نوارعنوان

 2. Office Button --> Close

کلید میانبر Ctrl + W

Exit خارج شدن ازکل نرم افزار و بستن تمام سند­ها است.

Office Button-->Exit Word خروج ازکل برنامه Word

 • Switch Window حرکت بین پنجره­ ها از 2 طریق:
   
 1. View --> Window-->Switch Window

 2. Status Bar نواروضعیت درپایین

 

روال شروع کاردر Word

 
 1. بازکردن برنامه، اجرای برنامه با یکی ازروش­ های هفتگانه.

 2. کنترل محیط برنامه شامل: کنترل نواردسترسی سریع، روبان­ ها، خط کش، طرح سند و پیش نمایش صفحات، با فعال یا غیرفعال کردن هریک ازاین قسمت­ ها براساس نیاز.

 3. نحوه نمایش سند با توجه به نوع کاربرد آن ازطریق:

View --> Documents Views انتخاب یکی از5 گزینه زیر:

 • Print Layout حالت چاپ، بهترین گزینه برای تایپ که با یک بارتنظیم باقی می­ ماند.

 • Full Screen Reading حالت تمام صفحه، برای خواندن درنمایی بزرگتر.

دراین حالت روبان­ها و خط کش حذف می­شود. با دکمه Close دربالای برنامه ازاین حالت خارج می­ شویم.

 • Web Layout حالت وب، دراین حالت یک خط کش بدون حاشیه مشاهده می­ شود.

 • Outline مشاهده کاربه شکل خطوط خارجی،خط کش و حاشیه ندارد، روبان Outlining دربالا فعال می­شود با بخش Out Lines tools شامل تورفتگی­ ها و ... با Close ازاین قسمت خارج می­ شویم.

 • Draft حالت چرک نویس، دراین حالت که برای ویرایش سریع متن است ، صفحه­ ای وجود ندارد ، کارپشت سرهم قرار می­گیرد با یک خط کش در بالا این 5 حالت درسمت راست نوار وضعیت در پایین هم مشاهده می­ شود.

 1. تنظیم زوم، بزرگ نمایی یا کوچک نمایی ازطریق:

View --> Zoom با گزینه­های:

 • 100% حالت واقعی و استاندارد که معمولا انتخاب می­ شود.

 • One Page نمایش یک صفحه.

 • Two Page نمایش دو صفحه­ای کنارهم برای کتاب­ها، مقالات و... صفحات مقابل هم آمادگی برای چاپ.

 • Page With نمایش تمام عرض صفحه.

ViewèZoomè Zoom باز شدن پنجره با 9 گزینه:

 1. 200% دو برابر

 2. 100% استاندارد

 3. 75% 75 درصد

 4. Page with عرض صفحه

 5. Text with زوم بیشترروی متن بدون حاشیه­ها

 6. Whole with نمایش تمام صفحه

 7. Many Pages تنظیم تعداد صفحات نمایش

 8. Percent تایپ زوم مورد نظر

 9. Preview پیش نمایش، فعال کردن این گزینه ازنواردسترسی سریع

این گزینه­ ها درسمت راست نواروضعیت درپایین هم مشاهده می­ شود. زوم درچاپ تاثیرندارد.

 1. تنظیم صفحه و کاغذ ازطریق:

Page Layout --> Page Setup با 3 آیتم:

 • Margins حاشیه­ ها شامل:

 1. Normal حاشیه­ ها ازچهارطرف بالا ، پایین ، چپ و راست هرکدام 2.5 سانتی متر

 2. Narrow حاشیه­ ها باریک، صفحه متن گسترده

 3. Moderate متوسط ، حاشیه­ ها دربالا و پایین بیشتر از چپ و راست

 4. Wide حاشیه­ های چپ و راست 2 برابر بالا و پایین

 5. Mirrored قرینه، آینه­ ای، حاشیه­ ها ازبالا و پایین، داخل و خارج

 6. Custom Margins… حاشیه­ های سفارشی ، بازشدن پنجره با 3 تب:

تب اول: تنظیم حاشیه­ ها از4 جهت، برای اموراداری بین 1 تا 3 ســــانتی متر مناسب است. 

 تعیین عمق شیرازه Gutter که به صورت پیش فرض صــــــفر است.

 این میزان علاوه برحاشیه­ ها و برای صحافی یا منگنه کردن کار است.

 تعیین جهت شیرازه Gutter Position راســـــــــت درفارســــی و  چپ در انگلیسی.

تب دوم: اندازه کاغذ Paper Size از عرض و ارتفاع و جنس یا منبع کاغذ Paper Source     در صفحات اول و سایر صفحات.

تب سوم: چیدمان Layout انتخاب شروع و جـــــهت نوشته و فاصــــــــــله­ ها.

 از سربرگ وته برگ به تفکیک صفحات زوج و فرد.

 تغییرواحد خط کش: واحد خط کش به صورت پیش فرض اینچ است و هراینچ برابربا 2.45 سانتی متر است. این واحد قابل تغییراست ازطریق:

Office Button --> Word Options --> Advanced --> Display --> Show measurements in units of با 5 گزینه:

 • Inches اینچ

 • Centimeters سانتی متر، معمولا این گزینه انتخاب است.

 • Millimeters میلی متر

 • Points نقطه یا  Pt ، هر 12 پی تی یک سانتی متراست ، درشت تر از پیکسل.

 • Picas واحد 6 تایی

 • جهت کاغذ ازطریق:

Page Layout --> Page Setup --> Orientation شامل:

 1. Portrait عمودی.

 2. Landscape افقی که بیشتر برای تبلیغات ، اطلاع رسانی و با فونت بزرگ استفاده می­ شود.

 • اندازه کاغذ ازطریق:

Page layout --> Page Setup --> Size شامل:

اندازه­ های مختلف برای کاغذها مثل کاغذ نامه ، کاغذهای قانونی و... کاغذ مناسب برای کار معمولا کاغذ A4 است.

More Paper Sizes… ازاین گزینه آیتم­ های بیشتری برای اندازه کاغذ دردسترس است که با انتخاب هرکدام عرض و ارتفاع آن نیز مشاهده می­ شود.

 تمام این گزینه­ها از فلش پایین Page Setup هم دردسترس است و گزینه Default در انتهای هرتب تنظیمات را برای کارهای بعدی ذخیره می­ کند.

نکته:

تنظیم سفارشی محیط برنامه با خط کش هم انجام می­شود ازطریق:

قرارگرفتن اشاره گرماوس بین مرز سفید و آبی خط کش و درگ کردن و رساندن به اندازه مورد نظر ، نمایان شدن فلش افقی دو طرفه درچپ و راست با 2 عبارت Right Margin و Left Margin

 1. تنظیم جهت نوشتن ازطریق:

Ctrl + Shift راست برای نوشتن از راست به چپ

Ctrl + Shift چپ برای نوشتن از چپ به راست

نکته مهم: اول تنظیم جهت و بعد ترازبندی/

اگرقبل ازجهت ، ترازبندی انجام شود مشکل ساز است ، بدین صورت که اگر جهت چپ باشد و تراز راست شود درتایپ دو زبانه ، اول تایپ فارسی و بعد انگلیسی ، نوشته لاتین به ســــمت راســــت فارسـی منتقل می­­­ شود.

پس ازتنظیم جهت برای عوض کردن زبان ازطریق:

Alt + Shift راست برای فارسی

Alt + Shift چپ برای لاتین

 1. تنظیم قالب بندی Formatting شامل:

تعیین نوع و اندازه قلم ، رنگ ، پاراگراف ، تو رفتگی­ ها و ...

پس از طی این مراحل شروع به تایپ می­ کنیم.

 

کلید های میان بر word 2007

 
 
 • Enter فقط درپایان پاراگراف

پاراگراف: خط یا مجموعه چند خط که یک مطلب را می­ رساند. (گسسته)

خط: سطر، لاین (پیوسته)

برای گرفتن خط به فشردن دکمه Enter نیاز نیست، نرم افزار به محض رسیدن به انتها ، در راستای خط کش به صورت اتوماتیک خط را می­ شکند و به سطر بعد منتقل می­ شود. اما اگر در جایی به گرفتن خط نیاز بود با فشردن دکمه Shift + Enter انجام می­ شود.

مثال: کلمه "می ­شود" درانتهای سطر قرار می­گیرد، "می" درانتهای خط و "شود" درسطربعد ، دراین صورت چون سرهم نوشتن و یا خط تیره گذاشتن زیبا نیست، مکان نما را قبل از"می" قرارداده با فشردن دکمه Shift + Enter کل کلمه به سطربعد منتقل می­ شود.

کلمه­ ای که با این روش به سطر بعد منتقل می­ شود جزو پاراگراف است ، درحالی که فشردن فقط دکمه Enter یعنی پاراگراف به اتمام رسیده است.

اگردرجاهایی خط بیشتر می­ شکند و انتهای سطرخالی می­ ماند به لحاظ طولانی بودن کلمه است ک دراین صورت می­توان با فشردن دکمه Space خط اول را پرکرد.

 • Caps Lack برای تایپ حروف بزرگ.

 • Shift با3 کارمهم:

 1. با نگه داشتن Shift حروف لاتین همان لحظه بزرگ می­شوند. برای تایپ حرف اول کلمات به صورت بزرگ این روش بهتر و سریع تر است.

 2. وقتی زبان انگلیسی است کاربالای کلیدهای دوکاره را انجام می­ دهد.

 3. وقتی زبان فارسی است برای تایپ کلمات عربی و اعراب گذاری استفاده می­ شود.

 • Space ایجاد یک فاصله بین کاراکترها.

 • Tab پرش یا جهش، ایجاد فاصله بیش ازیک فاصله. این کلید به اندازه 8 فاصله یا 1.27 سانتی متر پرش می­ کند.

 • Back Space پاک کردن کاراکتربه کاراکتر اگرمکان نما در انتهای نوشته باشد.

 • Delete پاک کردن کاراکتربه کاراکتر اگرمکان نما درابتدای نوشته باشد.

 • Home رفتن به ابتدای سطر، مکمل Delete پاک کردن ازابتدا.

 • End رفتن به انتهای سطر، مکمل Back Space پاک کردن ازانتها.

3 چراغ اصلی کی بورد:

 1. Num Lock اگرروشن باشد کارکردن اعداد درماشین حساب و اگرخاموش باشد انجام کاردوم کلیدها درماشین حساب.

 2. Caps Lock اگرروشن باشد تایپ بزرگ حروف لاتین.

 3. Scroll Lock اگرروشن باشد کاربا قسمت­های کنترلی.

بعضی از کیبوردها برای F ها کلیدی دارند به نام FM که با آن کار دوم کلید F ها انجام می ­شود.

 

روش های پیمایش و حرکت درسند با کیبورد

 
 
 1. Arrow Key فلش­ های جهتی

فلش­ های بالا و پایین ، حرکت خط به خط به بالا و پایین

فلش­ های راست و چپ ، حرکت کاراکتر به کاراکتر به راست و چپ

 1. Ctrl + فلش چپ، حرکت کلمه به کلمه به چپ

Ctrl + فلش راست، حرکت کلمه به کلمه به راست

Ctrl + فلش بالا، حرکت به اول پاراگراف قبلی

Ctrl + فلش پایین، حرکت به اول پاراگراف بعدی

 1. Home رفتن به ابتدای خط

End رفتن به انتهای خط.

 1. Ctrl + Home رفتن به ابتدای سند

Ctrl + End رفتن به انتهای سند.

 1. Page Up پیمایش از یک قسمت ازصفحه به بالا

Page Down پیمایش از یک قسمت از صفحه به پایین.

 1. Ctrl + Page Up پیمایش صفحه به صفحه به بالا

Ctrl + Page Down پیمایش صفحه به صفحه به پایین.

 1. پیمایش با نوار Scroll Bar

 2. پیمایش با چرخ ماوس Wheel

گرفتن صفحه جدید از2 طریق:

 1. با رسیدن به انتهای صفحه ، Word صفحه جدید می­ گیرد.

 2. با فشردن دکمه­ های Ctrl + Enter

مخفی کردن فاصله یا فضای میان 2 صفحه ازطریق:

با 2 بار کلیک فاصله میان 2 صفحه از بین می­رود و با 2 بار کلیک مجدد فاصله ایجاد می­شود

گزینه Undo خنثی کردن اعمال، انصراف، بازگشت از 2 طریق :

 1. کلید میانبر Ctrl + Z

 2. Quick Access نوار دسترسی سریع

گزینه Redo برگرداندن عملی که Undo شده از 2 طریق :

 1. کلید میانیر Ctrl + Y

 2. Quick Access نوار دسترسی سریع

گزینه­ های مهم Overtype و   Insert:

راست کلیک روی نوار وضعیت ، فعال کردن گزینه و نمایش آن درسمت چپ نوار با 2 حالت نوشتاری :

 1. اگر Overtype روی نوارباشد، هر آنچه تایپ شود روی نوشته قبلی قرارمی­ گیرد.

 2. اگر Insert روی نوار باشد، هر آنچه تایپ شود به نوشته قبل اضافه می ­شود.

بنابراین باید دقت داشت این گزینه غیرفعال باشد.

کشیدگی دریک کاراکتر از طریق:

گرفتن دکمه Shift و فشردن دکمه J به تعداد مورد نظر

 

روش های انتخاب نوشته

 

روش­ های انتخاب نوشته (Select):

انتخاب نوشته درحذف ، ویرایش ، قالب بندی ، کپی کردن و ... کاربرد دارد.

 1. درگ کردن با چپ ماوس به طرف چپ و راست، انتخاب کاراکتربه کاراکتر.

          درگ کردن با چپ ماوس به طرف بالا و پایین ، انتخاب خط به خط.

بهتراست درگ درفارسی ازراست و درانگلیسی ازچپ انجام شود. البته با توجه به جهت از راست به چپ ، درتایپ دو زبانه تفاوتی ندارد. 

در ورد 2007 با انتخاب نوشته نوار ابزارهای قالب بندی درکنار نوشته ظاهر می­ شود.

 1. کلید Shift و فلش­ های جهتی:

Shift و فلش چپ ، انتخاب کاراکتر به کاراکتر به سمت چپ

Shift و فلش راست ، انتخاب کاراکتر به کاراکتر به سمت راست

Shift و فلش بالا ، انتخاب خط به خط به سمت بالا

Shift و فلش پایین ، انتخاب خط به خط به سمت پایین

Shift + Ctrl و فلش­ های راست و چپ ، انتخاب کلمه به کلمه

Shift + Ctrl و فلش­ های بالا و پایین ، انتخاب پاراگراف به پاراگراف

 1. انتخاب یک کلمه، 2 بار کلیک روی آن کلمه

 2. انتخاب یک خط، 1 بار کلیک کنارآن خط

 3. انتخاب پاراگراف، 3 بار کلیک درقسمتی ازپاراگراف

 4. انتخاب کل نوشته­ های سند با 3 روش:

 • کلید میانبر  Ctrl + A
 • 3 بار کلیک درحاشیه­ ها.
 • Home --> Editing --> Select --> Select All با کلیک در هر قسمت از انتخاب خارج می­ شود.
 1. انتخاب­ های ترتیبی و پشت سرهم ، کلیک درابتدا و شیفت و کلیک درانتها.

این روش برای نوشته­ های طولانی مناسب است.

 1. انتخاب­ های پراکنده ، اولی کلیک و بقیه کنترل و کلیک یا کنترل و درگ.
 

قالب بندی در word 2007

 
 
 
 

روش اول: تنظیم قالب­ها از روبان Home و سپس تایپ.

font

روش دوم: ابتدا تایپ نوشته، سپس انتخاب و قالب بندی که این روش بهتر است.

Home --> Font

نوع قلم با کلید میانبر Ctrl + Shift + F: بازکردن فلش با 2 قسمت:

 1. Recently Used Fonts فونت­های اخیرا استفاده شده.

 2. All Fonts لیست تمام فونت­ها به ترتیب حروف الفبا.

با انتخاب نوشته و حرکت روی فونت­ ها ، نمای هرفونت روی نوشته مشاهده می­ شود.

فونت­ هایی که درمقابل آنها " ابجد هوز " نوشته شده زبان فارسی را پشتیبانی می­کنند مثل: آندولس ، ارشیا ، آسمان ، باران ، بدر و ...

فونت Titer در زبان فارسی بسیارکاربرد دارد.

فونت­ های فارسی که با B شروع می­شوند حالت توپر دارند.

فونت­ های Webdings و Wingdings 1,2,3  حالت نمادین دارند و انگلیسی را پشتیبانی می­ کنند.

3 فونت­ زیر استاندارد برای زبان انگلیسی اند:

 • Arial

 • Tahoma

 • Time New Roman

این­ها برای زبان فارسی هم کاربرد دارد.

اندازه قلم با کلید میانبر Ctrl + Shift + p: اندازه­های مختلف قلم از 8 تا 72 و علاوه براین هرعددی را می­توان تایپ کرد مثل 50 واحد اندازه قلم Point یا نقطه یا pt است. هر 12 pt یک سانتی متر است.

سبک­های قلم شامل:

 • Bold با کلید میانبر Ctrl + B توپر

 • Italic با کلید میانبر Ctrl + I مایل.

 • Underline با کلید میانبر Ctrl + U زیرخط دار ، بازشدن فلش با 2 گزینه:

 1. More Underlines… مدل­ های بیشتر خط.

 2. Underline Color رنگ خط­­ ها.

سایرگزینه­ ها دراین بخش:

 • Strikethrough خط روی نوشته برای کلمات غلط

 • Subscript نوشته زیرخط تراز(اندیس) با کلید میانبر Ctrl + =

 • Superscript نوشته بالای خط تراز(توان) با کلید میانبر Ctrl + Shift + =

 • Grow Font بزرگ شدن نوشته به نسبت ، رشد نوشته با کلید میانبر Ctrl + >

کلید­ میانبر Ctrl + [  نوشته را به نسبت بزرگ می­­­­ کند.

 • Shrink Font کوچک شدن نوشته به نسبت با کلید میانبر Ctrl + <

کلید­­­ میانبر Ctrl + ]  نوشته را به نسبت کوچک می­ کند.

 • Clear Formatting پاک کردن قالب نوشته (نوشته پاک نمی­ شود).

گزینه Delete پاک کردن قالب و نوشته.

 • Text Highlight Color رنگ زیر نوشته.

با انتخاب نوشته و قرارگرفتن روی هررنگ ، زیرنوشته به آن رنگ درمی­ آید. این گزینه نوشته را از حالت انتخاب خارج می­ سازد و 2 آیتم دارد:

 1. No Color حذف رنگ.

 2. Stop Highlighting توقف های لایت.

 • Font Color رنگ نوشته با 3 گزینه:
 1. Theme Colors تم­ های مختلف رنگی با شدت و کنتراست تنظیم شده.

 2. Standard Colors رنگ­ های استاندارد.

 3. More Colors… رنگ­ های بیشتر با 2 آیتم:

 • Standard در2 بخش سفید و سیاه و سایر رنگ­ ها.
 • Custom --> Color model با 2 گزینه:
 • RGB شامل:

Red قرمز.

Green سبز.

          Blue آبی.

 • HSL شامل:

Hue فام بودن رنگ.

Sat اشباع رنگ.

 Lum درخشندگی رنگ.

 • Change Case حالت­ های نوشتاری در لاتین با 5 گزینه:
 1. Sentence case حرف اول بزرگ ، بقیه حروف کوچک.

 2. lower case تمام حروف کوچک.

 3. UPRER CASE تمام حروف بزرگ.

 4. Capitalize Each Word حرف اول هرکلمه بزرگ ، بقیه حروف کوچک.

 5. tOGGLE CASE حرف اول هر کلمه کوچک ، بقیه حروف بزرگ.

 

تنظیمات Font

 
 
 
 

setting-font

بازکردن فلش انتهایی فونت با کلید میانبر Ctrl + D شامل 2 تب:

تب اولFont  با 4 گزینه:

 1. Latin text تنظیمات متن لاتین با 3 آیتم:
 • Font نوع قلم مثل Tahoma ، Verdana
 • Font style سبک قلم شامل: عادی ، مایل ، توپر و توپر مایل
 • Size اندازه قلم
 1. Complex scripts تنظیمات زبان دوم (فارسی) با گزینه­ های مشابه زبان لاتین
 2. All text برای تمام متن­ها با 3 گزینه:
 • Font Color رنگ نوشته

 • Underline style سبک خط زیر نوشته با گزینه Words only فقط کلمات

 • Underline color رنگ خط زیر نوشته

 1. Effects جلوه­ ها با آیتم­ های:
 • Strikethrough خط روی نوشته
 • Double Strikethrough 2 خط روی نوشته
 • Superscript بالا نویس ، حالت توان
 • Subscript پایین نویس ، حالت اندیس
 • Shadow سایه زیرنوشته
 • Outline نوشته تو خالی
 • Emboss برجسته ، حک شده ، محدب
 • Engrave تورفته ، مقعر
 • Small caps حرف اول نسبت به سایرحروف راستای بلندتری دارد. در فارسی کاربرد ندارد.
 • All caps همه حروف بزرگ و دریک راستای بلند.
 • Hidden مخفی کردن نوشته ازسند در تمام حالت­ ها مثل وب و...

تنها راه ظاهرکردن نوشته علامت پاراگراف است در Home --> Paragraph با روشن کردن این علامت نوشته ظاهر می­ شود و در ادامه انتخاب نوشته ، غیرفعال کردن Hidden و خاموش کردن علامت پاراگراف

تب دوم Character Spacing فاصله کاراکترها با 4 گزینه:

 1. Scale مقیاس و اندازه نوشته به درصد با 4 آیتم:
 • 200 دوبرابرکردن نوشته از 2 جهت

 • 150 یک و نیم بربرکردن نوشته

 • 100 عادی ، نرمال

 • 33 یک سوم مقیاس جاری

تفاوت این مقیاس با سایز در واحد آن است و این که کشیدگی ازطول و از عرض (2 جهت) انجام می­ شود.

 1. Spacing فاصله­ ها با 3 آیتم:
 • Normal عادی

 • Expanded --> by افزایش فاصله کاراکترها در انگلیسی.6pt  ایجاد فاصله بین کاراکترها به میزان نیم سانتی متر.

 • Condensed--> by کاهش فاصله بین کاراکترها.

 1. Position مکان نوشته نسبت به خط تراز با 3 آیتم:
 • Normal عادی

 • Raised بالا رفتن نسبت به خط ترازبا پیش فرض 3pt

 • Lowered پایین رفتن نسبت به خط ترازبا پیش فرض 3pt

 1. Kerning for fonts نوشته­های توی هم، نوشته­ها ازراستای هم شروع شود. تنظیم فاصله کاراکترهای دنباله دار مثل "و" درفارسی و "Y" درانگلیسی

گزینه Default درانتهای 2 تب برای پیش فرض کردن تنظیمات.

 

پاراگراف

 
 

paragrafپاراگراف می­ تواند یک تیتر ، یک نیم خط ، یک خط ، مجموعه چند خط ، یک کلمه و یا چندین صفحه باشد.

گزینه­ های این بخش عبارتند از:

 1. Bullets گلوله­ ها ، علامت گذاری لیست (غیرترتیبی) با 2 گزینه:
 • Change List Level تغییر سطح لیست.

 • Define New Bullet… تعریف یک علامت جدید با 4 آیتم:

 • Symbol انتخاب نماد موردنظر

 • Picture انتخاب تصویرموردنظر

 • Font ایجاد تغییرات قالب بندی

 • Alignment تنظیم فاصله میان نماد با نوشته

 1. Numbering شماره­­­ گذاری لیست (ترتیبی) با 3 گزینه:
 • Change List Level تغییرسطح لیست

 • Define New Number format تعریف سبک اعداد با 3 آیتم:

 • Number style انتخاب سبک موردنظر.

 • Font ایجاد تغییرات قالب بندی.

 • Alignment تراز اعداد نسبت به نوشته که معمولا راست است ، یعنی اعداد یک مقدار تو رفتگی نسبت به نوشته دارد.

Set Numbering Value… تغییر ارزش اعداد با 3 آیتم:

 • Start New list شروع ازلیست جدید.

 • Continue from previous list شروع ازادامه لیست قبل.

 • Advance value (Skip numbers) پرش ازاعداد.

Set value to: پرش و شروع از مثلا 7

از لیست بازشده کنار 7 ، 2 گزینه در دسترس است:

 1. Restart Numbering ازاول شروع کند.

 2. Continue Numbering ادامه شماره قبل را درج کند.

 گزینه­ های Bullets و Numbering برای درست کردن لیست­ها ، انواع ، نکته­ ها ، تبصره­ ها و برای دسته بندی یا گروه بندی نوشته به کار می­ رود.

 1. Multilevel list لیست تودرتو

لیست­ های تودرتو ترکیبی است ازعلامت و شماره گذاری با مدل­ های مختلفی ازعلامت­ ها، شماره­­­­­­­­­­­­ ها و ترکیبی از هردو با 3 گزینه­:

 • Change List Level تغییرسطح لیست.

 • Define New Multilevel list… ایجاد لیست جدید تودرتو با 3 آیتم:

 • Change level to modify انتخاب سطح از 1 تا 9

 • Font ایجاد تغییرات قالب بندی، تعریف قالب خاص برای هرسطح

 • Position ترازکردن اعداد درچپ نوشته با 5 آیتم:

 • Number alignmentèLeft , Center , Right باید گزینه Left انتخاب باشد.

 • Aligned at تراز فاصله عدد.

 • Text indent at شروع متن ازچه فاصله ­ای.

 • Set for All Level تنظیم یکسان برای تمام سطح­ ها.

 • More… تنظیمات بیشتر.

برای ایجاد لیست­ های تودرتو پس ازتنظیم علامت ازگزینه­ های زیربرای تعیین سطح تورفتگی درزبان انگلیسی (حداکثر تا 9 سطح ) استفاده می­­­­­ شود.

 • Increase Indent افزایش تورفتگی با کلید میانبر Tab

 • Decrease Indent کاهش تورفتگی با کلید میانبر Tab + Shift

 1.  Alignmentترازبندی با 4 گزینه:
 1. Align Text Left چپ چین با کلید میانبر Ctrl + L

 2. Center وسط چین با کلید میانبر Ctrl + E

 3. Align Text Right راست چین با کلید میانبر Ctrl + R

Justify تراز از 2 طرف با کلید میانبر Ctrl + J و با 4 حالت:

 • Justify عادی ، مناسب برای زبان فارسی. دراین حالت کشیدگی­ های حروف مناسب است و تمام خطوط درشروع و خاتمه یکسان می­ شوند.

 • Justify Low تراز کم

 • Justify Medium تراز متوسط

 • Justify High تراز زیاد

درموارد سه گانه کم ، متوسط و به خصوص زیاد کشیدگی حروف چندان مناسب نیست.

علاوه برانتخاب یک پاراگراف برای ترازبندی با کلیک دریک قسمت ازپاراگراف هم ترازبندی انجام می­شود ، ولی اگر کار روی چندین پاراگراف مختلف باشد حتما نیاز به انتخاب دارد.

 1. Line Spacing فاصله خطوط بین 1 تا 3 واحد این اعداد برابراست، 2 یعنی 2 برابر یا یک خط درمیان. برای کارهای اداری معمولا بین 1 تا 2 انتخاب می­ شود و یک و نیم بهترین گزینه است.

مقاله ­ای که باید درتعداد صفحات خاص تنظیم شود مثلا 8 صفحه و به این میزان نرسیده و فقط 6 صفحه شده می ­توان با افزایش فاصله خطوط در حد معقول صفحات را زیاد و به میزان مورد نظر تنظیم کرد.

سایر گزینه­ های این بخش:

 • Line Spacing Option… تنظیمات پیشرفته، بازشدن فلش انتهای پاراگراف.

 • Add Space Before Paragraph افزایش فاصله از پاراگراف قبلی.

 • Remove Space Before Paragraph حذف افزایش فوق.

 • Add Space After Paragraph افزایش فاصله از پاراگراف بعدی.

 • Remove Space After Paragraph حذف افزایش فوق.

 1. Direction تغییرجهت با 2 گزینه:
 1. Left-to-Right Text Direction جهت چپ به راست درتایپ لاتین

 2. Right-to-Left Text Direction جهت راست به چپ درتایپ فارسی

کلید میانبر این 2 گزینه Ctrl + Shift چپ و راست است

 1. Shading رنگ زیریک قسمت ازنوشته ازطریق:

انتخاب یک پاراگراف و یا قسمتی ازآن و انتخاب رنگ. با حرکت روی هررنگ تاثیرآن روی منطقه انتخابی مشاهده می­شود

پالت رنگی این قسمت شامل گزینه­های زیراست:

 1. Theme Colors تم­ های رنگی.

 2. Standard رنگ­ های استاندارد.

 3. No Color بدون رنگ.

 4. More Color رنگ­ های بیشتر.

معمولا چون رنگ نوشته­ ها مشکی است با توجه به انتخاب رنگ زمینه ، رنگ نوشته هم تغییرمی­ کند.

 1. Bottom Border کادرکشی با گزینه­ های متعدد:

3 گزینه ابتدایی این بخش درجدول کاربرد دارد. درپاراگراف یکسان هستند و فقط گزینه­ های:

All Border و Outside Border برای دورپاراگراف کاربرد دارد.

درگزینه Outside Border اگرنوشته انتخاب نشود، دورپاراگراف کادر می ­کشد ، ولی اگرفقط دورنوشته مورد نظرباشد باید نوشته بدون هیچ فاصله اضافی انتخاب شود.

برای بیرون آمدن ازکادر، 2 بارکلیک درپایین خارج کادر ویا فشردن دکمه Enter درانتـــــهای نوشته 3 گزینه بعدی مربوط به خطوط داخل است و 2 گزینه قطری هم درجدول مورد استفاده قـــــرار می­ گیرد.

گزینه Horizontal Line خط افقی برای جدا کردن یک مطلب ازمطلب دیگر ، این خط پس ازانتخاب قابلیت کم و زیاد شدن ، تغییر اندازه درطول و ضخامت بیشتر را دارد. با افزایش ضخامت خــط تو خالی می­ شود که جالب نیست.

سایرگزینه­ ها دراین بخش:

 • Draw Table کشیدن جدول

 • View Gridlines نمایش خطوط راهنما و شبکه­ ای جدول

 • Borders and Shadings… تنظیمات پیشرفته کادرکشی و رنگ آمیزی

 1. Sort مرتب کردن با گزینه­ های:

 

Sort by مرتب کردن برچه اساس:

 • Paragraph پاراگراف

 • Field فرم­ها

 • Type آنچه مرتب می­شود

 • Text متن

 • Number شماره

 • Date تاریخ

 • نوع مرتب کردن

 • Ascending صعودی

 • Descending نزولی

 • Then by تعیین مورد بعدی درصورت تکراری بودن مورد اول و...

 • My list has انتخاب تیتر با 2 گزینه:
 1. Header row

 2. No Header row

 • Options… تنظیمات بیشتر.
 1. Show / Hide  آشکار و مخفی با کلید میانبر Ctrl + *

روشن کردن این گزینه تمام علائم استفاده شده درسند شامل: علامت پاراگراف ، علامت تب ، علامت خط (گرفتن شیفت و اینتر) ، شکستن صفحه (گرفتن کنترل و اینتر) و نقطه یا علامت فاصله را نشان می­دهد. تعداد نقطه­ ها ، تعداد فاصله­ های ایجاد شده با Space را نشان می­ دهد.

با گرفتن پیش نمایش Print Preview مشخص می­شود که این علائم درچاپ ظاهرنمی­شود ، کاربرد دیگر این گزینه نمایان ساختن نوشته­ های مخفی است.

تنظیمات پیشرفته پاراگراف:

setting-paragraf

بازکردن فلش انتهای این بخش با 2 تب:

تب اول Indents and Spacing تورفتگی­ ها و فاصله­ ها با 3 گزینه:

 1. General خصوصیات عمومی شامل:
 • Alignment ترازبندی پاراگراف ازچپ، مرکز، راست وJustify تراز 2 طرفه عادی ، کم ، متوسط و زیاد.

 • Outline level 9 سطح فرو رفتگی که فقط درنمای Outline در تب View کار می­ کند. گزینه Body Text متن بدنه.

 • Direction جهت ازراست به چپ و ازچپ به راست.

 1. Indentation تو رفتگی شامل:
 • Before text قبل ازنوشته ، سمت راست پاراگراف.

 • After text بعد ازنوشته ، سمت چپ پاراگراف.

 • Special بخش ویژه با گزینه­ های:

 • None بدون تو رفتگی.

 • First line تو رفتگی سطراول.

 • Hanging بقیه خطوط غیر از خط اول که برای پاراگراف انجام نمی­ شود.

 • Mirror indents تو رفتگی قرینه ، حالت آینه­ ای. این گزینه برای زمان­ هایی که پاراگراف­ ها از داخل و از خارج باید تنظیم شوند کاربرد دارد و 2 پاراگراف برعکس یکدیگر عمل می­کنند.

 1. Spacing فاصله­ ها شامل:
 • Before فاصله ازپاراگراف قبلی ، 18pt

 • After فاصله ازپاراگراف بعدی ، 24pt

 • Line spacing فاصله خطوط پاراگراف با آیتم­­­­­­­ های:

 • Single مفرد ، پشت سرهم.

 • 1.5 Line یک و نیم برابر.

 • Double 2 برابر..

 • At least حد اقل فاصله خطوط.

 • Exactly میزان فاصله دقیق.

 • Multiple چند برابردر مقاله یا نوشته­ هایی که باید صفحات سریع پرشود.

سایرگزینه­ های این تب:

 • Don’t add space between paragraphs of the same style فعال بودن این گزینه یعنی به پاراگراف­ هایی که سبک یکسان دارند فاصله­ ای اضافه نشود و فقط با تغییرسبک فاصله اضافه شود.

 • Default… پیش فرض تنظیمات برای استفاده مجدد.

 • Tabs… فاصله بندی­ ها.

تب دوم Line and Page Breaks شکستن خط و صفحه با 3 گزینه:

 1. Pagination صفحه بندی با 4 آیتم:
 • Widow / Orphan Control این گزینه حالت کنترلی دارد که خط اول و خط آخربه عنوان نیم خط جا نماند و آنها را کنارهم قراردهد. این گزینه فعال است.

 • Keep with next نگد داشتن این پاراگراف با پاراگراف بعدی دریک جا ، انتقال 2 پاراگراف با هم به صفحه بعد.

 • Keep lineal together نگه داشتن خطوط پاراگراف با هم.

 • Page break be for قبل ازاین پاراگراف صفحه را بکشد و به صفحه بعد رود با کلید میانبر Ctrl + Enter

تفاوت گزینه اول با گزینه سوم:

گزینه اول فقط خط اول و خط آخررا کنترل می­کند و با هم دریک جا نگه می­دارد ولی گزینه سوم کل خطوط پاراگراف را با هم دریک جا نگه می­دارد.

تفاوت گزینه دوم با گزینه سوم:

گزینه دوم پاراگراف را با پاراگراف بعدی دریک جا نگه می­دارد ولی گزینه سوم خطوط یک پاراگراف را با هم دریک جا نگه می­دارد.

 1. Formatting exceptions گزینه­ های قالب بندی با 2 آیتم:
 • Suppress line numbers توقف شماره­ های خطوط.

 • Don’t hyphenate توقف به هم چسباندن خطوط.

 1. Textbox Options تنظیمات جعبه­ های نوشته با 1 آیتم:
 • Tight Wrap پنهان کردن.

سایرگزینه­ های این تب:

 • Preview پیش نمایش.

 • Default ذخیره تنظیمات برای استفاده مجدد.

 • Tabs فاصله بندی­ ها.

 

تنظیمات کادرکشی و رنگ آمیزی در ورد

 
 
 

page-backgroundHome --> Paragraph--> Bottom Border --> Border and Shading…

Page Layout --> Page Background --> Page Borders --> Border and Shading …

با 3 تب:

تب اول Border کادردورمتن با 7 گزینه:

 1. Setting با 5 آیتم:
 • None بدون کادر.

 • Box جعبه­ ای.

 • Shadow سایه دار.

 • 3  3D بعدی.

 • Custom سفارشی.

 1. Style سبک­ های مختلف خط اعم از نقطه چین ، خط چین ، 2 خط با ضخامت متفاوت و 3 خط با ضخامت متفاوت.

 2. Color رنگ کادر.

 3. Width عرض یا ضخامت کادر به pt.

 4. Preview پیش نمایش.

روش کاردراین قسمت، ابتدا خاموش کردن کادر با دکمه­ها در 4 جهت، سپس انتخاب مدل و رنگ خط و روشن کردن کادر درجهت­ های موردنظر. روی پاراگراف هم می توان کادر را تنظیم نمـود.

 1. Apply to اختصاص طرح انتخابی به کجا ؟ انتخاب محل مورد نظرکه پاراگراف است درصورت انتخاب نوشته دراین قسمت علاوه بر پاراگراف Text هم مشاهده می­ شود.
 2. Options تنظیمات شامل فاصله کادرازمتن در 4 جهت با واحد pt ، بهترین گزینه تنظیم 12pt برابر 1 سانتی متر در 4 جهت است.

تب دوم Page Border کادردورصفحه:
با همان گزینه­ های تب اول و اضافه شدن گزینه Art مدل­ های هنری برای کادر دور صفحـــه که با انتخاب مدل و رنگ مورد نظرآن سبک به دور صفحه داده می ­شود، با گرفتن صفحـــــه جدید (Ctrl + Enter) سبک انتخابی در صفحه جدید هم اعمال می­ شود.

تفاوت­های تب دوم با تب اول:

 1. اضافه شدن Art مدل­های هنری شامل نواع مدل­ها که چون عکس هستند تغییر رنگ آنها امکان ندارد ولی عرض آنها قابل تغییر است.

درمدل­ های هنری نمی­ توان با خاموش کردن جهت­ ها مثلا بالا و پایین یا راست و چپ مدل دیگری به آن قسمت­ ها اختصاص داد ، بلکه این مـــــــدل­ ها در 4 جهت به طوریکسان قرار می­ گیرند و یا می­ توان با خاموش کردن راست وچپ فقط مدل را به بالا و پایین اعمال کرد و یا برعکس با خاموش کردن بالا و پایین مدل را به راست و چپ داد.

 1. دربخش Apply to شامل گزینه­ های بیشتری است:
 • Whole document اختصاص کادربه تمام سند.

 • This Section اختصاص کادربه این بخش.

این 2 گزینه با هم تفاوتی ندارند ، چون هردو شامل یک بخش هستند. برای مشاهده شماره ، راست کلیک روی نواروضعیت Status Bar --> Section

 • This Section – First Page only اختصاص کادر فقط برای صفحه اول این بخش. این گزینه برای طراحی روی جلد مناسب است.
 • This section – All except First Page اختصاص کادر به تمام صفحات به جز صفحه اول.
 1. تفاوت در Options با 2 گزینه:
 • Margin تنظیم حاشیه­ ها از 4 جهت مشترک میان هر2 تب.

 • Measure from حاشیه­ ها ازکجا سنجیده شوند خاص تب دوم با 2 آیتم:

 • Text تنظیم حاشیه­ ها از 4 جهت با واحد pt ، فاصله گرفتن متن ازحاشیه­ ها ازداخل ، اندازه پیش فرض 12 Pt.

    با انتخاب این گزینه 4 آیتم در زیر مشاهده می­ شود:

 • Align paragraph borders and table edges with page border این گزینه کادر دور صفحه را با کـــادرهای  دور پاراگراف در تب اول و با لبه ­های جدول تراز می کند.

     این گزینه برای زمانی که پاراگراف­ ها یا جدول­ ها زیر صفحه قرار می­ گیرند مناسب است.

 • Always display in front کادر روی عناصر دیگر باشد.

 • Surround header سربرگ را درخود جای دهد.

 • Surround footer ته برگ را درخود جای دهد.

 • Edie of page تنظیم حاشیه ­ها از 4 جهت با واحد pt ، فاصله کادر از دور صفحه ازبیرون یا لبه­ های صفحه ازبیرون ، اندازه پیش فرض 24 تا 30 Pt با انتخاب این گزینه فقط آیتم دوم از 4 آیتم فوق فعال است ، یعنی" کادر همیشه درجلو و روی عناصر دیگر باشد".

برای مثال اگرکادری بیضی شکل درحاشیه بالای صفحه کشیده شود زیر کادر صفحه قرار می­ گیرد ، اما اگر این گزینه غیرفعال شود کادربیضی شکل روی کادرصفحه قرارمی­ گیرد و برای نوشتن عنوان دربالای صفحه مناسب است.

با غیرفعال شدن این گزینه دراین قسمت در Text هم غیرفعال می­ شود.

تب سوم Shading سایه یا هاشور زدن با 2 گزینه:

 1. Fill پرکردن رنگ

 2. Patterns دادن الگو با 2 آیتم:

 • Style انتخاب سبک از 5 تا 95 درصد. میزان مناسب 5 تا 10 درصد است ، درصدهای بالاتر در چاپ مناسب نیستند و نوشته روی آنها مشخص نیست.

 • Color انتخاب رنگ الگو

روش کار در این بخش: ابتدا انتخاب رنگ از Fill ، سپس انتخاب مدل و درصد مناسب از Patterns و تغییررنگ مدل و یا انتخاب نوشته ، انتخاب رنگ از Fill ، انتخاب الگو با رنگ و درصد مناسب و درقسمت Apply to چون نوشته انتخاب شده ، انتخاب Text

نکته:

اگر نوشته انتخاب نشود رنگ و مدل درپاراگراف اعمال می­ شود ، ولی اگر نوشته انتخاب شود رنگ و مدل فقط به زیر نوشته­ ها اختصاص می­ یابد.

برای حذف 2 راه وجود دارد:

 1. Fill --> No Color

 2. Patterns --> Clear

درانتهای هر 3 تب گزینه Horizontal Line… با انواع مدل­های خط­ های افقی و زیبا که قابلیت تغییر اندازه دارند و با Delete حذف می­ شوند دردسترس اند. اگر یکی ازمدل­ های این قسمت انتخاب شود ، این مدل درگزینه Bottom Border --> Horizontal Line به عنوان آخرین مدل تکرار می­ شود.

فاصله بندی دقیق با Tabs در word 2007

 Home --> Paragraph --> Tabs

 با 6 گزینه:

 1. Tab stop position مکان ایستادن دکمه Tab، اعداد مورد نظربرای تقسیم بندی دراین  قسمت نوشته می­شود
 2. Default tab stops  فاصله پیش فرض پرش 1.27 سانتی متر که قابل تغییراست
 3. Alignment علامت­های تراز روی خط کش با 5 آیتم:
 • Right راست چین
 • Center وسط چین
 • Left چپ چین
 • Decimal اعشاری
 • Bar نواری

معمولا برای نوشته­ های فارسی راست چین یا وسط چین و برای اعداد چپ چین یا اعشاری انتخاب می­­­ شود، میان هرکدام می­توان خط عمودی یا نواری کشید.

 1. Leader علامت راهنما با 4 آیتم:
 • None بدون راهنما
 • نقطه چین
 • خط چین
 • خط ممتد
 1. Set ثبت عدد با علامت­های خاص تراز روی خط کش
 2. Clear All حذف علائم

tabکاربرد فاصله بندی­ های دقیق برای:

 • تهیه لیسـت بدون جدول

 • فهرست بندی با استفاده از راهنما

 • تهیه لیســـــــــت­های 4 گزینه­ ای ، تنظیم خط کش به 4 قســــــمت مساوی

 • نوشتن شعر

    روش کار دراین بخش به ترتیب: ابتدا نوشتن عدد اول ، سپس با فشردن دکمه Set ، انتقال عدد به مکامکان پیش بینی شده ، انتخاب علامت تراز ، انتخاب عدد دوم ، و درادامه انتخاب علامت راهنما و انتخاب سایراعداد. باید توجه داشت پس ازانتخاب هرعدد ، دکمه Set فشرده شود تا انتقال عدد صورت گیرد.

هنگام نوشتن اطلاعات مورد نظرحرکت به قسمت­ ها با دکمه Tab کیبورد انجام و علائم تکرار می شود ، به جز خط نواری که درهرحال تکرار می­ شود. اگرگزینه­ ها طولانی باشد با زدن یک تب خالی به قسمت بعد منتقل می­شویم.  برای رفتن به سطربعد هم از Enter استفاده می­ شود.

تنظیم علائم روی خط کش با روش دستی:

ستون بندی:

Page Layout --> Page Setup-->Columns

تقسیم متن به 2 یا 3 ستون مثل روزنامــــــه ­ها و مجـــلات ، البته روزنامــــه­ ها و مجـــــلات از نرم افزارهای قوی­ تری نسبت به ورد استفاده می­ کنند.

columnsدرمنوی بازشده 6 گزینه مشاهده می ­شود:

 1. One یک ستون.

 2. Two دو ستون.

 3. Three سه ستون.

 4. Left چپ کوچکتر ، یعنی ستون سمت چپ کوچکتر از ستون سمت راست است.

 5. Right راست کوچکتر ، یعنی ستون سمت راست کوچکتر از ستون سمت چپ است.

انتخاب هریک ازگزینه­ های فوق تمام نوشته­ های سند را خراب می­ کند.

 1. More Columns… تنظیمات بیشتر، بهترین گزینه با 8 آیتم:
 • Presets شامل 5 گزینه فوق.

 • Number of Columns تعداد ستون­ها با پیش فرض 3 ستون، تا 12 ستون امکان افزایش دارد ولی جالب نیست.

 • Right-to-Left ستون­ها ازراست به چپ درفارسی.

 • Line between درج خط عمودی بین ستون­ها.

 • Width and Spacing عرض ستون­ها و فاصله میان آنها با پیش فرض 3 ســـتون که فاصله میان آنها برابراست. با تغییراندازه هرستون ، سایر ستون­ ها هم تغییرمی­ کنند و همین طور اندازه فاصله میان آنها.

 • Equal Column width فعال بودن این گزینه موجب یکسان بودن اندازه عرض و فاصله ستون­ ها می­ شود.

اگربخواهیم این اندازه­ ها برابرنباشد باید این گزینه را غیرفعال نمود که جــالب نیست.

 • Apply to اختصاص تنظیمات به کجا؟ با 2 گزینه:

 1. Whole document اختصاص به تمام ســــــــند که باعث خراب شدن آن می­ شود.

 2. This Point forward ازاین نقطه به بعد که بهترین گزینه است.

درمواردی گزینه This Section اضافه می­شود که می­ توان انتخـــاب کرد.

 • Start New Column شروع ستون ازصفحه جدید که غیرفعال است.

پس ازاتمام تنظیمات با زدن OK خط کش به تعداد ستون­ های انتخابی تقسیم می­ شود. با شــروع  نوشتن ، تایپ درستون اول ادامه می­ یابد تا صفحه تمام شود و بعد به ستون دوم می­ رود و...سپس به ستون سوم.

نکته مهم:

اگر بخواهیم قبل از رسیدن به انتهای صفحه بشکند و به ستون بعد برود ، فقط برای باراول گرفتن Ctrl + Shift + Enter انجام شود ، با این حرکت ادامه نوشته به ستون بعد می­ رود.

این حرکت فقط برای یک بارازستون اول به ستون دوم ، وازستون دوم به ستون سوم امکان پذیر است اگر برای دفعات بعد از این حرکت استفاده شود به صفحه بعد منتقل می­ شود و کار را خراب می­ کند.

تنظیمات برای تهیه لیست شامل همه ستون­ها:

از More Columns انتخاب یک ستون و سایرانتخاب­ها به شرح زیر:

 • Number of Columns انتخاب یک ستون.

 • Right-to-Left انتخاب شود.

 • Equal Column width انتخاب شود.

 • Apply toèThis Point forward انتخاب شود و .OK

نکته مهم:

به انتهای هر قسمت که رسیدیم برای ورود به مرحله بعد و تغییر تعداد ستون­ ها، ماوس در انتها می­ ماند تا تغییرانجام شود ، سپس زدن Enter و شروع قسمت بعدی.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی